Lærer barnehagebarna å lage teknologi

Koding av dataprogrammer hatt de siste par årene tatt av for alvor i skolen. Barnehagene har hengt litt bakpå, kanskje fordi de fleste av barnehagebarna ikke kan lese. Men det er en misforstått grunn til å unngå koding i barnehagen, i følge Kristine Hofer Næss. Det er ingen lesing involvert på dette stadiet og alt […]