Endnote: søke i hele biblioteket, inkludert vedlegg i fulltekst (9:45)

Videoen handler om hvordan man kan effektivt søke etter nøkkelord eller ordkombinasjoner i et Endnotebibliotek, inkludert fulltekstmateriale som er lagt til bibliotekets oppføringer. En forutsetning for at slike søk skal fungere optimalt er at alt materiale er konvertert til søkbar tekst. Videoen viser hvordan man konverterer et skannet dokument til søkbar tekst ved å bruke OCR (Optical Character Recognition eller «ordgjenkjenning»), i dette tilfellet ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Professional.

Endnote: Fjerne Endnotekoder fra et Worddokument (5:32)

Videoen viser hvordan man fjerner Endnotekoder fra et Worddokument. Denne operasjonen kan være nyttig i tilfeller hvor man har et ferdig manuskript og skal sende det inn til vurdering eller til siste korrekturlesing. Dette kan også være nyttig i tilfeller hvor man trenger å gjøre manuelle endringer i henvisninger eller litteraturlisteoppføringer. Uansett er dette en funksjon man vanligvis bruker helt til slutt i arbeidet med en tekst. Når kodene fjernes betyr det at man ikke lenger kan legge til henvisninger og bygge en automatisk litteraturliste på vanlig måte.

 

Endnote: Vise til kapittel i bok (7:22)

Videoen viser hvordan man manuelt skriver inn en referanse av typen «kapittel i bok» i Endnote. Bokkapitler er vanligvis vanskelig å få importert fra litteraturdatabaser til Endnote. Videoen viser hvordan man relativt enkelt kan importere fra bokdatabaser, for så å redigere seg rimelig enkelt fram til et vellykket resultat.