Medieanalyse for februar 2018

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 232 treff i media i februar. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (64 prosent). Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

26 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Frode Thuen ved HVL forteller at aktiviteter sammen, er en god oppskrift på et langt og godt samliv. HVL er med på et prosjekt der de forsker på autonome båter. Målet er å utvikle prototyper som kan testes på Mjøsa. Det er skrevet om ønske om at regjeringen skal foreslå å heve bevilgningen til barnehagelærerutdanningen i statsbudsjettet for 2019. Tre bioingeniørstudenter ved HVL har fått Frank Mohn-prisen 2017.  Senter for omsorgsforskning Vest ved HVL utvikler tjenester som skal gjøre det bedre for dem som har demens. Utformingen av nybygg er et hett tema, der HVL går inn for åpne landskap i nybygget K2.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i februar. Det vil si regionale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 45 prosent av omtalen har vært i her. 20 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 7 prosent er i regionale medium og 27 i riksmedium.

 

De fleste sakene er på web (89 prosent). Print utgjør 47 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Fagpressenytt, Bergens Tidende, Khrono, Sogn Avis, Sunnhordaland, På Høyden, A-magasinet -papirutgaven og Studvest flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Universitetsavisen, Skips-Revyen, Norsk Forskerforbund, På Høyden, NRK P2 og Dagsavisen.

Medieanalyse for januar 2018

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 225 treff i media i januar. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (46 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

45 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. «Sogn og Fjordane» modellen blir fremhevet som en god modell som fremhever Sogn og Fjordane. En ekstrajobb for studenter skaper forsprang for dem ellers i livet. Frode Thuen ved HVL forteller om hvordan du kan takle sjalusi, ved blant annet å unngå å handle på de sjalue tankene. Og etterspørsel etter ingeniører fra næringslivet har gått opp.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i januar. Det vil si regionale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 36 prosent av omtalen har vært i her. 36 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 8 prosent er i regionale medium og 20 i riksmedium.

 

De fleste sakene er på web (56 prosent). Print utgjør 38 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Firdaposten, Firda, Bergens Tidende,  Studvest, Haugesund Avis, Sogn Avis, Bergensavisen og NRK Radio flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Firda, NRK Radio P2, Stavanger Aftenblad, A-magasinet papirutgave, Sunnhordaland og Klassekampen.

 

Medieanalyse for desember 2017

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 225 treff i media i desember. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (57 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

43 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Studenter stakk av med 50 000 kr i en gründerkonferanse, der de har laget en mobilapp som skal hjelpe med motivasjon. #Metoo fikk mye oppmerksomhet i media i starten av året. Førsteamanuensis Geir Kåre Resaland har sett på at det er mulighet for å kunne få til en daglig fysisk aktivitet hver dag.  og Førde kommune skal lage en hjelpe-app til demente og pårørende. Det blir vervet sykepleiestudenter til å spise med ensomme eldre. Og arbeid med åpenhet til demens ble formidlet til sykepleiestudenter ved HVL. Regjeringen har bevilget 7 millioner kroner for å få flere søkere til lærerutdanningen, dette vil bidra til å øke innsatsen for å få flere lærere. Det ble også tildelt millioner til maritim forsking. Norges forskningsråd kunngjorde at det er tildelt 50 millioner til to nye sentre for barnehageforskning. Det ene senteret skal opprettes ved HVL. Og forskningsmiljøet ved HVL og Vestlandsforskning ble tildelt opp mot 28 millioner i støtte fra Forskningsrådet.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i desember. Det vil si regionale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 37 prosent av omtalen har vært i her. 32 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 13 prosent er i regionale medium og 17 i riksmedium.

 

 

De fleste sakene epå web (60 prosent). Print utgjør 38 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Firda post, Sogn Avis, A-magasinet – papirutgaven, Bergens Tidende, Fagpressenytt flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Khrono, NRK Radio P1 – Rogaland, Stavanger Aftenblad og Haugesund Avis.

Medieanalyse for november

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 253 treff i media i november. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (50,2 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

47 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Frode Thuen ved HVL forteller at aktiviteter sammen, er en god oppskrift på et langt og godt samliv. Professor Torgrim Log forsker på lyngbrannfare, og omtaler lyngheiene som en tikkende brannbombe i Norge. Debatter i energi og vann-bransjen snakket om at det trengs kraft til nyskapning. Og at HVL er en av de sterkeste i landet på utdanning og utvikling i disse kategorier. Det blir også gitt klarsignal for nytt høyskolebygg i Bergen.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i november. Det vil si regionale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 33,1 prosent av omtalen har vært i her.  29,2 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 19 prosent er i regionale medium og 19,8 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (54,2 prosent). Print utgjør 35,6 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Bergens Tidende, Studvest, Haugesund Avis, Sogn Avis, Bergensavisen og NRK Radio flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Firda, NRK Radio P2, Stavanger Aftenblad, A-magasinet papirutgave, Sunnhordaland og Klassekampen.

Medieanalyse for oktober

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 314 treff i media i oktober. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (63,1 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

35,4 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Forskere ved HVL peker på det er ønsket mer dialekt i norskopplæringen og nynorsk for de minste. I mange av sakene svarer Frode Thuen på samlivsspørsmål i media, blant annet om mobilbruk i parforholdet. Noen av sakene handler også om hjemmemonitor gir trygghet for det eldre. Det er blant annet spesialsykepleier Tone Merete Norekvål som tester ut teknologi i stadig utvikling. Dette vil kreve mer av helsepersonell og pasienter. Redaktør Ola Svein Stugu og forfatterne av «Soga om Sogn og Fjordane» har presentert og gitt ut sin fylkessoga. HVL tilbyr master i IKT i læring, vi trenger mer av koding inn i skolen. Rektor sikter mot vestlandsuniversitet, og at grunnutdanningen vil utvikle campusene.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «lokal dekning» i oktober. Det vil si lokale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 33,1 prosent av omtalen har vært i her.  34,7 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 9,24 prosent er i regionale medium og 22,9 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (56,1 prosent). Print utgjør 38,5 prosent, og 5,41 prosent er annet.  Når det gjelder enkeltmedium har Firda, Haugesund Avis, Studvest, Bergens Tidende og Khrono flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Høyden, Sogn Avis og Bergensavisen.

Medieanalyse for september

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 225 treff i media i september. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (63,1 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

34,2 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Forskere ved HVL peker på at mobbing i barnehage trenger andre forklaringen og tiltak enn i skolen. Mange av sakene handler om Frode Thuen som svarer på samlivsspørsmål i media, blant annet om sjalusi i et parforhold. Noen av sakene handler også om at testing av elever ikke har gjort dem flinkere på skolen. Det blir også fokusert på samarbeid i på forskning med demenssyke pasienter som venter for lenge med å søke om hjelp. Det kan være skadelig for dem og de som står dem nærmest. Dekan for AiØ har ønsket syv institutter ved sitt fakultet, og fikk et flertall i styret med seg.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i september. Det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 38,7 prosent av omtalen har vært i her.  38,7 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 17,5 prosent er i regionale medium og 14,5 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (65,3 prosent). Print utgjør 30,7 prosent, og 4 prosent er annet.  Når det gjelder enkeltmedium har Bergens Tidende, Firda, Studvest, Haugesund Avis og Fagpressenytt – Khrono flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Sogn Avis, På Høyden og A-magasinet – papirutgaven.

Medieanalyse for august

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 275 treff i media i august. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (73,8 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

26,2 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Ta kampen om klimaendringer gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at Monica Mæland åpnet studieåret i Haugesund og studenter som starter på HVL. Noen av sakene handler også om at lærerutdanning starter et nytt kull lærerstudenter på den nye femårige lærerutdanningen. Det blir også fokusert på helseklyngen, der HVL sammen med Byrådsavdelingen for helse og omsorg (BHO) i Bergen kommune, Helse Bergen og Uni Research Helse deltar i et samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning i helse- og omsorgssektoren.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i august.  Vel 44,7 prosent av omtalen har vært i her.  23,3 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 17,5 prosent er i regionale medium og 14,5 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (55,6 prosent). Print utgjør 35,6 prosent, og 8,73 prosent er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Bergens Tidende, Sogn Avis, Haugesund Avis, Bergensavisen og Firda – NRK P2 flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Sunnhordaland, Porten og På Høyden.

 

Medieanalyse for juli

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 168 treff i media i juli. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (78 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

22 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Bærekraftig beliggenhet gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at studenter kommer ut i jobb på Vestlandet etter studiet. Noen av sakene handler også om at kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H) var tilstede i Sogn når HVL og Sogndal kommune signerte intensjonsavtalen om samarbeid med en «undervisningsbarnehage». Det blir også fokusert på studieplasser. Og i den forbindelse at det er lang venteliste på noen fag og blant annet at sykepleien har fått høyere snitt.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i juni.  Vel 37,5 prosent av omtalen har vært i her.  20,2 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 14,9 prosent er i regionale medium og 27,4 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (59,5 prosent). Print utgjør 31,5 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har NRK, Sogn Avis, Fagpressenytt, Porten og NRK Radio – P1 Hordaland flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Khrono, Sunnhordaland, På Høyden og Bergens Tidende.

Medieanalyse for juni

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 239 treff i media i juni. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (74,5 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

24,3 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. HVL er flinkerer til å trekke fram problestillinger for fylket. Millioner til digital kompetanse hos lærerne og lærerutdanningen gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at det er stor innovasjonskraft i samarbeid på studiene ved HVL. Og at studenter kommer rett ut i jobb etter studiet. Noen av sakene handler også om at Bergen og Vestlandet har stor innovasjonskraft og med nye utdanninger og kompetanse som er ettertraktet. Vi blir også nevnt i forbindelse med at vi har utdanningstilbud og forskningsprosjekter som er relevante for det regionale næringsliv.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i juni.  Vel 36,8 prosent av omtalen har vært i her. 34,3 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 12,6 prosent er i regionale medium og 16,3 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (65,3 prosent). Print utgjør 32, 2 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Khrono, Bergens Tidende og På Høyden flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Bergensavisen, Firda, NRK, Sogn Avis og Aftenposten.

 

Medieanalyse for mai

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 241 treff i media i mai. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (65,4 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

26,7 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Millioner til ny forskning på Vestlandet gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at det blir styrket satsing på nye lærere, studieplasser og forskning. Noen av sakene handler også om at Bergen og Vestlandet tiltrekker seg nye virksomheter samt gir grunnlaget for etablering av helt nye forskningsdrevet innovasjoner. Vi blir også nevnt i forbindelse med at Språkrådet flytter til Vestlandet. I tillegg blir vi nevnt i forbindelse med helseklyngen som skal opprettes i Bergen.

Diagrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i mai.  Vel 34,6 prosent av omtalen har vært i her.  35,8 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 15 prosent er i regionale medium og 14,6 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (65,4 prosent). Print utgjør 27, 5 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Khrono flest saker der HVL er omtalt, deretter følger NRK Radio – P1 Sogn og Fjordane, Bergens Tidende og På høyden.