8. Roma: Forum Romanum, del 2

 

Av Sigbjørg Ladstein Berge og Per Bjørnar Grande

 

  1. Vesta-templet huset Romas ild, symbolet på hjemmets enhet. Dette var en av Romas viktigste helligdommer. I dag er dette mest kjent for disse seks unge prestinnene, kalt «vestalinnene», som var unge jenter som hadde i oppgave å kontinuerlig passe den hellige flammen i tempelet. Disse jentene skulle komme fra fornemme familier. Opprinnelig, i kongetiden, var de kongens døtre. De ble valgt ut fra de var seks til ti år gamle. De gjorde tjeneste i 30 år. De ti første årene måtte de læres opp, de neste ti årene skulle de utføre ritualene og pliktene, og de ti siste skulle de lære opp de nye vestalinnene. I løpet av den tiden måtte de forbli jomfruer. Dersom de hadde seg et napp, ble de levende begravd. Man kjenner til ti eksempler på jenter som forsyndet seg. Mennene som de hadde hatt omgang med ble pisket til døde. Når 30-årsperioden var over, kunne de bli vanlige borgere og gifte seg. Veldig få giftet seg. Vestalinnene hadde høy status og god økonomi. Oppgaven til vestalinnene var å holde liv i flammen til gudinnen Vesta.

https://www.google.no/search?q=reconstruction+of+forum+romanum&biw=1024&bih=684&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI17r21ufhxgIVBBYsCh2_swiE#tbm=isch&q=temple+of+vesta+reconstruction&imgrc=s76-7O6MHUT_mM%3A

 Vesta var altså gudinnen for hjemmet. På den måten kan man si at vestalinnene vernet og voktet over familielivets fred i Roma. Dette ble selvsagt sett på som veldig viktig ettersom hjemmets enhet regnes som fundamentet i et samfunn. Vi ser her at dette med å verne hjemmet ble assosiert med renhet og troskap. Vestalinnene skulle også vokte en hellig statue av gudinnen Pallas Athene, datteren til Zevs – eller Jupiter som han ble kalt av romerne. Ifølge gresk mytologi sprang Pallas Athene fullvæpnet ut av skallen på Zevs ettersom Zevs hadde slukt henne fordi han hadde fått et varsel om at hun kom til å føde barn som var minst like kloke som han selv. En av keiserne på 200-tallet prøvde en gang å stjele denne statuen, men vestalinnene hadde fått nyss i forsøket, og byttet den ut med en kopi. Vesta-templet ble gjenoppbygd i år 191 av Septimus Severus sin kone. Ruinene av Vestalinne-templet stammer fra 300-tallet e.Kr. Det har imidlertid vært et eldre tempel før den tid. Ruinene viser at dette opprinnelig har vært en sirkelformet bygning med 20 korintiske søyler kretsende rundt.

Vestalinnenes hus er kanskje det mest stemningsfulle området på Forum Romanum. I dette huset bodde vestalinnene. Det skal ha bestått av femti rom fordelt på tre etasjer. De hodeløse statuene er fra 200-300-tallet e.Kr.

 

https://www.google.no/search?q=reconstruction+of+forum+romanum&biw=1024&bih=684&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI17r21ufhxgIVBBYsCh2_swiE#tbm=isch&q=house+of+vesta+reconstruction&imgrc=Ln0Wby7mZe1yGM%3A

 

  1. Templet for Antonius og Faustina er nok det merkeligste bygget på Forum Romanum. Templet eller søylegangen ligger foran fasaden på en barokk-kirke kalt San Lorenzo in Miranda. Templet ble innviet av keiser Antonius Pius i 141 e.Kr til ære for sin avdøde hustru Faustina. Da han døde, ble templet innviet til dem begge. Grunnen til at man bygde en kirke der var at man trodde helgenen San Lorenzo ble dømt til døden på det stedet.

https://www.google.no/search?q=reconstruction+of+forum+romanum&biw=1024&bih=684&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI17r21ufhxgIVBBYsCh2_swiE#tbm=isch&q=Temple+for+Antonius+og+Faustina+&imgrc=O–WMIjFvSqZMM%3A

  

  1. Curiaen som nå står på Forum Romanum er en kopi bygd over ruinene av Curiaen i Roma. Curiaen er navn på det romerske senatets forsamlingslokale. (Curia kan også bety de 30 avdelingene som det romerske folket var inndelt i.) I dag brukes ordet curia eller kuriaen om pavens nærmeste medarbeidere og rådgivere. Senatet var det styrende rådet i Roma. Det var på det sterkeste før keisertiden, da Roma var en republikk. Medlemmene til senatet ble valgt på livstid av konsulene. Senatsmedlemmene var avgåtte, høyere embetsmenn. Senatet var det styrende rådet (regjeringen). Kopien er en etterligning av keiser Diokletians Curia bygd på 200-tallet. Den kopien som vi ser er på 500 m2. Bygningen er 21 meter høy. Veggutsmykkingen innendørs stammer fra keiser Diokletians tid.

https://www.google.no/search?q=reconstruction+of+forum+romanum&biw=1024&bih=684&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI17r21ufhxgIVBBYsCh2_swiE#tbm=isch&q=curiaen+forum+romanum&imgrc=4K56oTK1D8CmeM%3A

  

  1. Rostraen er den plattformen hvor man holdt offentlige taler. Romerne var mestre i retorikk (talekunst), og keiseren burde beherske denne kunsten til fulle.

https://www.google.no/search?q=reconstruction+of+forum+romanum&biw=1024&bih=684&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI17r21ufhxgIVBBYsCh2_swiE#tbm=isch&q=rostraen+forum+romanum&imgrc=WRw1HYI3Hl_xaM%3A

 

  1. Septimus Severusbuen er et av de best bevarte monumentene på Forum Romanum. Buen ble reist i 203 e Kr. for å feire tiårsjubileet for keiseren, Septimus Severus. Relieffene hyller keiserens seire i det som er dagens Iran og i Irak.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arch_of_Septimius_Severus_(4292718343).jpg

  

  1. Saturn-templet gjenkjennes ved hjelp av de åtte søylene. Saturn var Italias mystiske gudekonge som, ifølge myten, hersket under en gullalder hvor det ikke fantes eiendomsrett, krim eller krig. Mellom 17-23 desember feiret man Saturns regjeringstid (Saturnalia) med ofringer og fester. Denne feiringen hadde noe av dagens karnevalet ved seg på den måten at den snudde opp-ned på samfunnsmønsteret. Under Saturnaliaen kunne slavene bli servert av sine herrer. Aristokratene tok av seg sine togaer og gikk i mer vanlige klær. Domstolene og skolene var stengt under denne perioden. Ingen fanger skulle straffes, og man kunne ikke erklære krig under Saturnalia. Man ser at denne festen spilte på frihet- og likhetsidealene. Ut fra saturnaliaen skjønner vi at til og med romerne hadde et ideal av likhet.

https://www.google.no/search?q=reconstruction+of+forum+romanum&biw=1024&bih=684&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI17r21ufhxgIVBBYsCh2_swiE#tbm=isch&q=temple+of+saturnalia+forum+romanum&imgrc=Ah8yD-ZPkPlHpM%3A

 I hjemmene under Saturnaliaen utvekslet man gaver og spilte uhøytidlige spill. Innsatsen og premien var nøtter (tegn på fruktbarhet). Julefeiringen, feiringen av Jesu fødsel, tok etter hvert over for denne festen. Den er derfor inspirert av Saturnalia-festlighetene.

 

  1. Fokas-søylen. Dette monumentet består bare av én korintisk søyle uten statue. Fokas var en bysantinsk keiser i Konstantinopel. Dette er det yngste monumentet på Forum Romanum (608 e. Kr), som altså var et monument til ære for den bysantinske keiseren. Søylen er 13,5 meter høy.

https://www.google.no/search?q=reconstruction+of+forum+romanum&biw=1024&bih=684&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI17r21ufhxgIVBBYsCh2_swiE#tbm=isch&q=column+of+phokas&imgrc=KTZC2RqBu2vLBM%3A

  

  1. Basilika Julia ble påbegynt av Cæsar. Bygningen huset domstolen som dømte i sivile rettssaker.

https://www.google.no/search?q=reconstruction+of+forum+romanum&biw=1024&bih=684&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI17r21ufhxgIVBBYsCh2_swiE#tbm=isch&q=Basilika+Julia+&imgrc=6RK7B_mv3xJ1qM%3A

 

https://www.google.no/search?q=reconstruction+of+forum+romanum&biw=1024&bih=684&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI17r21ufhxgIVBBYsCh2_swiE#tbm=isch&q=Basilika+Julia+&imgrc=12hp71jVzL0r7M%3A

  

  1. Castor og Polux-templet (Jupiters tvillingsønner) ble opprinnelig bygd på 400-tallet f.Kr, men de 3 korintiske søylene og gesimsen som står igjen i dag er fra keiser Tiberius sin tid etter brannen i 12 f.Kr. I en lang periode holdt kontorene for mål og vekt til i dette templet. Det var også tilholdssted for diverse «bankmenn».

https://www.google.no/search?q=temple+for+castor+og+pollux+roman+forum&biw=1024&bih=684&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiIWi3IPixgIVjAwsCh1y5ACO#imgrc=uDLLLP1L7ypgfM%3A

 https://www.google.no/search?q=temple+for+castor+og+pollux+roman+forum&biw=1024&bih=684&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiIWi3IPixgIVjAwsCh1y5ACO#imgrc=Gv3cCPjPfM5D9M%3A

 

 Templet for Julias Cæsar ble reist av adoptivsønnen Augustus på det stedet Cæsars lik ble kremert etter mordet på han i år 31 f.Kr.

https://www.google.no/search?q=temple+for+castor+og+pollux+roman+forum&biw=1024&bih=684&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiIWi3IPixgIVjAwsCh1y5ACO#tbm=isch&q=the+temple+for+julius+c%C3%A6sar+roman+forum&imgrc=Ghy9g37_HDzEXM%3A

 

 

 

 

 

 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.