hvl.no og Vestibylen, juni 2017

Juni er en nedgangsmåned for hvl.no, men det er som forventet. Studentene avslutter studieåret og de nye studentene har ikke kommet ordentlig i gang med å orientere seg på sidene våre.  Juni resulterte i 635422 sidevisninger.

De mest bruke sidene er studierelaterte, og det er som forventet.  De er tross alt den største brukergruppen vår.  1.54% av alle sidevisningene er nyhetssaker, hvor saken om hvordan skolemiljø kan bli bedre gjennom samarbeid mellom skolen og helsesøster er mest sett. 1923 sidevisninger (nesten 20% av alle sidevisninger for nyhetssaker). Andre populære saker er saken om nytt læremiddel til innvandrerungdom (6,6%) og offentliggjøring av fakultetsnavn (6,5%).

Brukerne våre finner oss som regel enten via organisk søk (36%), gjennom en lenke fra et annet nettsted (33%) eller direkte (25%). 0,66% finner oss gjennom betalt annonsering i søkemotorer, og knappe 5% kommer via sosiale medier. Av de betalte annonsene i søkemotor er søk på hvl det mest brukte etterfulgt av ulike varianter av «høgskulen på Vestlandet». Flere studier er også på listen over klikk fra betalte søk. Listen inneholder et utdrag.

 • Eiendomsmegling
 • Psykisk helsearbeid
 • PPU
 • Lærerutdanning
 • Brannsikkerhet
 • Ergoterapi
 • Forkurs ingeniør
 • ++

 

Vestibylen har hatt en økning i antall sidevisninger. I juni har det vært over 90000 sidevisninger. De mest brukte sidene er forsiden (53%), søkesiden (7,5%), tjenester a-å (6%), verktøy-siden (2%) og finn ansatte-siden (1,2%). 6% av alle sidevisningene er i tilknytning til nyheter, og de mest viste sidene er saken om Tage Bådsvik som blir organisasjonsdirektør (11,5%), styremøtet (10,3%), nytt høgskolebygg på Kronstad (8,2%) og 3 nye professorer ved helse- og sosialfag (4.2%).

12% av alle sidevisninger involverer søk, og de mest brukte søkeordene er

 • parkering (72 søk)
 • wiseflow (50 søk)
 • logo (45 søk)
 • timeedit (44 søk)
 • signatur (40 søk)
 • ++

 

EpiServer-oppdateringer #1 13.juni 2017

[HVL-568] – Hente ut emner på flere målformer

HVL presenterer studieprogram og studieplan (RE- og SP-tagger) på nynorsk, men på emnenivå (EB-tagger) kan man nå velge hvilken målform man vil skrive på. Hvis et emne finnes på både nynorsk og bokmål vil nynorsk prioriteres. Det er derfor ikke nødvendig (for nettsidenes del, i det minste) å skrive på både nynorsk og bokmål

[HVL-565] – Frie emner på også importeres til integrasjonsdatabasen

Hvl har endel emner som er åpen for studenter som ikke nødvendigvis er tatt opp på et studieprogram. Disse emnene har tidligere ikke blitt hentet ut til studiekatalogen, men dette er nå endret.

[HVL-605] – Reopptak og opptakskrav

Etter endring tidligere i vår forsvant opptakskrav på sidene våre hvis taggen REOPPTAK var tom. Dette er nå endret, slik at både REOPPTAK eller Opptakskrav trigger visning av informasjon om opptakskrav i høyremargen

[HVL-606] – fjerne deler av kalenderoppføring i liste

I listen over kalenderhendelser er beskrivelse og lenker fjernet, slik at en kalenderoppføring i listen består av tittel, til- og fradato og sted

[HVL-607] – Behov for å kunne redigere felter i engelsk studieprogram

Der hvor vi har lagt inn manuelle lenker til søknadsskjema på de norske sidene var det ikke mulig å redigere teksten på de engelske sidene. Dette er nå endret.

Dette jobber Bouvet med:

HVL-549 Redesign bibliotekets sider

HVL-481 Gjenbruk av emnekombinasjoner

HVL-610 Redesign «for studenter»

HVL-619 Endring i tekst og plassering i emne-metadata. Istedet for «Omfang: 15 studiepoeng» endres det nå til «Studiepoeng: 15», og det vil være likt på både bokmål og nynorsk

HVL-621 Overskrifter i emnebeskrivelser, nynorsk. Vi henter ut emner på nynorsk der hvor det finnes, og disse må ha nynorske oversskrifter

April 2017 for hvl.no og Vestibylen

Hvl.no har hatt stor nedgang i antall sidevisninger siden lanseringen i desember.

Januar 989 000 sidevisninger
Februar  750 000 sidevisninger
Mars  725 000 sidevisninger
April 638 500 sidevisninger

Det kan være flere årsaker til at antall sidevisninger har sunket med 1/3 siden januar, som for eksempel at antall sidevisninger i januar var unormalt høyt fordi webredaksjonen arbeidet på spreng for å få på plass innhold. Google Analytics skiller ikke mellom interne brukere og eksterne. En annen årsak kan være at nettsidene var nye og eksisterende brukte litt tid på å bli kjent med de nye nettsidene. En tredje årsak kan være at studentene, vår største brukergruppe, nå ikke tar veien om hvl.no for å finne sine utdanningsplaner, timeplaner og pensumlister, men går direkte til deres gamle skolehjemmesider, hvor informasjonen finnes. Pr nå er det lite fellesinformasjon for studenter på hvl.no, men det arbeides med å få dette på plass. Webredaksjonen er avhengig av avgjørelser og synkroniseringer i mange andre organisasjonsledd, så det tar tid å få felles informasjon på plass. Der hvor felles informasjon finnes publiseres den fortløpende.

Antall nye brukere holder seg stabilt på rundt 32%. I de to siste ukene før søknadsfristen til samordna opptak var antall nye brukere nesten 40% – i uken før fristen var den oppe i 42% for å så ramle til 22% etter søknadsfristen.

Som de fire foregående månedene våre er de mest brukte sidene våre studentrelaterte, hvor siden «For studenter» er mest brukt med 11% av alle sidevisningene (70 000 sidevisninger). Til sammenligning har vi ca 1800 sider som kun er vist én gang i april. Det finnes ingen oversikt over hvor mange sider som har null visninger.

Vi har hatt søknadsfrist for samordna opptak i perioden og i den forbindelse har vi fulgt med knappen «søk studieplass» som finnes på nesten alle studieprogram. Totalt har denne vært trykket på 1663 ganger i april, med toppen 15.april med 258 klikk.  Av disse er sykepleie campus Bergen mest trykket på, med 84 klikk, etterfulgt av sosionomutdanning campus Bergen og fysioterapi campus Bergen.

Det ble lagt ut mange saker i april, og i den første uken ble det publisert 8 saker. Dette gjenspeiles i lesertall, med 1,2% av alle sidevisninger i forbindelse med nyhetssaker og med perioden 1-8 april med stor aktivitet.  Saken om Haugesunds-studenter fra økonomi og administrasjon som skal ta master er på lesertoppen, med 1046 sidevisninger, etterfulgt av energiteknologistudenten som fant drømmejobben i BKK. Saken om årets søkertall som ble publisert den 20.april resulterte i en lesertopp samme dag.

Vestibylen har hatt 93000 sidevisninger i april, fordelt på 28000 økter. Sist måned var det 36000 og vi initierte til gravøl. Det kan være mange årsaker til at antall økter har gått ytterligere ned, og en kan være at de fleste brukerne våre ser ikke nyhetssakene uten å måtte skrolle, noe som gjør at Vestibylen kanskje er mest interessant når man har konkrete brukerbehov som «finne parkeringsplass», «registrere timer» osv. Intranettredaksjonen ser nå på mulighetene for å gjøre nyhetssakene enklere tilgjengelig for de fleste ansatte.­­­­­

Søkesiden, «tenester» a-å og «mine verktøy» er de mest brukte sidene på Vestibylen i april. Saken om HVL-festen er også populær, med ca 2300 sidevisninger. Det kan bli en morsom fest hvis oppslutningen gjenspeiles av interessen for siden.

Søk er blant de mest brukte sidene, og 11% av alle besøk bruker søkefunksjonen.  «Timeedit», «parkering», «logo» og «eksamen er de mest brukte søkeordene». Det er brukt 2967 unike søkeord, og søk etter ansatte er mye brukt. Søkeloggen inneholder mange navn. Ca 2200 av søkeordene er kun brukt en gang, mens søket etter «Timeedit» er utført av 86 personer.

Status på HVL-nettsider, mars 2017

Ny måned, nye tall.

hvl.no

 • 725000 sidevisninger av 108000 brukere. Dette er en nedgang i antall sidevisninger, men en økning i antall brukere, og kan henge sammen med nær forestående søknadsfrist
 • Aldersgruppen 18-35 står for 60% av brukerne, mens 55+ utgjør drøye 8%. Vi har ikke demografi-fordeling for tidligere måneder, så her er det intet sammenligningsgrunnlag
 • 34% av brukerne mellom 18-24 år besøkte hvl.no etter å ha sett et banner på nettet, mot knappe 10% av de mellom 25 og 35. For alle aldersgrupper er tallet 7%
 • Kampanjene våre har generert 29327 økter til hvl.no, og den mest populære kampanjen er merkevarebyggingskampanjen for HVL, med 10000 økter
 • Jenter er mer tilbøyelig til å klikke på et kampanjebanner enn menn, med unntak av kampanje for forkurs, hvor nesten 50% flere menn har vist interesse
 • Betalt Google-annonsering har generert nesten 28000 økter, eller 11% av øktene til hvl.no. 60% kom direkte til forsiden, men knappe 2000 kom til studietilbud-siden vår. PPU er det mest populære resultatet av betalte Google-annonser
 • Nyheter blir lest i 1,1% av øktene på hvl.no, og artikkelen om nybygg på nordtomten på Campus Kronstad Bergen, med 1613 lesere

 

Vestibylen

 • I februar hadde Vestibylen 86000 økter og vi feiret med champagne. I mars er det gravøl, med 36000 økter. Hva dette enorme fallet skyldes vet vi ingenting om, men det kan tenkes at ansatte brukte februar til å bli kjent med Vestibylen for å deretter besøke intranettet kun ved spesifikke behov
 • De mest brukte sidene på Vestibylen er søkesiden, tjenester A-Å, ansatt-siden og mine verktøy
 • 9% av sidevisningene er tilknyttet nyhetene og den mest viste nyheten er saken om hvordan du oppdaterer personprofilen din og søkerlisten til prorektorstillingene
 • 11,5 % av øktene involverer søk, og de mest brukte søkeordene på Vestibylen er «logo», «timeedit», «eksamen», «ledige stillinger» og «parkering

I slutten av mars tok vi i bruk Hotjar tilbakemeldings-funksjon på Vestibylen og siden da har vi fått 59 svar. 72% av tilbakemeldingene er nøytral eller positiv, mens resten har gitt oss karakter 2 eller 1 på skalaen 1-5.  Noen av tilbakemeldingene går på lenker som mangler, mens andre omhandler målform. Noen brukere forteller hva de er misfornøyd eller fornøyd med, men de fleste gir oss bare en karakter. Vestibylen har nå karakter 3,1 fra brukere.

Webanalyse, februar 2017

Ny måned, ny analyse.  Her er tall fra hvl.no for februar:

 • 750000 sidevisninger utført av ca 87000 brukere. Dette er en nedgang på 16% fra januar. Det er likevel ingen grunn til bekymring. En årsak kan være at semsterstart er over og semesterregistreringen er gjort
 • 30% nye brukere, mot 33% i januar. Dette tallet kommer trolig til å gå ytterligere ned etterhvert som hvl.no blir innarbeidet hos studenter, søkere og samarbeidspartnere
 • Mobilbruken har gått ned 3% til 26%, datamaskinbruk har gått opp til 69% og nettbrettbruk holder seg stabilt på rundt 4%. Dette er som forventet, siden den største brukergruppen, studentene ofte bruker bærbar maskin når de bruker sidene våre
 • Nyheter står for 0,67% av alle sidevisningene, og de mest populære sakene var «Studiebarometeret 2016«, «Prisdryss i Rosendal» og saken om at studentweb og søknadsweb som var midlertidig ute av drift på grunn av oppdateringer.
 • Bruk av søk på siden har gått ned, fra 9,2% til 8,8%. De 10 mest bruke søkeordene er alle studierelaterte. De fleste søker fra forsiden, men ca 6% søker på studentsidene. Disse sidene er fremdeles under utvikling og i mange tilfeller refererer de til de gamle nettsidene til HiB/HiSF/HSH. Studentinformasjon er derfor ikke så lett å finne, men det jobbes med å utvikle nye studentsider
 • Facebook er fremdeles størst av de sosiale mediene og 95% av trafikken fra sosiale medier til våre nettsider kommer fra Facebook. Flere studieprogram-lenker er delt på Facebook og av drøye 12000 henvisninger fra derfra er ca 5000 klikk på studieprogram-lenker

Som tidligere nevnt bruker vi Hotjar i analysearbeidet med nettsidene og for noen dager siden tok vi i bruk tilbakemeldingsfunksjon på hvl.no. Du har kanskje lagt merke til knappen på hvl.no.

Brukerne kan gi oss en karakter, fra 1-5 ved hjelp av smilefjes. De kan også legge igjen kommentarer hvis de vil. Vi har fått 52 svar på noen få dager, og vi har en snittkarakter på 3,4.

Tilbakemeldinger i Hotjar
Tilbakemeldinger i Hotjar

Flertallet av de som har svart er nøytral eller fornøyd med de nye sidene våre.

Tilbakemelding fra en bruker
Tilbakemelding fra en bruker

 

Vestibylen

Vestibylen hadde 17000 økter i januar. I februar er dette økt til 84000! Vi kan trygt konkludere med at flere har tatt i bruk intranettet vårt. De mest populære sidene er

 • Tenester A-Å (147% økning i trafikk)
 • Søkesiden (119% økning i trafikk)
 • Mine verktøy (95% økning i trafikk)
 • Finn tilsette ved HVL (116% økning)

Søkesiden brukes av 11% av de besøkende og de mest bruke søkeordene er «logo», «fronter», «timeedit», «eksamen», «epost», «ess», «parkering», «lydia» og «signatur».

I Vestibylen har vi også lagt til knappen «fant du det du lette etter» på siden Tenester A-Å. Der har vi fått 10 tilbakemeldinger fra ansatte, om ting de ikke finner på intranettet, og disse tas med i videre arbeid med innhold.

Nesten 7% av alle økter i Vestibylen er nyhetssaker.  Mest lest er saken om at HVL får 4 fakultet, dernest saken om styremøtet og at profilbutikken er åpnet. Den 16.februar var det nesten 900 som leste nyhetssaker på Vestibylen, mot ca 250 en vanlig hverdag.

Webanalyse januar 2017

De nye nettsidene til Høgskulen på Vestlandet ble lansert 22.desember 2016, og januar 2017 er den første hele måneden hvor siden har vært publisert og i bruk av reelle brukere. I tall betyr dette nesten en million sidevisninger fordelt på 250 000 økter av 87000 brukere. Vi har en høy andel nye brukere, men det er ikke overraskende siden både sidene og domenet er nytt. Vi har i snitt 8000 økter om dagen. De fleste øktene skjer naturlig nok i skoletiden, rundt lunsjtider og med en ny topp rundt 20 på kvelden.

De mest populære sidene våre er studentrelaterte + søkesiden. Mye av informasjon til studenter er ikke på plass og den letteste måte å finne noe på er å søke etter det. I 9,2% av besøkene ble det søkt, og de mest brukte søkeordene er studentrelatert (fronter, eksamen, timeplan, utveksling, grupperom, studentweb osv). De fleste søk skjer fra forsiden til hvl.no, mens drøye 8% søker når de står på studentsidene våre.

Av de nesten en million sidevisningene siste måneden kommer 6800 eller 0,69% av dem fra nyhetssaker. Den mest leste nyheten er om Birgitte på første undervisningsdag (2100 sidevisninger), nyheten om Christine Øyes professorat (933 sidevisninger) og saken om hvordan hjernens kommunikasjon med musklene har betydning på prestasjonene våre (755 sidevisninger).

Google har snappet opp nettsidene våre, men der har vi ikke høyest ranking på relevante søk. Derfor kommer kun en liten del av våre brukere fra en søkemotor (18%) mens over 50% kommer direkte ved å skrive www.hvl.no i nettleseren sin. Bruksmønsteret kommer trolig til å endre seg når sidene våre har mer innhold. 11098 økter kommer fra Facebook. Facebook-deling genererer mest trafikk til våre nettsider av alle sosiale medier. Til sammenligning har Twitter, Blogger, Instagram, LinkedIn og Yammer 172 økter til sammen.

I Google analytics kan vi, basert på en brukers IP-adresse, se hvor de kommer fra. 33% av øktene kommer fra Bergen, 11,5% fra Sogndal og hhv 5,6%, 5,4%, og 4,5% fra Haugesund, Førde og Stord. Vi har også brukere fra resten av verden, som Hua Hin i Thailand, Pretoria i Sør-Afrika, Versmold i Tyskland og 1745 andre steder. De fleste øktene tilhører brukere som befinner seg i Norge, Sverige eller Danmark, men ca 3% kommer fra andre land. Når det gjelder språk kan vi ikke vite noe 100% sikkert, siden Google Analytics henter informasjon om språk fra brukerens nettleser, og man kan ha en nettleser med engelsk (eller et annet) språk selv om en kan lese norsk. Dermed er det vanskelig å si noe sikkert om omfang av utenlandske besøkende.

De aller fleste som ser på hvl.no ser den gjennom en datamaskin, enten en bærbar eller stasjonær. 29% bruker mobil og 4% bruker nettbrett av ulike slag. HVL har en større andel mobilbrukere pr nå enn på det gamle nettstedet til HiB. Der var ca 75% av brukerne datamaskin-brukere. Dette kommer trolig til å endre seg utover året og i takt med semesterets gang.

Hotjar er igjen et nyttig verktøy i analysearbeidet i webredaksjonen og et klikk-kart kan fortelle oss noe om hvor brukerne klikker.

Klikk-kart Studietilbud

I klikk-kartet kan vi se at filterne og søkefeltet brukes aktivt. Listen med studietilbud inneholder ikke vårt etter- og videreutdanningsstudium og da er det godt å se at lenken til listen for etter- og videreutdanningstilbudet også brukes. Mer konkret om hvordan filtrene brukes er tema for neste brukerundersøkelse.

 

Vi har også brukerinnsikt fra Vestibylen, vårt nye intranett. Intranettet ble offisielt sjøsatt 10.januar og siden da har drøye 17000 økter fordelt på 2300 brukere. Disse 2300 brukerne har sett til sammen knappe 56000 sider. Tradisjonelt sett er intranett på lukkede nettverk som man kun kan nå hvis man er på kontoret, men Vestibylen kan nås fra hele verden, og i januar har vi hatt ansatte som sjekker intranettet mens de har vært på reise i 14 ulike land.

De mest bruke sidene på Vestibylen er

 • Tenester A-Å
 • Søk
 • Mine verktøy
 • Finn tilsette ved HVL

11% av brukerne søker på Vestibylen. De mest brukte søkeordene er «logo», «cristin», «fronter», «signatur» og «timeedit».

6% av alle sidevisninger på Vestibylen er nyhetssaker. Av nyhetssaker fra januar er saken om styret som ønsker utgreiing av et fjerde fakultet er vist 376 ganger og saken om innplassering av ledere er vist 317 ganger

Webanalyse, desember 2016

Dette er vår siste rapport om nettsider knyttet til Høgskolen i Bergen. I januar-rapporten er det Høgskulen på Vestlandet med tilhørende nettsteder som gjelder.

På hib.no falt besøkstallene som en sten etter at studentene var ferdig med eksamen, fra novembers 181300 sesjoner til 127000 i desember. Dette er som forventet. Som tidligere er de mest populære sidene relatert til studiesituasjon, med sidene for eksamen og studentweb blant de mest populære. Dette er også som forventet.

Den mest populære nyheten vi hadde i desember var nyheten om Eli Eikefjord sin disputas om ny MR-metode, med 611 sidevisninger. Artikkelen ble publisert den 8.desember, men ble svært populær først noen dager etter, da innlegget ble delt på facebook. Andre populære nyheter er saken om undervisningsprisen 2017 (240 sidevisninger) og tildelingen av 15 millioner til et prosjekt i Tanzania. Bibliotekets artikkel om endrede åpningstider i jula ble lest 340 ganger.

Litt under halvparten av alle som besøker hib.no kommer direkte til forsiden. De resterende 52% kommer ofte fra en søkemotor, og deres startsider er siden for studenter (6.5%), studentwebsiden (4%), bibliotekets side , instruksjonssiden om hvordan bestille grupperom (1,35%) og flere.

HiB har tradisjon med å sende julekort til kolleger og samarbeidspartnere, og de tre siste årene har disse vært digitale. Seksjon for kommunikasjon har utviklet en løsning for å kunne sende ut personlige julehilsner på både norsk og engelsk for de som ønsker det, eller med standardtekst for de som foretrekker det. I 2015 ble det sendt ut 669 julekort (529 på norsk og resten på engelsk). I 2016 ble det sendt ut 640 julehilsener, 85% av de på norsk.

Se årets julekort.

Disse 669 julekortene ble sett 692 ganger. Det finnes ingen måte å se hvilke julekort som er sett, men 515 av brukerne som har sett julekortene har vært nye brukere, så jeg tror vi kan si at julekortene har i stor grad nådd ut til mottakerne sine og at det har vært en suksess.

De midlertidige nettsidene til Høgskulen på Vestlandet ble erstattet med ordentlige nettsider 22.desember og etter det har antall sidevisninger skutt i været – fra 20-30 økter om dagen til over 1000 på årets siste dag. Deretter går det bare en vei: oppover til over 12000 brukersesjoner pr dag på årets første to dager.

Andelen nynorskbrukere er høyere enn man finner på HiB sine nettsider, men det er som forventet. De mest populære sidene er studentrelaterte. Intet nytt her altså.

Hvis du ikke har sett de nye nettsiden kan du ta en titt.

Hotjar er et verktøy som brukes for å kunne analysere brukeratferd på nettsidene våre, og for de nye HVL-sidene har vi allerede fått noe brukerinnsikt. Ett eksempel er heatmaps, som viser hvor brukere har klikket på skjermen.

Heatmap for HVL, forside. Hentet fra Hotjar
Heatmap for HVL, forside. Hentet fra Hotjar
Heatmap for HVL, studietilbudsiden. Hentet fra Hotjar
Heatmap for HVL, studietilbudsiden. Hentet fra Hotjar

I Hotjar indikeres bruk ved hjelp av farger. Rødt betyr mange klikk, mens blåfarger brukes til å vise at elementet klikkes mindre på. På forsiden ser vi at studietilbud-lenkene er mest trykket på, og den i menyen brukes mer enn den røde studietilbud-knappen.

På studieprogramsiden ser vi at filter for fagområde og sted brukes oftere enn oppstart, organisering. Dette var slik vi forventet, så på dagens hvl.no er knappen for studiestad flyttet.

 

Webanalyse, november 2016

Da er det klart for november-oppsummering av webben. Kort oppsummert er november slik:

 • 181 300 sesjoner utført av 63600 brukere fordelt på 584000 sidevisninger
 • 9 av 10 av de mest populære sidene våre er studentrelaterte, men søkesiden har kommet inn på listen
 • Saken om at jordmorutdanningen blir mastergrad er den mest populære nyheten med over 1200 sidevisninger
 • Nesten 10% av sesjonene kom fra andre nettsteder, og henvisninger fra Facebook er desidert i flertall (ca 45%), etterfulgt av klikk.studenttorget.no

Tidligere har rundt 6% av våre besøkende utført søk på våre sider, mens det i november var økt til 8%. At søk var kommet inn på listen over mest populære sider kan ha flere årsaker, hvor den enkleste er at flere har oppdaget at det er enklere å søke etter innhold enn å navigere dit. Den andre årsaken kan være at vi har fått nye adresser etter omlegging i oktober og at lenker fra Google ikke fungerer slik de skal. Når vi ser på hvilke søkeord som er brukt ser vi at det er mange søk etter studieprogram. Vi har bedt Google om å oppdatere søketreff fra våre sider.

Google Analytics inneholder også noe informasjon om brukergruppene våre. Gjennomsnittsbrukern på webben er kvinne, i alderen 18-24 år og bosatt i Hordaland.

En midlertidig nettside for den nye høgskolen er publisert og sist måned hadde denne nettsiden 977 sidevisninger. Nettstedet består pr i dag av to sider, en norsk og en engelsk, med informasjon om den kommende høgskolen. I tillegg har nettstedet en lenke til fusjonsinfo. Denne lenken er klikket på 166 ganger.

Fusjonsinfo har nesten en dobling av antall sesjoner i antall brukere sammenlignet med forrige periode. Dette kan skyldes flere ting; Seksjon for kommunikasjon har lagt til rette for muligheten til å abonnere på oppdateringer fra fusjonsinfo, rett til din egen epost. Her har over 200 meldt sin interesse og disse får nå umiddelbart oppdatering ved nytt innhold på fusjonsinfo. Den andre årsaken kan være styremøtet og kioskvelteren om at ny rektor ved HVL er ansatt fra 24.november. Den dagen hadde fusjonsinfo 2700 sesjoner, mot ca 200 på en ordinær dag.

Leserne til fusjonsinfo er i stor grad lojale. 66% av alle besøkende har besøkt oss flere ganger og 76% av brukerne har 2 eller flere sesjoner i løpet av siste måned.

 

 

Etter- og videreutdanning på Hibben

På HiB har vi seksjon for etter- og videreutdanning, eller EVU-kontoret, som det heter på stammespråk. Disse tok kontakt og lurte på hvordan det stod til med Evu-kontorets nettsider på Hibben.

Jeg laget en oppsummering for 2016, fra januar til 29.november.

Når man skal beskrive tall fra Google Analytics (GA) er det greitt å ha noen begreper og noen knagger å henge disse begrepene på. Et sentralt begrep i GA er «sesjon». En sesjon er en økt med en eller flere brukere. En sesjon tilhører én enhet (pc, mobil, tablet osv) i kombinasjon med én nettleser. For eksempel; hvis jeg besøker hib.no først fra Chrome, så fra Internet Explorer telles dette som 2 sesjoner i GA, men jeg er likevel kun en bruker. Det samme skjer hvis jeg først er på dataen min og så bytter til mobil. På en annen side kan en sesjon brukes av flere brukere, feks hvis man er på en felles datamaskin – som de i foajeen nede på Kronstad. Da kan det være mange som ser samme side (mange brukere), men de teller likevel bare som en sesjon. Det betyr også at «brukere» i betydningen «menneske» brukes ikke i GA, siden det ikke finnes noen mulighet å vite noe om sånt. Begrepet «brukere» eller «users» brukes likevel i GA, men da i betydningen av «eier av en eller flere sesjoner innenfor et gitt tidsrom».

Så til saken: Antall sesjoner hos EVU ligger mellom 500 og 1000 pr dag, med to unntak, ukene 1-14.mai og 6-12.november. Førstnevnte peak varer i to uker, den i november er over ila en uke før kurven faller til normalnivå igjen. Disse sesjonene er det 14910 brukere som står for (hvor forholdet mellom brukere og sesjoner er forklart over). Av disse har 46% ikke vært vært hos oss før i 2016, mens 54 har. Disse knappe 15000 brukerne har sett på 61429 sider. GA lar oss også få vite noe om brukerne våre (se over for definisjon av brukere). Vi kan feks lese at 53% av brukerne er i alderen 25-44 mens 18% er 45-54. De yngste, 18-24 utgjør 16% av de besøkende. Hvordan dette tolkes er avhengig av hvilke mål Evu har satt for sidene. Feks, hvis de yngste er blant målgruppen deres bør det settes inn grep for å nå dem. Hovedvekten av de besøkende er kvinner (72%).

Av henvisningskilder er Facebook den desidert største, 37%, etterfulgt av udir (14%) og addisco (3,84%). Resten er mindre andeler og 18 brukere kom fra finn.no.

Når det gjelder kampanjer ser det ut til å ha vært 4 i 2016. Det kan hende at det er flere enn disse, men disse er da satt opp feil. De kampanjene som er registrert i GA er * Evu-høst 2015 og *h15 AIØ teknisk ukeblad (disse tror jeg er gjenbruk av en tidligere kampanje), * Videreutdanning lungesykepleiere og * fb-realfag. Evu-høst-15, en kampanje i BT, ser ut til å ha vært lansert ved 2 perioder i 2016, en i slutten av april og ca 2 uker frem og slutten av oktober og 2 uker frem. Disse fikk til sammen 2225 sesjoner. 83% av disse hadde ikke besøkt oss før.

Det neste begrepet som er greitt å vite noe om er en bounce.  En bounce er en bruker som kommer inn på en nettside, ser denne ene siden og forlater siden igjen (aka klikker seg ikke videre på samme nettsted for å lese mer). Om høy bouncerate er greitt avhenger av hvilken side dere sender brukern til og hva man ønsker at brukern skal gjøre. Avis-kampanjen hadde en bouncerate på nesten 77%. Det er ganske høyt. Dette kan tolkes på flere måter, enten at kampanjen er i feil medium og at innholdet da er irrelevant for brukerne, at banneret er utformet slik at målsiden ikke møter brukeren forventninger, at tekstene som møter brukeren er dårlig utformet eller at det ikke finnes klare veier videre eller «call to actions». I disse tilfellene er høy bounce ikke bra. Hvis målsiden er en ren informasjonsside og det ikke forventes noen handling fra den besøkende er en høy bouncerate helt okay.

Lungesykepleie-saken ser ut som en kampanje i GA, men graver man dypere ser det ut til at det er en epost med ønske om god påske og at kun 2 klikket på den. Hvis påskehilsenen var et forsøk på å få flere lungesykepleie til å videreutdanne seg bør den trolig omformuleres før den evt kjøres neste gang. De to brukerne som besøkte siden vår på bakgrunn av denne kampanjen så på sidene våre i 3 sekunder for de forlot oss til fordel for noe mer interessant. Facebook-betalt annonse for realfag genererte ett klikk til siden vår. Det er ikke mye. Denne var også en bounce, så budskapet vi ønsket å formidle ble aldri sett. AIØ i teknisk ukeblad ser ut til å ha vært en mer vellykket kampanje, til tross for at den bare resulterte i 20 sesjoner. Disse sesjonene har en bounce på 10% (Veldig lavt!) og brukere så over 7 sider på 21 minutter før de navigerte videre.

I det store bildet står Evu-trafikk for 1% av all trafikk på siden vår.

 

Analysetall for oktober 2016

Ny måned, ny webanalyse.

Månedens analyse er som den pleier. I listeform kan oktober oppsummeres slik:

Et annet verktøy vi bruker til webanalyse er Hotjar. Hotjar kan generere heatmaps basert på klikk, hvor et høyere antall klikk gir en rød farge, mens få eller ingen klikk gir blå eller null farge.

Heatmap, siden www.hib.no/for-studenter
Heatmap, siden www.hib.no/for-studenter, fra desember 2015

 

I dette heatmapet ser vi at mange har klikket på knappen til Itslearning, mens få har klikket på Praksis-knappen og få eller ingen har klikket på Mazemap-knappen. Ser man dette i sammenheng med hva folk har søkt på når de står på denne siden (søk og skriv, pensum, bibliotek, grupperom, utskrift, wiseflow, åpningstider), kan det brukes til å endre knappe-lenkene til noe som brukes mer.

heatmap-382410-click-desktop-1 heatmap-269322-click-desktop heatmap-269319-click-desktop rekruttering_heatmap-click-desktop

Hotjar kan også brukes til å filme brukersesjoner, hvor vi ser bevegelse fra musepeker og klikk. Snurr film:skjerbildefront

I Hotjar har vi også mulighet for å sette inn en tilbakemeldingsboks på siden vår. Vi har en på siden for studenter, hvis man skroller et stykke ned på siden. Spørsmålet vårt er enkelt: «Fant du det du lette etter?». Gjennom denne boksen kommer det endel tilbakemeldinger. Disse brukes aktivt av webredaktøren, Nina, til å forbedre innholdet på sidene.

Spørreundersøkelse i Hotjar
Spørreundersøkelse i Hotjar