Ny kode i EpiServer 08.januar (Elvis har fødselsdag i dag)

Når Elvis er gratulert er det klar for opplisting av ny kode i EpiServer:

 • [HVL-815] – Accordion blokk
  • Vi har fått en ny accordion-blokk, hvor vi kan ha et uendelig antall elementer i blokken. Den nye blokken heter (ny) Trekkspill blokk. En trekkspill-blokk består av selve blokken og blokker med accordion-elementer inni blokken. Hvis du ikke forstår hvordan blokken skal brukes tar du kontakt. Den gamle blokken, Trekkspill blokk, eksisterer fremdeles, men bruk fortrinnsvis den nye
 • [HVL-816] – Fjerne dummy bilder på ansatte
  • Ansatte som ikke har lastet opp bilde i personprofilen sin har ikke lenger dummy-bilde.
 • [HVL-817] – Logout knapp for Vestibylen
  • Lars etterlyste logg ut-knapp på Vestibylen og den er nå på plass
 • [HVL-821] – URL parametre på ansattlisten
  • Som et ledd i at vi får ny organisasjonsstruktur i HVL legger vi opp til at man kan filtrere ansattlisten på sted og organisatorisk tilhørighet, og at URL endres når filterne endres. Da kan vi lenke til en ferdig filtrert ansattliste fra et institutt eller et senter
 • [HVL-800] – Spørsmål: Hvordan regnes «omfang» i studieprogram
  • Noen av studieprogrammene våre gir ikke studiepoeng, som feks realfagskurs. Når omfang skal presenteres på studieprogramsidene er det en omregning av antall studiepoeng/heltidsprosent og for studieprogram uten studipoeng feilet dette, og kun teksten «år» ble skrevet ut til nettsidene. Vi fjernet ordet «år», slik at det på realfagskurs nå kun står
   «Omfang: 0 studiepoeng»
 • [HVL-808] – behov for å kunne lese en cookie på studieprogramsidene
  • Terje har laget en utskriftstjeneste slik at ansatte selv kan skrive ut studieprograminformasjon til utdeling. Siden disse kan redigeres i nettleseren ønsker vi ikke at den skal være tilgjengelig for alle. Skript-referansen til Terje sitt skript vises nå kun for brukere som er innlogget i Vestibylen
 • [HVL-818] – Standardtekst er på engelsk
  • Tidligere i år fikk vi inn standardtekst for kontaktelement i et studieprogram, slik at vi slipper å skrive inn kontaktinformasjon for opptakskontoret hver gang vi får nye studieprogram.  Bouvet hadde rota litt og standardteksten kom på engelsk. Dette er nå fikset.
 • [HVL-822] – 404-siden mangler URL
  • «siden ikke funnet-siden» manglet adressen på den manglende siden, og når epost til webmaster ble sendt inn var det umulig å vite hvilken side det referertes til. Dette er nå fikset.
 • [HVL-825] – Endring av oria søkeboks på bibliotek-sidene
  • Oria, bibliotekets søketjeneste, har fått nytt UI, og søk i søkeboksen på biblioteksidene går nå til dette nye grensesnittet

Ny kode 1. november 2017

Vi har fått ny kode i EpiServer

 • [HVL-757] – Forskjøvet campus-knapper

På Vestibylen var knappene i kalenderen for campus forskjøvet seg. Dette er nå fikset.

 • [HVL-758] – Endring i studieplan-malen

Når en student ser en studieplan for sitt årskull er neste naturlige handlingsdriver å se emnene for studiet. I Hotjar så vi studenter som klikket på studieplan-lenken gang på gang uten hell. Endringen som er gjort er å tydliggjøre emneoversikten og tone ned de andre studieplanenen.

 • [HVL-759] – feil i visningen i studieplansøkesiden, filtrerte resultat

Hvis man filtrerte på studieprogram og så på et årstall reflekterte ikke resultatantallet dette.

 • [HVL-708] – manglende nivå av overskrifter

Når man skriver for web er det viktig å ha innbyrdes semantisk riktige overskrifter, ved at en H1 skal etterfølges av en ny H1 eller en H2 – aldri en h3. Vi har flere slike hopp på hvl.no, og Bouvet arbeider med å rydde opp i disse, overskrift for overskrift.

 • [HVL-761] – Endring i site-title på engelsk

Når Google indekserer nettsteder indekserer de en side kun én gang og hvis man har duplikater i sidetitler skader det rankingen nettstedet får i Google. Google utelater også i mange tilfeller de dupliserte sidene. I mange av våre sider har vi like sidetitler på norsk og engelsk, siden alle titler avsluttes med organisasjonsnavn. På de engelske sidene har vi nå fått engelsk organisasjonsnavn til slutt. En sidetittel er for øvrig det du ser i fanen i nettleseren din.

 • [HVL-762] – Endring i titler på studieplaner

Saken omhandler igjen dupliserte sidetitler. Siden vi nå publiserer studieplaner for flere årskull måtte vi endre titlene til å reflektere det.

 • [HVL-763] – Dupliserte titler for emne

Igjen en sak om dupliserte sidetitler, men denne gangen om store og små bokstaver. For Google er ING1020 og ing1020 to forskjellige ting, mens det i realiteten er det samme for oss. Vi har nå endret slik at alle nettadresser inneholder kun små bokstaver, og unngår da 2500 dupliserte titler i Google.

 • [HVL-764] – skille intranett og eksterne sider i søk

Tidligere i uka hadde vi problem med søk i Compendia på Vestibylen. Dette er nå fikset, men i feilsøkiningsprosessen ble det oppdaget at emner var søkbare i Vestibylen. Det var ikke krise, men forstyrret søkeresultat og er nå fjernet. Emner er kun søkbare på de eksterne sidene våre.

 • [HVL-765] – Endring i studieplan-malen

Noen studieprogram har oppstart både høst og vår, og i en studieplan ble disse listet ut som «kull 2017» to ganger. Vi har nå fått skille mellom vår- og høstsemesteret i opplistingen

Ny kode 16.10.2017

I dag har vi fått kun en endring i EpiServer; endring utlistingen av studieprogramnavn/-kode på studieplan-søkesiden (https://www.hvl.no/student/studieplanar-og-emne/).  I hotjar så vi at noen av studentene skroller fremdeles, ganske lenge også, og hypotesen er at det kan ha sammenheng med hvordan resultatet presentereres –  med studieprogramkode først etterfulgt av studieprogramnavn. For eksempel Fysioterapi finner man på G, for GRF, Sjukepleie på GRU eller GRS osv, mens studentene jeg har spurt leter etter F for fysioterapi og S for Sykepleie.

Nå finner vi Sykepleie på S og Fysioterapi på F.

Ny Episerver-kode 12.oktober 2017

Vi har fått ny kode i dag igjen og dette er endringene:

 • Studieplaner som ikke inneholdt taggen «stlub» (læringsutbytte) ble ikke vist på studieplan-søkesiden. Dette er endret, siden et så restriktivt filter gjorde at vi måtte endret gamle studieplaner også. Det betyr at en studieplan er tilgjengelig hvis den inneholder minst en av taggene «splub», «spinnl» eller «spinnh».
 • På 404-siden (siden kan ikke vises) viste vi hvilken adresse brukern prøvde å nå, som en lenke. Lenker er klikkmagneter, og et klikk på denne var ikke til særlig hjelp, så vi fjernet lenken. Teksten er imidlertid beholdt.
 • Nina og jeg hadde møte med SiteImprove, og i den forbindelse fikk vi demonstrert skrivefeil-verktøyet deres. Der fant vi en ledetekst-feil i de engelske emnebeskrivelsene. Denne er nå rettet opp og «course responsible» har fått inn en nødvendig «s».
 • I kampanjeblokken på forsiden har vi et bilde, hvor den alternative teksten manglet, selv om vi hadde lagt det inn på bildet. Bouvet hadde imidlertid laget en «interessant» løsning her, ved at blokken hadde et felt for alternativ tekst, og at denne var tom. Webgruppen mener at konsistens er viktig når man arbeider med web, så vi ba de fjerne dette feltet som ingen skjønner noe av og heller bruke alternativ tekst fra bildet, slik vi gjør alle andre steder.
 • Tidligere i år fikk vi inn tagg og tekst for «anbefalte forkunnskaper» i en emnebeskrivelse. Taggen vises helt fint der den finnes, men overskriften på bokmåls-emner var glemt. Denne er nå på plass.
 • I Hotjar kunne man se brukere som klikket på det hvite feltet i studieprogramutlistingen. Siden det ikke var en lenke skjedde det ingenting. Vi har nå fått hele listepunktet som klikksone, for alle flater, og brukern kan klikke hvor som helst

 

Hotjar er forøvrig et svært morsomt verktøy å jobbe med og har du lyst å se hvordan det ser ut på innsiden kan du ta kontakt og jeg kan vise deg.

Ny kode, 10.oktober 2017

Disse endringene kom i gårsdagens oppdatering:

 • Vi henter publikasjoner til personprofilene direkte fra en webservice fra Cristin. Ceres har gitt beskjed om at de bytter domenet til webservicene, men at de gamle domenene beholdes inntil videre. «inntil videre» var til i går, da de sluttet å virke. Endring av URL for webservicene løste blant annet saken om at publikasjoner ikke vistes på personprofilene, samt at lenken til Cristin gav riktig resultat. [HVL-752] – publikasjoner er borte fra personprofiler

 

 • [HVL-746] – personer som er slettet har fremdeles personprofil. En personprofil som var fjernet fra SAP og/eller fjernet fra Episerver var utilgjengelig i søk og i ansattlisten, men kjente man til URL kunne siden nås. Dette er endret, så ansatte som ikke skal vises kan aldri vises selv med kjent url

 

 • [HVL-747] – Biblioteksside gir 500-feil. Sletting av et bilde når det er i bruk i en innholdssone fungerte ikke, og gir 500-feil (intern feil i webserver). Dette fikk biblioteket smertelig erfare under arbeid med nye biblioteksider. Bouvet har lagt inn en sjekk på om innholdet eksisterer før det forsøkes presentert.

 

 • [HVL-748] – Type ressurs på bibliotekets fagressursside kuttes for tidlig. På bibliotekets nye fagressursside har vi filter hvor man kan filtrere på type fagressurs. Denne listen ble kuttet for tidlig, men feilen er nå fikset slik at alle vises.

 

 • [HVL-749] – Endring i studiekatalogen. I studiekatalogen, på studieprogrampresentasjonsiden har vi hatt behov for å merke gyldighet av en studiepresentasjon. Vi valgte derfor «studienivå, kull og et årstall». Dette fungerte ikke så bra, særlig ikke for studier som startet om våren. Derfor har vi endret det til «studienivå, semester år», slik at det på studier som starter på høsten står feks «Bachelor, høsten 2017» og på studier som starter om våren står det nå feks «Etter- og videreutdanning, våren 2018».

hvl.no og Vestibylen, september 2017

I september har det roet seg litt på hvl.no: 901000 sidevisninger mot august sine 1,5 millioner. Webgruppa er ikke bekymret og tilskriver nedgangen til at studentene har funnet seg til rette, lokalisert pensumlister og studentwebben. Vi har en hypotese om at studentene er vår største brukergruppe og i hotjar har vi funnet tall som kan støtte opp under det. Ca halvparten av alle brukerne som besøker hvl.no gjennom forsiden klikker seg videre til «for studenter-menypunktet» – et menypunkt som er svært relevant hvis man er student ved HVL. Til sammenligning er det 9% som klikker på knappen «sjå studietilbodet» eller «studietilbod-lenken».

Nyheter står for 0,88% av alle sidevisninger, og de mest leste nyhetssakene er Lærerstudentenes nye app,  saken om roboten til Trude Engebretsen og saken om innplasseringsprosjektet.  Saker som er delt på Facebook genererer over 7100 sidevisninger på hvl.no. Twitter gav 1 sidevisning, mens LinkedIn resulterte i 67 sidevisninger.

Vestibylen har hatt 122000 sidevisninger i september, mot 129000 i august. Disse sidevisningene er fordelt på knappe 5000 sesjoner. Litt under halvparten har bare vært logget inn på Vestibylen 1 gang i løpet av september. 68% av brukerne har vært innlogget i snitt 1 gang pr uke.  De tre mest aktive brukerne hadde til sammen 330 sesjoner.

8,5% av alle sidevisninger på Vestibylen er nyhetssaker. De mest leste nyhetene er saken om lokale lønnsforhandlinger ved HVL, søkerliste for den siste direktørstillingen og saken om organisasjonsstruktur med 17 institutt.

 

 

Ny kode 4. og 5.oktober

Vi har fått ny kode to ganger denne uka og her er endringene vi har fått.

Lastetid: Verktøy som Pingdom tools og Google pagespeed har gitt hvl.no karakteren E og poengsum 49, som betyr at sidenen våre lastes så sent at svært mange brukere ikke gidder å vente til siden er lastet og forlater oss til fordel for andre, morsommere nettsteder. Bouvet har gjort en rekke tiltak for å fikse på dette, og ved siste måling fikk vi 71 poeng (karakter C). Vi er fremdeles ikke der vi ønsker å være, men et godt stykke på vei. Disse sakene inngår i løsningen:

 • [HVL-711] – Laste tid Header
 • [HVL-721] – Lastetid: Enable gzip compresion
 • [HVL-722] – Lastetid: Skalere bilder på nyhetsartikler forsiden
 • [HVL-723] – Lastetid: Minfy jvascript
 • [HVL-724] – Lastetid: Browser caching
 • [HVL-729] – Forside teaserbilder

 

 • [HVL-706] – uu: h3 uten innhold: Vi har begynt å se hvordan de nye nettsidene våre er utformet med tanke på universell utforming, og status er, pr nå middels. Flere steder har vi innholdsblokker hvor vi kan skrive inn en tittel, men når redaktørene velger å ikke skrive inn en tittel bør ikke overskriftstaggen skrives ut. Denne type feil er fikset på forsiden. Webgruppa diskuterer hvorvidt overskrifter på innholdselementer bør være obligatoriske eller ikke. Fra et universell utformingsperspektiv bør de det, siden overskrifter er en god måte å få oversikt over innholdet

 

 • [HVL-712] – feil i søkeresultat ved snarvei til annet nettsted: Senterne våre hadde behov for å bli funnet på hvl.no, og vi løste det ved å lage en side i episerver med snarvei til de gamle sentersidene. Dette fungerte ikke, men Bouvet har fikset, så søker man på et senternavn på hvl.no får man treff i sider på gamle nettsteder

 

 • [HVL-716] – Feil i presentasjon av fagressurssøk ved gjenvisitt: hvis man hadde gjort filtervalg på de nye fagressurssidene til biblioteket og så klikket seg inn på et ressurs for å så navigere tilbake, var alle filtervalgene forsvunnet. Dette er fikset.

 

 • [HVL-734] – Studieprogram som ikke eksisterer kommer frem i studieplansøk: Ved søk i den nye studieplan/emneplan-søkesiden fikk man treff i studieprogram som ikke eksisterte, som «master i undervisning» med infotermin vår 17. Dette er fikset

 

 • [HVL-731] – Mulighet til å endre tekst i studieplan-søket + skrivefeil: små endringer i studieplan-søket. Vi kan lage introtekst selv, + at det er rettet opp i skrivefeil

 

 • [HVL-732] – Skrivefeil i fagressurssiden: Nynorsk er vanskelig og vi har fått rettet opp i noen skrivefeil

 

 • [HVL-733] – Kategorinavn reflekteres ikke i filter: kategorinavn skal vi kunne endre selv, men i dette tilfelle hjalp ikke endringen. Bouvet har fikset slik at vi kan navngi fagområde og type ressurs i bibliotekets fagressurssøk

 

 • [HVL-736] – Mulig å få auto-forslag på studieplan/emnesiden: I Hotjar har vi sett at ikke alle studenter vet hva studieprogrammet de går på heter, eller emnenavn/emnekode på emnene de tar. Autoforslag, ved at listen bygges etterhvert som en søker kan hjelpe på med dette

 

 • [HVL-737] – Full referanse på publikasjon som har DOI: For publikasjoner fra Cristin som hadde DOI vistes DOIen (en masse siffer). Dette er ikke særlig nyttig informasjon, så vi har erstattet det med full referanse, og DOIens oppgave er nå bare å sende brukeren til fulltekstpubliseringen.

 

 • [HVL-738] – Skille mellom nyheter på engelsk og norsk: på de engelske sidene har vi ikke så mange nyheter som på de norske, men det var ikke mulig å legge en nyhet kun på de engelske sidene. Dette er nå fikset.

 

 • [HVL-743] – Endring i rendring av kalenderhendelser på forsiden: fra en webredaktørs ståsted var måten kalenderlistingen på forsiden ble laget, en teknisk katastrofe. Vi måtte manuelt legge til og fjerne kalenderhendelser og utfordringen var å huske det. Vi har nå fått det endret slik at en kalenderhendelse som skal ligge på forsiden publiseres i mappen «kalender», og innstillingen «vis på forsiden» må hukes av. Forsidekalenderen viser x antall hendelser – vi bestemmer selv hvor mange. Kalenderhendelser utover x vises ikke på forsiden.

 

 • [HVL-745] – Studieprogram som ikke har sp-tagger kommer i studieplan/emnesøket: I den nye studieplan-/emneplansøket kom studieprogram fra nærregion Sogn og Fjordane. Denne nærregionen har ikke tatt i bruk FS til studieplaner enda, så disse måtte bort fra søkeresultatet. Studieplaner som mangler taggen SPLUB vises heller ikke.

Bouvet arbeider med:

 • Personprofilen til ansatte som har sluttet er fremdeles tilgjengelig via direktelenke (men ikke via søk)
 • Gjenbruk av emnekombinasjoner i studieprogram
 • Ny sidemal for utveksling
 • Universell utforming, rettinger og forbedring i malverket
 • Feil i visning av «type ressurs» i fagressurs-søkesiden

Ny Episerver-kode 26.09 2017

Det er en stund siden vi fikk ny kode til EpiServer sist, så denne releasen er ganske stor.

 • [HVL-687] – For lite luft under søkefeltet

Dette er en fiks på en visuell feil – ved at søkefeltet og knappen under var trykket opp i hverandre. Nå er det fikset og ting slipper å kollidere

Denne siden er en gladsak, nemlig en søkeside for studentene slik at de lett kan finne studieplaner og emnebeskrivelser.  Brukerscenario er at når en student trenger studieplanen sin vet de hvilket studieprogram de går på og søker enten på studieprogramkode eller hele eller deler av studieprogramnavnet. Det samme gjelder hvis man søker etter emner. Filterne brukes for å skille mellom studieprogram og emner.

Søket vil fungere bedre enn det gjør nå straks indekseringen er ferdig. I følge Bouvet kan det ta noen timer. Det vil si at når en søker på «sjukepleie» vil en få treff i studieplaner til studieprogram som har «sjukepleie» i tittelene. Man vil også få treff i emner som har «sjukepleie» i tittelen. Søker man etter «data» vil man ikke få treff i emner som bruker datamaskiner i undervisningen eller har datainnsamling som en del av læringsmålene.

Hvis man ser bort i fra søkeresultat som pr nå ikke er godt tar webgruppen mot innspill med takk.

 • [HVL-693] – Bug i fagressurser for biblioteket

Biblioteket holder på å lage nye fagressursside, og i denne saken omhandlet det kategorier som ble omdefinert. Ved å slette en hel kategori gikk hele ressurssiden ned, men nå er det fikset og vi kan endre kategorier slik vi ønsker

 • [HVL-694] – Venstrejustering av kategorinavn

Denne saken omhandler kategorinavn for fagressurser på de nye biblioteksidene. De var senterjustert hvis de gikk over to linjer og det så ut som en tannregulering. Vi har fått det venstrejustert og alle er glade.

 • [HVL-695] – Feil i emnevisning, engelsk

Emnet økb3129 gav 500-feil (feil i konfigurasjon) når man forsøkte å vise det på engelsk. Det har vi ikke nå lenger. Emnet vises fremdeles ikke, men det er fordi det ikke finnes i integrasjonsdatabasen. Vi har en sak pågående for å finne ut hvorfor det ikke synes i integrasjonsdatabasen, for det er, iallfall tilsynelatende, rett i FS

 • [HVL-696] – Manglende «utvalgte publikasjoner» hos en ansatt

Når en ansatt har fått lagt inn manuell CristinID og så valgt ut publikasjoner i Cristin vistes disse likevel ikke på profilsiden til vedkommende. Dette er nå fikset.

 • [HVL-697] – Emneoversikt i studieprogram som ikke har infotermin

I noen studieplaner hadde vi lenker til tomme emneoversikter. Disse er nå fjernet, så får du tilbakemelding om at studieprogrammet mangler emneoversikt, så be de sjekke i FS om studieprogrammet har emnekombinasjon for h17.

 • [HVL-698] – Lenke i et emne som ikke har infotermin/tagger

I noen tilfeller har vi utgåtte emner i en emneoversikt, da på tidligere semester. Disse var presentert med lenke til det som kunne vært emnebeskrivelse, men der var det ingenting så brukeren fikk feilmelding istedet. Emner som ikke har emnebeskrivelse for skoleåret 2017/2018 vises fremdeles i listen, men da uten lenke – uavhengig av om emnet burde hatt en emnebeskrivelse eller ikke. Får du tilbakemelding om at et emne mangler lenke i oversikten, be de sjekke om emnet har infotagger og infotermin for gjeldende skoleår

 • [HVL-699] – endringer i fagressurs-siden

Som en følge av denne saken kan man nå lage lenker til kategori/ressurstype-kombinasjoner i fagressurssøk hos biblioteket – for eksempel fagområde «radiografi» og ressurstype «bildedatabase».  Videre kan man, hvis man hopper inn på en database, komme tilbake der man slapp på fagressurssøkesiden når man navigerer tilbake.  Brukern slipper dermed å velge alle filtre på nytt.

Vi har en sak pågående om å få på plass visualiseringen av filterne, så det kommer i en nær forestående release

 • [HVL-700] – Endring av søk i studieplan-katalogen

Søkte man etter en emnekode med bindestrek, feks «ablu-yib» fikk man alle mulig rare treff.  Nå får vi bare ett, emnebeskrivelsen til ablu-yib.

 • [HVL-702] – feilmelding når jeg skal opprette en person

Innimellom har vi behov for å opprette en person manuelt, for eksempel hvis vi skal legge til emeritus/emerita (en hederstittel til pensjonerte professorer, etter søknad). Feilmeldingen kom fordi forumet på Vestibylen forsøkte å koble innlegg som denne personen hadde skrevet (ingen) mot ID’en som personen får. Det sier seg selv at det går galt.

Nå gjenstår bare den organisatoriske diskusjonen om hvorvidt vi skal vise emeritus/emerita på nettsidene våre. Både UiO, UiB, UiA, UiS og HioA gjør det.

 • [HVL-703] – feil i fagressurser, bibliotek

Saken handler igjen om den nye fagressurssiden, og her hadde indikator for om en sak var åpen eller lukket byttet plass.

 • [HVL-709] – feil i visning i biblioteksøk

Typo i fagressurssøk, hvis man bare fikk ett treff. Da heter det «1 ressurs» og ikke «1 ressurser»

 • [HVL-710] – søk etter fagressurs i ordinært søkefelt

Hvis man søker etter feks «ACM» i det ordinære søkefeltet får man treff i fagressursene, men når man klikket på lenken kom man til biblioteket sin mellomliggende side for å beskrive fagressursen. Dette er nå endret slik at tittel og beskrivelsen av fagressursen vises, og klikk fører en direkte til fagressursen uten å gå via bibliotekets fagressursbeskrivelse.

Denne er ikke 100% på hvl.no enda, men Bouvet sier at reindeksering fikser biffen.

Dagens fun fact er uttrykket «å fikse biffen», som kommer av det svenske uttrykket «bifogat», Det har altså ingenting med biff (som i mat) å gjøre.

Status for webben, august 2017

Nytt skoleår! At studieåret har startet opp igjen reflekteres i besøkstallene.  Her kommer en kort oppsummering av august måned:

 • Antall sidevisninger er tredoblet siden forrige måned, fra 50000 til
  1 500 000
 • Nyhetssaker står for 0,54% av sidevisningene i august. De fleste er interessert i andre ting enn nyhetene
 • Studenter er den største brukergruppen 
 •  Betalt søk står for 6% av trafikken til hvl.no
 • 4,5% av alle klikk fra Facebook gikk til én nyhetssak;  Et nytt kapittel, 10 tips til studiestart ved HVL

 

 • 4 ganger som mange brukte Vestibylen i august sammenlignet med juli
 • Nyheter er populært på Vestibylen: 7,5% av alle sidevisninger er til en nyhetssak
 • Den gjennomsnitlige Vestibylen-bruker er fra Hordaland
 • Nesten 14% bruker søkefunksjonen på Vestibylen og søk etter Outlook-signatur, parkering og timeplan-verktøy er mest brukt
 • De fleste bruker Vestibylen regelmessig

 

Hvis man vil gå mer i dybden av tallene kan man det:

Mens vi i juli hadde 474200 sidevisninger hadde vi i august 1 460 500 sidevisninger. Studenter og ansatte har kommet tilbake fra ferie!

I august er det publisert flere nyheter på hvl.no og klikk på en nyhetssak står for 0,54% av sidevisningene, eller 7886 sidevisninger. Til sammenligning har studentsiden, siden for læringsplatformer og timeplan 310 000 sidevisninger. Det er ingen tvil om at nyhetssaker ikke er det brukerne våre kommer for å lese, og for webredaksjonen betyr det at fokuset bør ligge på sider som blir mye brukt av våre primærmålgrupper.

9, 2% av alle sidevisninger involverer søk på siden, og det er brukt nesten 13000 ulike søketermer. De 10 mest bruke søkeordene er relatert til student-situasjoner. De aller fleste søker når de står på forsiden på hvl.no, men endel søker også på student-sidene.

På hvl.no måler vi også klikk på knapper og menyelementer, og i august ble det trykket på knapper 350 000 ganger. At studentene er vår største brukergruppe gjenspeiles i hvor brukerne klikker på siden. Menyelementet «for studenter» i toppmenyen vår står for 25% av alle klikk på knapper.  Knappen for studietilbud har 16000 klikk, mens knapp for etter- og videreutdanning har 2500 klikk. Ett grep for å gjøre etter- og videreutdanning mer synlig er å plassere en lenke til etter- og videreutdanningstilbudet på forsiden.

Så, hvor kommer brukerne fra? Nesten 40% finner oss via en søkemotor, 26% kommer fra lenker på andre nettsteder, 5,9% kommer via betalt søk og 3,5% kommer fra ulike sosiale medier. Tanken bak og betydningen av det betalte søket kommer i en egen rapport fra de som arbeider med Google AdWords, men kort fortalt har HVL kjøpt plass i søkeresultatet for enkelte søkeord. For søkeord «lærerutdanning» har 2,8% klikket på en side fra oss. Av de har over 70% sett kun en side for å så forlate oss igjen. Tilsvarende tall for «bli lærer» er 88% og for 10 av de betalte søkeordene forlot alle oss etter å ha sett på kun én side.

Av de ulike sosiale mediene er Facebook den desidert største trafikkdriveren til hvl.no, med 97% trafikkandel. Linkedin, som er nummer 2, står for knappe 2% av trafikken.  Målgruppen for vår facebook-side er HVL-studenter, og av alle saker som er delt på siden og som sender brukeren til våre sider, er de aller fleste student-relaterte. Av nyhetssaker som er delt i sosiale medier har de fra 0,01 % til 4,5% klikkrate (Et nytt kapittel, 10 tips til studiestart ved HVL).

 

Vestibylen har hatt 129000 sidevisninger i august, mot 25000 i juli. De mest brukte sidene er «Tenester A-Å», søkesiden og «mine verktøy». 1% bruker siden for å finne kolleger i organisasjonen.

Nyheter på Vestibylen blir adskillig mer brukt enn de på hvl.no. Hele 7,5% av alle sidevisninger er klikk på en nyhetssak. Den mest leste er saken om ansettelse av prorektor, organisasjonsdirektør og dekaner (712 sidevisninger).

99,9% av brukere i Vestibylen er fra Norge, og de spredd over hele landet. Den største brukergruppen er i Hordaland (75%) etterfulgt av Sogn og Fjordane (15%) og Rogaland (8%).

Også på Vestibylen søker brukerne og 13,4% av alle sidevisninger involverer søk. De mest brukte søkeordene er «signatur», «fronter», «timeedit» og «timeplan».

De aller fleste brukerne av Vestibylen er regelmessig innom. 95% av brukerne har vært innom i løpet av siste 7 dager. 2,7% har vært innom i løpet av siste 30 dager. Her er det viktig å huske på at disse tallene ikke sier noe om ansatte som ikke bruker Vestibylen.

 

Dagens nye kode, 21.08.2017

I dag har vi fått ny kode i EpiServer

 • [HVL-487] – Estimat: Intranett-sidemeny er ikke veldig navigerbar med tastatur

For å oppfylle WCAG-krav om navigerbarhet uten mus skal viktige innholdselementer være navigerbare ved hjelp av tastatur. Intranett er riktignok unntatt lovgivningen, men siden vi har 1600 ansatte er det stor sannsynlighet for at vi har noen som trenger tastaturnavigasjon, og som Difi sier: Nødvendig for noen, bra for alle.

 • [HVL-532] – Campusnavn i studieprogram lenkes til studentliv-side

I studieprogram er nå campus-navn klikkbare og går til studentliv-sidene for de respektive campusene. Vi har en sak pågående for å fange opp campuser som ikke er Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal eller Stord.

 • [HVL-602] – Studietilbod, accordion lukker seg

Når man hadde gjort ett eller flere filtervalg i studiekatalogen og så fjernet filteret igjen kollapset accordionet med filteret. Dette er nå fikset, slik at accordionet forblir åpent

 • [HVL-638] – feil i formatering av doi

Hvis en publikasjon i en personprofil hadde DOI på fikk den et punktmerke. Denne er nå fjernet. Vi får ta en evaluering etterhvert hvis folk ikke forstår at enkelte av publikasjonene kan trykkes på

 • [HVL-642] – «Søk» tekst kommer foran søkeboks på mobil

Feil i mobilvisning, men skjev-plassering av ordet «Søk» på søkesiden

 • [HVL-667] – Endring i og:- og twitter-tags for facebook, twitter og linkedin

Tidligere har kun sidebildet vært mulig å hente ut som tags for twitter, facebook og linkedin. Vi har nå endret det slik at toppbildet hentes ut der det finnes toppbilde, og med sidebilde som reserveløsning.

 • [HVL-668] – Feil i emnekombinasjoner i master i klinisk sykepleie

Informterin 2017 høst viste emner fra infotermin 2015 høst. Dette er nå fikset.

 • [HVL-678] – Studiepoeng på studiemødre

Etter omlegging av studiekatalog for etter- og videreutdanning, hvor vi fjernet studienivå og erstattet det med studiepoeng får alle studiemødrene 0 studiepoeng. Vi har nå mulighet for å manuelt legge inn studiepoeng i studiemødre, ved behov.

 • [HVL-672] – Oversettelse på studieplan mangler

I studieplaner på den engelske siden manglet oversettelser for overskrifter. Disse er nå på plass.

 • [HVL-673] – Endringer på søkesiden for etter- og videreutdanning

Denne henger sammen med HVL-678. Studiesiden for etter- og videreutdanning har nå fått studiepoeng istedet for studienivå, og accordion for studienivå er fjernet fra venstre-menyen.

 • [HVL-674] – «Fagområde» skal være default åpen

Denne endringen gjelder både studiesøk for vårt ordinære studieprogram og for etter- og videreutdanning. Fagområdefilteret er det mest brukte filteret, og det er nå åpnet som standard.

 • [HVL-675] – Korrigere skrivefeil

I et emne var det skrivefeil i lenken for pensum- /litteraturliste. Denne er nå rettet

 • [HVL-676] – Lenke til Pensumliste skal ha unntak

For emner som undervises i nærregion Stord/Haugesund viste lenken for pensum-/litteraturliste til hvalross, hvor det ikke ligger pensuminformasjon for gamle HSH. Vi har nå endret slik at alle emner som kommer fra faktultet 83, 84 og 85 (gamle HSH) nå får lenke til hsh sine gamle pensumsider.

 • [HVL-677] – Tydeliggjøre studieår for et studie

For å unngå misforståelser om studieprogram-reklametekst er denne nå merket med årstall. For eksempel har Bioingeniør re-tagger nå fått teksten «kull 2017» etter gradsnivå.

 • [HVL-571] – Endring i personprofil-redigering

Denne saken er todelt. Først; Cristin-informasjon hentes fra Cristin ved hjelp av sammenligning av navn. Hvis navn er ulik i Cristin og i lønnssystemet vårt vil det ikke være mulig å koble en Cristin-ID til en person. Vi har nå fått mulighet til å legge inn Cristin-ID manuelt på de hvor det ikke er mulig å endre navn verken i Cristin eller i personalsystemet.

Dernest: innimellom får vi ansatte som skal fjernes fra nettsidene før deres arbeidsforhold er 100% avsluttet ved HVL (De skal feks ha lønn, noe som gjør at vi ikke kan deaktivere de i SAP). Vi har nå mulighet for å manuelt overstyre visningen på nettsidene, med bortimot umiddelbar virkning.