Facebook at work

18th Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Martin E. Dempsey sits at his desk in the Pentagon while participating in a Facebook Town Hall, Sept. 04, 2014. DoD photo by Mass Communication Specialist 1st Class Daniel Hinton/Released
Foto: Daniel Hinton

I januar flytter 10.000 DNB-ansatte over på Facebook at Work, som med det blir bankens nye intranett, skriver DN.noEn av finessene med Facebook at Work er en automatisk oversettelsesfunksjonen. DNB har 20 ulike nasjonaliteter ved London-kontoret.

– Alle nyhetsmeldinger vil automatisk bli oversatt og alle kan delta i diskusjonen etterpå. Noe de ikke kunne tidligere, fordi den gikk på norsk, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide som ser frem til å kunne droppe egne oversettere.

Ifølge Facebook er målet å skape mer åpne, produktive og kollektive arbeidsplasser. Men selvfølgelig ligger det en forretningsmodell i bunnen. Den kommer til å bli helt annerledes enn «vanlige» Facebook, som er gratis mot at vi villig gir bort alle våre brukerdata og ser på annonser. Basisfunksjoner blir trolig gratis tilgjengelig, mens tilleggsfunksjoner kommer mot en avgift.

Datatilsynet sier bedrifter som tar i bruk Facebook som intranett må tilby alternative løsninger for dem som ikke ønsker å bruke Facebook at Work.

Heltene er rektorene som ikke skrev under til støtte for sjefen

Professor ved Senter for utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen, Tom Are Trippestad, er ikke nådig i sin kritikk av de 140 rektorene som nylig skrev under et felles leserinnlegg til forsvar for sjefen, leder i Utdanningsetaten Astrid Søgnen.

– Jeg ser det som et generelt symptom på problemene i sektorer som preges av målstyring. Vi har sett det i Bergen i varslersaken i politiet, og i Oslo etter 22. juli hvor overordnet ledelse benekter kritikk. Vi ser selvmedlidenhet når offentlig debatt fremviser at kritikkverdige forhold kan ha med ledelse, planer og styringsverktøy å gjøre og ikke bare ansatte. Det er dette vi også ser i skolen. Det er laget et styringssystem som handler om å fremdyrke lojalitet mot overordnede mål og å gjennomføre planer effektivt, sier Trippestad.

Offentlig debatt blir noe som hindrer måloppnåelse mener han. Indre demokrati i skolen er forstyrrende. Målstyring skaper ledere med lojaliteten sin innad og oppover i systemet fremfor lojalitet utover mot førstelinjeleddet og feltets problematikker.

– Det at 140 ledere går sammen og skriver en slik kronikk er helt uvanlig. Hva er logikken? At ti tusen lemen ikke kan ta feil? Vanligvis i ledelsesteorien er flokkinstinktet noe som tilhører profesjoner og publikum og noe som ledere må overvinne med ekte lederskap. Her er det helt motsatt: Rektorene er blitt flokkdyrene og ledes til ansvar og debatt av selvstendige lektorer og foreldre.

Det har vært godt dokumentert at det er flere kritikkverdige forhold i Oslo-skolen som har med ledelse å gjøre. Hemmelige rektorkontrakter,overdrevne styringsparametre, øving til nasjonale prøver og kartleggingsprøver, påpeker Trippestad. I stedet for å ta ansvar, imøtekomme kritikken og endre praksis, flykter lederne inn i bøffelflokken og blir buffere mot at overordnet ledelse må ta ansvar.

Kilde: Radikal Portal