Facebook at work

I januar flytter 10.000 DNB-ansatte over på Facebook at Work, som med det blir bankens nye intranett, skriver DN.no. En av finessene med Facebook at Work er en automatisk oversettelsesfunksjonen. DNB har 20 ulike nasjonaliteter ved London-kontoret. – Alle nyhetsmeldinger vil automatisk bli oversatt og alle kan delta i diskusjonen etterpå. Noe de ikke kunne tidligere, fordi […]

Lærer barnehagebarna å lage teknologi

Koding av dataprogrammer hatt de siste par årene tatt av for alvor i skolen. Barnehagene har hengt litt bakpå, kanskje fordi de fleste av barnehagebarna ikke kan lese. Men det er en misforstått grunn til å unngå koding i barnehagen, i følge Kristine Hofer Næss. Det er ingen lesing involvert på dette stadiet og alt […]

Heltene er rektorene som ikke skrev under til støtte for sjefen

Professor ved Senter for utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen, Tom Are Trippestad, er ikke nådig i sin kritikk av de 140 rektorene som nylig skrev under et felles leserinnlegg til forsvar for sjefen, leder i Utdanningsetaten Astrid Søgnen. – Jeg ser det som et generelt symptom på problemene i sektorer som preges av målstyring. Vi […]