Forside

Dette er en nettside hvor jeg legger ut videoer og tekster som kan knyttes opp til akademisk kildebruk. Jeg er takknemlig for kritikk og tilbakemeldinger om hvordan dette materialet fungerer eller ikke fungerer i undervisningssammenheng. Dette gjelder spesielt de eksempelbaserte videoene under knappen «Videoer om kildebruk». Ta i så fall kontakt på obr@hvl.no, eller bruk kommentarfeltet under hver enkelt video.

Oppføringene under «Artikler» og «Formidling» (kronikker, intervjuer, etc.) er alle knyttet opp til bruk eller misbruk av kilder, og er i likhet med videoene sterkt eksempelbaserte. Mange av disse tekstene er utformet med tanke på at de skal kunne brukes i undervisningsøyemed.

Knappene «Endnote» og «Diverse» fører til en side med instruksjonsvideoer om enkle tips og «gjengangerproblemer» i henholdsvis Endnote og vanlige windowsprogrammer.

Ole Bjørn Rekdal, Høgskulen på Vestlandet