Ny IKT-strategi for skolen

Neste høst vil regjeringen legge frem en ny IKT-strategi for skolen.

– Vi vil ha innspill til hvordan vi kan bruke teknologiske løsninger bedre, slik at det bidrar til at elevene lærer mer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norge ligger langt fremme når det gjelder bruk av IKT, både i befolkningen generelt og i skolen. Samtidig er det store utfordringer: Det er for ulik kvalitet på infrastruktur og utstyr og for liten bruk av fellesløsninger. Det er for stor variasjon i lærernes kompetanse i å vurdere og ta i bruk IKT i fagene. Og det er for store ulikheter i elevenes digitale kompetanse – mange elever vil gå ut av skolen uten de ferdigheter de vil trenge i arbeidslivet eller i videre studier.

– Vi har helt klart et rom for utnytte potensialet i teknologien bedre. Og vi må bli flinkere i arbeidet med å ruste elevene til et fremtidig et arbeidsliv som vil kreve høy grad av digital kompetanse, sier kunnskapsministeren.

Derfor starter regjeringen nå arbeidet med en strategi som skal gjennomgå hvordan IKT brukes i grunnopplæringen. Det skal være en åpen prosess. Lærerorganisasjonene, KS og virksomheter som utvikler læringsteknologi, er blant dem som blir invitert til å gi innspill. Statlige etater som Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen vil også bidra i arbeidet.

– Jeg vil invitere utdanningssektoren og næringslivet til å tenke sammen med oss om hvordan vi kan løse disse utfordringene. Vi vil invitere til møter for å diskutere ulike problemstillinger og starter med dette innen kort tid, sier Røe Isaksen.