Lærer barnehagebarna å lage teknologi

Koding av dataprogrammer hatt de siste par årene tatt av for alvor i skolen. Barnehagene har hengt litt bakpå, kanskje fordi de fleste av barnehagebarna ikke kan lese. Men det er en misforstått grunn til å unngå koding i barnehagen, i følge Kristine Hofer Næss. Det er ingen lesing involvert på dette stadiet og alt […]

«Skrive seg til lesing»

Auka motivasjon og fleire opningar for tilpassa opplæring med nettbrett i skulen er årsaka til at også disse førsteklassingane har skriveopplæring med nettbrett.På Jong har førsteklassingane skriveopplæring etter STL-metoden («Skrive seg til lesing”), med eit nettbrett mellom hendene. – Dei knekkjer lesekoden mykje fortare enn tidlegare kull. Og dei produserer mykje meir tekst enn dei […]