Sterke muskler er viktigere enn store muskler!

…også hos eldre personer som har gjennomgått hoftebrudd, kanskje særlig hos eldre personer som har gjennomgått hoftebrudd. Det var på mange måter hovedbudskapet på presentasjonen min på det tredje Fragility Fractures Network-møtet i Rotterdam i begynnelsen av september. Mer om det om et lite øyeblikk. Fragility Fractures Network (http://fragilityfracturenetwork.org/) er et internasjonalt nettverk av leger, […]