Analysetall for hib.no og fusjonsinfo.no for mai/juni 2016

På HiB bruker vi Google Analytics aktivt for å måle tempen på de ulike nettsidene våre og hver måned skal det heretter publiseres en rapport som beskriver dette for ledelsen og andre interesserte. Denne rapporten er for både mai og juni 2016.

I mai hadde vi knappen 181000 sesjoner fordelt på 65000 brukere. Av disse var 22% nye brukere, mens drøye 77% hadde vært hos oss før.

Tallene for juni er drøye 137000 fordelt på 59000 brukere, 27% nye brukere og 72% som har vært hos oss før. Den store nedgangen forklares med skoleslutt og gir på ingen måte grunn til panikk. Det at studentene forsvinner gir store utslag i mobil- vs desktopbruk. Mens vi i april hadde 73% desktopbrukere har dette sunket til 60% i juni mens mobilbruken har økt til 34,4%. Studentenes primære verktøy i studiene sine er datamaskin og det er naturlig at deres bruk av dette verktøyet på våre sider gjenspeiles i besøkstallene. Nå når studentene ikke er så aktive ser vi at andre brukergrupper, som potensielle studenter, samarbeidspartnere og andre i større grad bruker mobil. Andelen som bruker nettbrett er fremdeles lav.

Selv om studentene ikke er så aktive på sidene våre, innehar studentrelaterte sider fremdeles status som de 8 mest populære sidene (forsiden holdes utenom siden alle ansatte har hib.no som startside når de ikke er på ansattnettet). De engelske sidene ligger på 10.plass, med drøye 4300 eller 0.98% av alle økter. Av naturlige årsaker er sidene for eksamen og begrunnelse og klage blant de mest besøkende i mai/juni.

I perioden mai/juni har vi hatt 6 ulike nyheter på hovedfeltet på forsiden. Med hovedfelt menes her den ene nyheten som er plassert høyt oppe på forsiden og ikke nyhetslisten som ligger litt lengere ned. Av disse 6 sakene er det saken om kongelig resolusjon fra midten av juni som er mest lest, med 310 unike økter. Merk at dette er kun de som har kommet til nyheten ved å klikke på lenken på forsiden. Ytterligere 658 har lest denne saken ved å klikke seg inn fra andre kilder, som facebook.  Blant de nyhetene vi har lengere ned på siden er saken om ergoterapistudent som har utviklet en ny gitartype mest populær med 2100 økter. Videre følger saken hvor Terje Årsvoll Olsens forskning om den vanskelige avgjørelsen om å sende livsledsager på sykehjem etter fulgt av nyheten om vedtatt fusjon og sak om digital eksamen. Disse 4 utgjør 62% av alle visningene i nyhetskategorien.

I slutten av april fikk vi tracking på bibliotekets søkeressurser og disse blir mye brukt. Av de knappe 2000 øktene hvor bibliotekets databaser søkes i er Google Scholar fremdeles mest populær, etterfulgt av PubMed, Chinahl, Ordnett og Cochrane Library. Knappen til samordna opptak, som vi fikk tracking på i begynnelsen av april blir trykket på selv om hovedsøknadsfristen er gått ut. I mai/juni har det vært nesten 3000 klikk på disse knappene.  Praktisk pedagogisk utdanning 8-13 er mest populær med 260 klokk etterfulgt av Systemisk familieterapi og nettverksarbeid, klinisk sykepleie Gastrosykepleie og master i klinisk sykepleie.

Brukerne våre søker i liten grad på nettsidene, kun 6,9% av øktene involverer et søk. De mest populære søkeordet er «utskrift» etterfulgt av «eksamen», «grupperom», «studentweb» og andre studierelaterte termer. «Expo» ligger på 10-ende plass, med 174 søk.  Hvis man ser bort i fra søk som omhandler studiesituasjon (ref de mest populære søkeordene) er studieprogram og ansatte mye søkt etter.

Fusjonsinfo.no er bloggen hvor HiB, HiSF og HSH publiserer informasjon om den pågående fusjonsprosessen. Denne har hatt besøkslogging siden slutten av februar og har siden da hatt nesten 7000 økter fordelt på 3800 brukere. Disse har sett nesten 17000 sider med øktvarighet på 2.08 minutter. Det er ca 50/50 med nye/returnerende besøkende. Antall besøkende ligger jevnt på ca 100 om dagen med et par unntak: En sak publisert 1.april om navnevalg og visjon (887 sesjoner den dagen, http://fusjonsinfo.no/2016/04/01/star-att-med-alternativ-til-visjon/) og saken fra 27.mai om valg av navn Høgskulen på Vestlandet (742 sesjoner den dagen, http://fusjonsinfo.no/2016/05/27/727/). Saken om endelig fusjonsvedtak av 9.juni utløste ikke helt de store stormene, men resulterte i 250 sesjoner på publiseringsdagen. Det utelukkes ikke at også andre saker kan ha blitt lest disse dagene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.