Endnote: Fjerne Endnotekoder fra et Worddokument (5:32)

Videoen viser hvordan man fjerner Endnotekoder fra et Worddokument. Denne operasjonen kan være nyttig i tilfeller hvor man har et ferdig manuskript og skal sende det inn til vurdering eller til siste korrekturlesing. Dette kan også være nyttig i tilfeller hvor man trenger å gjøre manuelle endringer i henvisninger eller litteraturlisteoppføringer. Uansett er dette en funksjon man vanligvis bruker helt til slutt i arbeidet med en tekst. Når kodene fjernes betyr det at man ikke lenger kan legge til henvisninger og bygge en automatisk litteraturliste på vanlig måte.

 

Video 1: Ordrett sitat (10:09)

Videoen viser hvordan man skal gjengi en kilde ordrett og eksemplifiserer viktigheten av at anførselstegn og kildehenvisning må plasseres korrekt for å unngå at man plagierer. Videoen tar også opp hvordan man kan modifisere et sitat og redegjøre for hvilke endringer som er gjort.

 

Samme video på Office Mix

Video 2: Kildehenvisninger med svakheter (9:40)

Videoen bruker et konkret eksempel for å illusterer hvordan alternative måter å henvise på har sine styrker og svakheter. Det understrekes at plagiering av kildenenhvisninger (eller det å vise direkte til en kilde man selv ikke har oppsøkt) kan gi grunnlag for falsk kunnskap. Det klart beste alternativet er å følge prinsippet om å oppsøke primærkilder og dermed kvalitetsikre kunnskapen man ønsker å formidle videre, f.eks. i en studentoppgave eller en akademisk publikasjon.

Samme video på Office Mix

Video 4: Blåse ting opp og ut av kontekst (3:08)

Videoen illustrerer hvordan kunnskap kan forvrenges ved å justere formuleringer og fjerne fakta og påstander fra konteksten de hører hjemme i. Påstander som teknisk sett ikke kan avsløres som usanne, kan likevel være brudd på grunnleggende prinsipper for akademiske kildebruk og formidling av kunnskap.

Samme video på Office Mix

 

Video 5: Kvalitetssikring av kildehenvisninger som adresser (10:18)

Videoen tar for seg viktigheten av at kildehenvisninger fungerer som adresser som skal kunne brukes av lesere til å finne både selve kilden, og den delen av kilden det vises til. Stavefeil, dårlig alfabetisering og manglende sidenumre er eksempler på hva som representere hindre som går på bekostning av kildehenvisningens funksjon som adresse. Nøyaktige og fullstendige kildehenvisninger er en forutsetning for at lesere skal kunne etterprøve, sjekke tolkningsmuligheter eller søke ytterligere kunnskap eller informasjon fra kilden det vises til.