Hei, verden!

 

Første gangen vi som etter hvert skulle utgjøre Forskningsgruppe for idrett, helse og funksjon var samlet var senhøsten 2014. Frem til da hadde vi løpt omkring og prøvd å finne frem i gangene i det nye bygget, lett etter utstyr som stod i kartonger som ikke var pakket opp, og prøvd å få utstyret som var pakket opp til å fungere. Nå skulle vi alle i gang med et stort prosjekt om fysisk form hos fotballspillere, og laben i idrettsbygget var hvor vi samlet oss. Vi var: Fire fysioterapeuter, to fysiologer, en idrettsviter og en førskolelærer. I løpet av noen dager i januar, og senere i mars undersøkte vi, sammen med en stor gruppe studenter, 82 spillere fra Bergenske fotballklubber i 1. divisjon. Spillerne ble nøye undersøkt: De testet spenst, hurtighet, styrke, oksygenopptak, lungefunksjon, balanse og bevegelighet. Hensikten med datainnsamlingen var to-delt: Både at klubbene skulle få et bilde av fysisk form før sesongen, men også for å samle inn data som vi kunne forske på. Etterpå var vi enige i at testingen hadde forløpt forbausende bra: Alle spillere og testere hadde blitt koordinert rundt omkring til hvor de skulle være, alle tidsplaner hadde blitt fulgt og alt utstyr fungerte stort sett slik det skulle. I tillegg satt vi nå med store mengder data som egnet seg for analyse av hva som kunne være predikerende for både prestasjon og skade på fotballbanen. Dessuten og ikke minst hadde vi fått et inntrykk av hvordan vi jobbet sammen.

På bakgrunn av dette bestemte vi oss for at vi ville sette sammen en tverrfaglig forskningsgruppe. Dette innbar en del diskusjoner og møter, men tilslutt var forskningsgruppen formelt opprettet. Strukturen i gruppen er stort sett på plass: Den er ganske flat, og nå jobber vi med hva som skal være innhold. Noen ting var lette å bestemme seg for at vi skulle forske på, nemlig det som har med idrett å gjøre. Erfaringene fra fotballprosjektet har vært verdifulle og har vist oss at vi kan håndtere et stort antall testpersoner gjennom mange og til dels avanserte testprosedyrer på relativt kort tid. Ett område hvor det er forsket lite, og hvor vi kan få til godt samarbeid med andre grupper i Norge og utland er innen handicapidrett. Det er allerede en fysioterapeutstudent på som har skrevet bacheloroppgave om kinematisk analyse av kjelkepigging, og i denne prosessen oppdaget han at det nesten ikke fantes forskningslitteratur på dette emnet. Vi planlegger derfor å skrive en artikkel basert på bacheloroppgaven.

Forskning på idrett ser vi for oss kan rette seg mot hvilke faktorer som er forbundet med gode prestasjoner i den aktuelle idretten, og hvilke faktorer som er forbundet med økt risiko for skade. Et annet aktuelt forskningsområde kan være breddetiltak, som kroppsøving, barneidrett eller mosjonsidrett, og hvilke effekter dette kan ha for helse og fysisk funksjon. I tillegg vil gruppen også jobbe med prosjekter som dreier seg mer mot kliniske populasjoner. Aktuelle tema kan være nevrologisk sykdom, hjerterehabilitering, KOLS-rehabilitering, osteoporose, leddslitasje eller overvekt.

Samlingspunktet vårt har til nå vært den fysiologiske testlaben i idrettsbygget. Her har vi etter hvert en utstyrspark som mange kan misunne oss, med muligheter for å utføre spirometri og måling av oksygenopptak, kroppssammensetning, spenst, muskelaktivitet og kinematikk. I sentrum står stormøllen, en tredemølle som er bred nok til at langrennsløpere kan skøyte på den, og rask og bratt nok til at toppsyklister kan bli realt slitne på den. Laben vår gir oss store muligheter til å drive forskning med høy kvalitet, og gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner. Likevel kommer vi også til å drive med prosjekter også utenfor labens vegger, for eksempel med bruk av kroppsbårne sensorer som forsøkspersoner kan gå med i sitt eget miljø.

Forskningsgruppe for idrett, helse og funksjon er den første forskningsgruppen på HiB som går på tvers av avdelingene. Vi ser at vi har god nytte av hverandres kompetanse, og vi tror gruppen kommer til å bli et levende forum for forskningsprosjekter, nye ideer og nye tanker. Målet er å være attraktive for bachelor- og masterstudenter fra alle avdelingene, og for kompetansemiljøer i inn- og utland.

 

 

1 Comment

  1. Anonym says: Svar

Legg igjen en kommentar