Facebook at work

I januar flytter 10.000 DNB-ansatte over på Facebook at Work, som med det blir bankens nye intranett, skriver DN.no. En av finessene med Facebook at Work er en automatisk oversettelsesfunksjonen. DNB har 20 ulike nasjonaliteter ved London-kontoret. – Alle nyhetsmeldinger vil automatisk bli oversatt og alle kan delta i diskusjonen etterpå. Noe de ikke kunne tidligere, fordi […]