Sosiale medier – august – september

Tiden er inne for en ny gjennomgang av sosiale medier. Denne gangen har vi samlet de siste tre månedene i en analyse.

 • Korte videoer (10-60 sek) uten lyd fungerer best på Facebook og Instagram
 • Vi må jobbe videre for å engasjere publikum i alle kanaler
 • Instagram vokser frem som en egen platform, men et annet publikum en Facebook
 • Instagram stories er godt likt og bør satses videre på
 • Twitter er en viktig kanal for deling av kronikker og fagstoff
 • Studentene deler mye med oss på Snapchat

Facebook fortsetter å være vår største distribusjonskanal med en jevn vekst av følgere. Vi poster i gjennomsnitt 11,3 ganger pr uke og det er fortsatt videoer som har best rekkevidde.

Filmen med tips til studiestart er den mest populære i perioden med 5000 visninger. Gjennomsnittlig visningstid for videoen er 10 sekunder, og 54 % så filmen uten lyd.

I august hadde vi en bred dekning av studiestart og de nye studentene våre. Det ga uttelling og på det meste hadde vi en organisk rekkevidde på 54 % og en viral rekkevidde på 39 %.  Etter studiestarten har tallene snudd litt. Den organiske rekkevidden er fortsatt svært god – 44.3 %, men den virale rekkevidden er på kun 7,1 %. Vi har altså en jobb å gjøre for å få følgerne våre til å engasjere seg i innholdet vi legger ut.

Twitter vokser også disse månedene, og vi har gått fra 16000 visninger til 20000 fra august til oktober. Det er i første rekke kronikker i dagspressen som skaper engasjement her, men også bilder fra arrangement og seminarer er populære.

Instagram vokser som en egen kanal og vi begynner å få vår egen følgergruppe her. Nå har vi 2000 følgere, og en rekkevidde på rundt 8000 eksponeringer pr uke. Vi jobber med å etablere #hvlfolk blant studentene, og er godt på vei. Til nå finner du 1466 innlegg, og det kommer nye innlegg daglig. Instagram stories er svært populært og nesten alle følgerne våre ser disse. Vi bør med andre ord satse videre på å benytte Instagram Stories i arbeidet vårt.

Snapchat har fortsatt ingen tall lett tilgjengelig, men vi fortsetter å låne ut kontoen vår til engasjerte studenter. Vi ser at engasjementet er stort, og at følgerantallet øker ukentlig. Studentene deler mye med oss på Snapchat, alt fra bilder av studiehverdagen til babyer, turer hjem og eksamenslesing.

Sosiale medier i april og mai

Da er tiden inne for litt oppdaterte tall for sosiale medier i april og mai. Her er de viktigste punktene:

 • 17,65% flere følgere på Facebook
 • 38,70% økning i engasjement fra april til mai på Facebook
 • Video er fortsatt svært populært i alle kanaler
 • 3382 nye følgere på Twitter
 • Den typiske følgeren vår på Facebook og Instagram er en kvinne mellom 18 og 24 år
 • Snapchat tar over som delingskanal for bilder fra studiehverdagen.

Facebook

6770 følgere ved utgangen av april. Dette utgjør en økning på 6,31%. Vi ser også en økning i rekkevidden på hele 33,27% Noe som betyr at vi når betraktelig flere av følgerne våre og deres bekjente en vi gjorde i mars. Dette er en følge av at vi får litt flere følgere, men også at vi har avsluttet den store rekrutteringskampanjen vår, og derfor fått større organisk rekkevidde.

Innlegget som har nådd flest og fått mest oppmerksomhet i mai er uten tvil videoen med eksamensgymnastikk. Den har nådd 69 744 personer og engasjerte 3370 stk. Dette er ny rekord for HVL.

I april var det videoen om barnehagelærer på fisketur som skapte mest engasjement. Videoen har en rekkevidde på 15 274 personer og engasjerte 977 stk.

Vi jobber videre med å finne godt innhold, og starter også jevnlige kampanjer for å øke antall følgere.

Hvem er følgerne våre?

Etter seks måneder som HVL har vi begynt å bygge oss opp en ganske god følgerbase. En typisk følger på Facebook er en  kvinne mellom 18 og 24 år. Hun bor i Norge og er pålogget Facebook mellom kl. 9 og kl. 23 hver dag.

Følgerne våre kommer fra byer og tettsteder på Vestlandet. 2688 stk. bor i Bergen, 699 i Sogndal, 520 i Haugesund, 383 på Stord, 262 i Førde. Resten har registrert adresse i Oslo, Askøy, Florø, Bømlo og Stavanger.

4640 av følgerne våre har bokmål som språk på Facebook, mens 1593 har nynorsk. 1100 har engelsk som systemspråk.

På Instagram har vi 1800 følgere. 24 % av dem er menn, 76% kvinner. I hovedsak er følgerne våre på instagram i aldersgruppen 18-24. 50% av følgerne våre bor i Bergen, 16% i Sogndal, 7% i Haugesund, 5% på Stord og 3% i Førde.

 

Instagram

Instagram fortsetter å vokse seg frem som en viktig kanal for å dele bilder og videoer fra campus. I dag har vi 1800 følgere.

Det mest populære innlegget disse to månedene er et bilde av glade uteksaminerte jormødre. Innlegget nådde 4 843 stk. På andre plass ligger eksamensgymnastikkfilmen som nådde 3356 stk.

Twitter

I april delte vi 19 tweets, og nådde 17 000 personer på twitter. 46 personer snakket om oss, og vi fikk 21 nye følgere.

Mai var en svært god måned på twitter. Vi hadde kun 8 tweets, men nådde 14 100 personer og fikk 3 382 nye følgere. Vi ble nevnt 10 ganger.

Den beste tweeten vår handlet om Tomas og Eirik som pitchet ideen sin til Forskningsrådet. De endte opp med 1 million til å viderutvikle ideen!

Sosiale medier i mars

Mars er en travle måned i sosiale medier. Rekrutteringskampanjer går parallelt med den daglige driften. Her kommer en rapport fra den daglige driften ved HVL i mars.

Kort oppsummert:

 • Video er det klart mest populære innholdet vi deler på Facebook. 5 poster står for 46 % av spredningen i mars
 • Folk ser lengre videoer på Youtube enn på Facebook og Instagram. Hele 1 minutt og 14 sekunder holder de ut!
 • Emneknaggen vår #hvlfolk fortsetter å vokse, med 500 bilder ved utgangen av mars.
 • Twitter holder seg stabilt, men vi ser en økning i rekkevidde av poster.

Facebook

Vi får fortsatt nye følgere hver måned, men veksten har flatet noe ut.

Video er det klart mest populære innholdet vårt. Av 46 innlegg står 5 video-innlegg for 46% av spredningen denne måneden.

Videoen hvor Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen intervjuer tre studenter var det mest populære innlegget.

Instagram

Instagram vokser frem som en viktig kanal for å formidle stemning og tett på fra de ulike campusene våre. Emneknaggen vår #hvlfolk fortsetter også å vokse og nå finner du 500 poster med bilder og videoer fra studenter og ansatte.

Det mest populære innlegget vår i mars er om to studenter som forteller om sine opplevelser på utveksling.

Youtube

HVL har fått sin egen Youtube-kanal. Til nå har den vært en lagringsplass for videoer som vises på nettsidene våre. Vi ønsker å bygge opp kanalen, og jobber derfor aktivt med å tilpasse videoer, tekst og overskrifter til kanalen. Videoene våre er i første rekke presentasjonsvideoer av studietilbud og studiesteder.

Pr. i dag har videoene våre på Youtube blitt sett i 106 537 minutter, eller 111 dager og 11 timer. Hver video blir vanligvis sett i 1 minutt og 16 sekunder. Det betyr at videoer på Youtube har en betraktelig lenger visningstid en videoer på f.eks. Facebook, hvor gjennomsnittlig visningstid er rundt 20 sekunder.

De mest populære videoene våre er presentasjoner av studiestedene i Førde og Sogndal, studiet Kvalitets og HMS-ingeniør og en generell kampanjevideo for hele HVL.

 

I rekrutteringsperioden har vi kjørt kampanjer på Youtube, og disse står for nesten alle visningene våre i mars. Fremover ønsker vi å jobbe med å øke antallet videoer som foreslås og som dukker opp i Youtube-søk.

Tvitter

På Twitter holder følgertallene seg ganske stabile. I mars nådde vi ut til 21 600 personer på twitter. En tweet om en ny artikkel i The Lancet fikk best rekkevidde, og nådde 1007 personer.

Sosiale medier januar 2017

Tiden er inne for den første rapporten om aktivitet og rekkevidde i sosiale medier for HVL. Dette er den første rapporten for HVL og vil  derfor presentere en del grunnleggende tall i tillegg til analyser. Tall og analyser inkluderer aktiviteter på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat.

Facebook

Det er opprettet en ny facebook-side for HVL. Den startet med 0 følgere i desember og har i løpet av denne første måneden fått 5256 følgere. Antallet øker daglig og vi regner med at det vil fortsette å øke de neste månedene. Vi nådde i gjennomsnitt 9400 personer med postene våre i januar.

Den typiske følgeren vår er en kvinne mellom 18 og 24 år som bor i Bergen som er aktiv på Facebook mellom kl. 09 og kl. 22 hver dag.

Videoer er det mest populære innholdet vi deler på Facebook. De fire beste postene i januar er filmer. Innlegget om studiestedene ved HVL er den mest sette i perioden, med en rekkevidde på 45 219 personer. Videoen er sett 17 830 ganger.

Rekrutteringsannonser

Parallelt med den daglige driften av siden kjøres det en egen rekrutteringskampanje. Denne består av rene annonser for studietilbud som har opptak i mars og april. I januar var det mastergrader og generell studiestedsrekruttering som var i fokus. Betalte annonser for 8 mastergrader samt de fem studiestedene våre ble vist 146 600 personer og førte til 2714 klikk på lenker direkte til studiesidene på våre nettsider.

Instagram

Også her har vi opprettet en ny konto for HVL. Kontoen har 1519 følgere, hvor 77 % er kvinner og 66 % er mellom 18 og 24 år. 49 % av følgerne våre kommer fra Bergen. Også her stiger antallet jevnt, og vi forventer stigning de neste månedene.

De to bildene med best rekkevidde er fra åpningsshowet, mens det neste er en film. De tre innleggene nådde ut til 1850, 1537 og 1512 personer.

Det er opprettet en egen emneknagg til HVL, #HVLfolk. Taggen er i bruk og har blitt godt spredt allerede. Pr. 6. februar finner du 207 poster med denne emneknaggen fra studenter og ansatte i HVL.

Twitter

Twitterkontoen vår er en videreføring av HiBs gamle konto, med nytt navn og ny profil. Kontoen har 3287 følgere og hadde en rekkevidde på 23 000 personer i januar.

Posten med best rekkevidde er et bilde av Klimapartnerne Hordaland. Denne posten ble sett av 1244 personer.

Snapchat

HVL har også sin egen snapchat konto. Snapchat har pr. i dag 2 millioner brukere i Norge, og er Norges tredje største sosiale medium etter Facebook og Instagram. Snapchat er svært populært blant vår primærmålgruppe, unge mellom 18 og 29 år. Kontoen lånes ut til studenter og har i januar vært med på blant annet skolebesøk, utdanningsmesser, åpningsshow og studentorganisasjoner.