Mobile medier i lærerutdanningen

Erasmus+prosjektet MTTEP (Mobilising and Transforming Teacher Education Pedagogies) nærmer seg slutten. I den forbindelse har det vært holdt en rekke foredrag og workshops ved University of Hull.

Jeg hadde et innlegg og en workshop om 360-teknologier, og fikk også med meg en heldags workshop i felten. Min gruppe jobbet med to scenarier, som kanskje er interessante for andre – gitt at de var ytterst tverrfaglige.

Den første videoen er fra The Hole of Horcum – i seg selv et interessant geologisk fenomen. Her brukte vi nettbrett for å registrere temperaturmålinger i felten:

Den andre videoen er også knyttet til målinger i felt. Her er det imidlertid lydnivåer på ulike steder i byen Helmsley som blir undersøkt:

Begge disse scenariene bør være godt egnet for prosjekter med elever og studenter. Ikke at en behøver å gjøre alle målingene digitalt, hovedpoenget her er det å gjøre målinger som deretter danner utgangspunkt for diskusjoner knyttet til ulike fag, og ikke mins: på tvers av fag.