Medieanalyse for november

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 253 treff i media i november. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (50,2 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

47 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Frode Thuen ved HVL forteller at aktiviteter sammen, er en god oppskrift på et langt og godt samliv. Professor Torgrim Log forsker på lyngbrannfare, og omtaler lyngheiene som en tikkende brannbombe i Norge. Debatter i energi og vann-bransjen snakket om at det trengs kraft til nyskapning. Og at HVL er en av de sterkeste i landet på utdanning og utvikling i disse kategorier. Det blir også gitt klarsignal for nytt høyskolebygg i Bergen.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i november. Det vil si regionale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 33,1 prosent av omtalen har vært i her.  29,2 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 19 prosent er i regionale medium og 19,8 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (54,2 prosent). Print utgjør 35,6 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Bergens Tidende, Studvest, Haugesund Avis, Sogn Avis, Bergensavisen og NRK Radio flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Firda, NRK Radio P2, Stavanger Aftenblad, A-magasinet papirutgave, Sunnhordaland og Klassekampen.

Medieanalyse for oktober

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 314 treff i media i oktober. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (63,1 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

35,4 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Forskere ved HVL peker på det er ønsket mer dialekt i norskopplæringen og nynorsk for de minste. I mange av sakene svarer Frode Thuen på samlivsspørsmål i media, blant annet om mobilbruk i parforholdet. Noen av sakene handler også om hjemmemonitor gir trygghet for det eldre. Det er blant annet spesialsykepleier Tone Merete Norekvål som tester ut teknologi i stadig utvikling. Dette vil kreve mer av helsepersonell og pasienter. Redaktør Ola Svein Stugu og forfatterne av «Soga om Sogn og Fjordane» har presentert og gitt ut sin fylkessoga. HVL tilbyr master i IKT i læring, vi trenger mer av koding inn i skolen. Rektor sikter mot vestlandsuniversitet, og at grunnutdanningen vil utvikle campusene.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «lokal dekning» i oktober. Det vil si lokale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 33,1 prosent av omtalen har vært i her.  34,7 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 9,24 prosent er i regionale medium og 22,9 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (56,1 prosent). Print utgjør 38,5 prosent, og 5,41 prosent er annet.  Når det gjelder enkeltmedium har Firda, Haugesund Avis, Studvest, Bergens Tidende og Khrono flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Høyden, Sogn Avis og Bergensavisen.

Ny kode 1. november 2017

Vi har fått ny kode i EpiServer

 • [HVL-757] – Forskjøvet campus-knapper

På Vestibylen var knappene i kalenderen for campus forskjøvet seg. Dette er nå fikset.

 • [HVL-758] – Endring i studieplan-malen

Når en student ser en studieplan for sitt årskull er neste naturlige handlingsdriver å se emnene for studiet. I Hotjar så vi studenter som klikket på studieplan-lenken gang på gang uten hell. Endringen som er gjort er å tydliggjøre emneoversikten og tone ned de andre studieplanenen.

 • [HVL-759] – feil i visningen i studieplansøkesiden, filtrerte resultat

Hvis man filtrerte på studieprogram og så på et årstall reflekterte ikke resultatantallet dette.

 • [HVL-708] – manglende nivå av overskrifter

Når man skriver for web er det viktig å ha innbyrdes semantisk riktige overskrifter, ved at en H1 skal etterfølges av en ny H1 eller en H2 – aldri en h3. Vi har flere slike hopp på hvl.no, og Bouvet arbeider med å rydde opp i disse, overskrift for overskrift.

 • [HVL-761] – Endring i site-title på engelsk

Når Google indekserer nettsteder indekserer de en side kun én gang og hvis man har duplikater i sidetitler skader det rankingen nettstedet får i Google. Google utelater også i mange tilfeller de dupliserte sidene. I mange av våre sider har vi like sidetitler på norsk og engelsk, siden alle titler avsluttes med organisasjonsnavn. På de engelske sidene har vi nå fått engelsk organisasjonsnavn til slutt. En sidetittel er for øvrig det du ser i fanen i nettleseren din.

 • [HVL-762] – Endring i titler på studieplaner

Saken omhandler igjen dupliserte sidetitler. Siden vi nå publiserer studieplaner for flere årskull måtte vi endre titlene til å reflektere det.

 • [HVL-763] – Dupliserte titler for emne

Igjen en sak om dupliserte sidetitler, men denne gangen om store og små bokstaver. For Google er ING1020 og ing1020 to forskjellige ting, mens det i realiteten er det samme for oss. Vi har nå endret slik at alle nettadresser inneholder kun små bokstaver, og unngår da 2500 dupliserte titler i Google.

 • [HVL-764] – skille intranett og eksterne sider i søk

Tidligere i uka hadde vi problem med søk i Compendia på Vestibylen. Dette er nå fikset, men i feilsøkiningsprosessen ble det oppdaget at emner var søkbare i Vestibylen. Det var ikke krise, men forstyrret søkeresultat og er nå fjernet. Emner er kun søkbare på de eksterne sidene våre.

 • [HVL-765] – Endring i studieplan-malen

Noen studieprogram har oppstart både høst og vår, og i en studieplan ble disse listet ut som «kull 2017» to ganger. Vi har nå fått skille mellom vår- og høstsemesteret i opplistingen

Ny kode 16.10.2017

I dag har vi fått kun en endring i EpiServer; endring utlistingen av studieprogramnavn/-kode på studieplan-søkesiden (https://www.hvl.no/student/studieplanar-og-emne/).  I hotjar så vi at noen av studentene skroller fremdeles, ganske lenge også, og hypotesen er at det kan ha sammenheng med hvordan resultatet presentereres –  med studieprogramkode først etterfulgt av studieprogramnavn. For eksempel Fysioterapi finner man på G, for GRF, Sjukepleie på GRU eller GRS osv, mens studentene jeg har spurt leter etter F for fysioterapi og S for Sykepleie.

Nå finner vi Sykepleie på S og Fysioterapi på F.

Ny Episerver-kode 12.oktober 2017

Vi har fått ny kode i dag igjen og dette er endringene:

 • Studieplaner som ikke inneholdt taggen «stlub» (læringsutbytte) ble ikke vist på studieplan-søkesiden. Dette er endret, siden et så restriktivt filter gjorde at vi måtte endret gamle studieplaner også. Det betyr at en studieplan er tilgjengelig hvis den inneholder minst en av taggene «splub», «spinnl» eller «spinnh».
 • På 404-siden (siden kan ikke vises) viste vi hvilken adresse brukern prøvde å nå, som en lenke. Lenker er klikkmagneter, og et klikk på denne var ikke til særlig hjelp, så vi fjernet lenken. Teksten er imidlertid beholdt.
 • Nina og jeg hadde møte med SiteImprove, og i den forbindelse fikk vi demonstrert skrivefeil-verktøyet deres. Der fant vi en ledetekst-feil i de engelske emnebeskrivelsene. Denne er nå rettet opp og «course responsible» har fått inn en nødvendig «s».
 • I kampanjeblokken på forsiden har vi et bilde, hvor den alternative teksten manglet, selv om vi hadde lagt det inn på bildet. Bouvet hadde imidlertid laget en «interessant» løsning her, ved at blokken hadde et felt for alternativ tekst, og at denne var tom. Webgruppen mener at konsistens er viktig når man arbeider med web, så vi ba de fjerne dette feltet som ingen skjønner noe av og heller bruke alternativ tekst fra bildet, slik vi gjør alle andre steder.
 • Tidligere i år fikk vi inn tagg og tekst for «anbefalte forkunnskaper» i en emnebeskrivelse. Taggen vises helt fint der den finnes, men overskriften på bokmåls-emner var glemt. Denne er nå på plass.
 • I Hotjar kunne man se brukere som klikket på det hvite feltet i studieprogramutlistingen. Siden det ikke var en lenke skjedde det ingenting. Vi har nå fått hele listepunktet som klikksone, for alle flater, og brukern kan klikke hvor som helst

 

Hotjar er forøvrig et svært morsomt verktøy å jobbe med og har du lyst å se hvordan det ser ut på innsiden kan du ta kontakt og jeg kan vise deg.

Ny kode, 10.oktober 2017

Disse endringene kom i gårsdagens oppdatering:

 • Vi henter publikasjoner til personprofilene direkte fra en webservice fra Cristin. Ceres har gitt beskjed om at de bytter domenet til webservicene, men at de gamle domenene beholdes inntil videre. «inntil videre» var til i går, da de sluttet å virke. Endring av URL for webservicene løste blant annet saken om at publikasjoner ikke vistes på personprofilene, samt at lenken til Cristin gav riktig resultat. [HVL-752] – publikasjoner er borte fra personprofiler

 

 • [HVL-746] – personer som er slettet har fremdeles personprofil. En personprofil som var fjernet fra SAP og/eller fjernet fra Episerver var utilgjengelig i søk og i ansattlisten, men kjente man til URL kunne siden nås. Dette er endret, så ansatte som ikke skal vises kan aldri vises selv med kjent url

 

 • [HVL-747] – Biblioteksside gir 500-feil. Sletting av et bilde når det er i bruk i en innholdssone fungerte ikke, og gir 500-feil (intern feil i webserver). Dette fikk biblioteket smertelig erfare under arbeid med nye biblioteksider. Bouvet har lagt inn en sjekk på om innholdet eksisterer før det forsøkes presentert.

 

 • [HVL-748] – Type ressurs på bibliotekets fagressursside kuttes for tidlig. På bibliotekets nye fagressursside har vi filter hvor man kan filtrere på type fagressurs. Denne listen ble kuttet for tidlig, men feilen er nå fikset slik at alle vises.

 

 • [HVL-749] – Endring i studiekatalogen. I studiekatalogen, på studieprogrampresentasjonsiden har vi hatt behov for å merke gyldighet av en studiepresentasjon. Vi valgte derfor «studienivå, kull og et årstall». Dette fungerte ikke så bra, særlig ikke for studier som startet om våren. Derfor har vi endret det til «studienivå, semester år», slik at det på studier som starter på høsten står feks «Bachelor, høsten 2017» og på studier som starter om våren står det nå feks «Etter- og videreutdanning, våren 2018».

Medieanalyse for september

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 225 treff i media i september. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (63,1 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

34,2 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Forskere ved HVL peker på at mobbing i barnehage trenger andre forklaringen og tiltak enn i skolen. Mange av sakene handler om Frode Thuen som svarer på samlivsspørsmål i media, blant annet om sjalusi i et parforhold. Noen av sakene handler også om at testing av elever ikke har gjort dem flinkere på skolen. Det blir også fokusert på samarbeid i på forskning med demenssyke pasienter som venter for lenge med å søke om hjelp. Det kan være skadelig for dem og de som står dem nærmest. Dekan for AiØ har ønsket syv institutter ved sitt fakultet, og fikk et flertall i styret med seg.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i september. Det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 38,7 prosent av omtalen har vært i her.  38,7 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 17,5 prosent er i regionale medium og 14,5 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (65,3 prosent). Print utgjør 30,7 prosent, og 4 prosent er annet.  Når det gjelder enkeltmedium har Bergens Tidende, Firda, Studvest, Haugesund Avis og Fagpressenytt – Khrono flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Sogn Avis, På Høyden og A-magasinet – papirutgaven.

hvl.no og Vestibylen, september 2017

I september har det roet seg litt på hvl.no: 901000 sidevisninger mot august sine 1,5 millioner. Webgruppa er ikke bekymret og tilskriver nedgangen til at studentene har funnet seg til rette, lokalisert pensumlister og studentwebben. Vi har en hypotese om at studentene er vår største brukergruppe og i hotjar har vi funnet tall som kan støtte opp under det. Ca halvparten av alle brukerne som besøker hvl.no gjennom forsiden klikker seg videre til «for studenter-menypunktet» – et menypunkt som er svært relevant hvis man er student ved HVL. Til sammenligning er det 9% som klikker på knappen «sjå studietilbodet» eller «studietilbod-lenken».

Nyheter står for 0,88% av alle sidevisninger, og de mest leste nyhetssakene er Lærerstudentenes nye app,  saken om roboten til Trude Engebretsen og saken om innplasseringsprosjektet.  Saker som er delt på Facebook genererer over 7100 sidevisninger på hvl.no. Twitter gav 1 sidevisning, mens LinkedIn resulterte i 67 sidevisninger.

Vestibylen har hatt 122000 sidevisninger i september, mot 129000 i august. Disse sidevisningene er fordelt på knappe 5000 sesjoner. Litt under halvparten har bare vært logget inn på Vestibylen 1 gang i løpet av september. 68% av brukerne har vært innlogget i snitt 1 gang pr uke.  De tre mest aktive brukerne hadde til sammen 330 sesjoner.

8,5% av alle sidevisninger på Vestibylen er nyhetssaker. De mest leste nyhetene er saken om lokale lønnsforhandlinger ved HVL, søkerliste for den siste direktørstillingen og saken om organisasjonsstruktur med 17 institutt.

 

 

Ny kode 4. og 5.oktober

Vi har fått ny kode to ganger denne uka og her er endringene vi har fått.

Lastetid: Verktøy som Pingdom tools og Google pagespeed har gitt hvl.no karakteren E og poengsum 49, som betyr at sidenen våre lastes så sent at svært mange brukere ikke gidder å vente til siden er lastet og forlater oss til fordel for andre, morsommere nettsteder. Bouvet har gjort en rekke tiltak for å fikse på dette, og ved siste måling fikk vi 71 poeng (karakter C). Vi er fremdeles ikke der vi ønsker å være, men et godt stykke på vei. Disse sakene inngår i løsningen:

 • [HVL-711] – Laste tid Header
 • [HVL-721] – Lastetid: Enable gzip compresion
 • [HVL-722] – Lastetid: Skalere bilder på nyhetsartikler forsiden
 • [HVL-723] – Lastetid: Minfy jvascript
 • [HVL-724] – Lastetid: Browser caching
 • [HVL-729] – Forside teaserbilder

 

 • [HVL-706] – uu: h3 uten innhold: Vi har begynt å se hvordan de nye nettsidene våre er utformet med tanke på universell utforming, og status er, pr nå middels. Flere steder har vi innholdsblokker hvor vi kan skrive inn en tittel, men når redaktørene velger å ikke skrive inn en tittel bør ikke overskriftstaggen skrives ut. Denne type feil er fikset på forsiden. Webgruppa diskuterer hvorvidt overskrifter på innholdselementer bør være obligatoriske eller ikke. Fra et universell utformingsperspektiv bør de det, siden overskrifter er en god måte å få oversikt over innholdet

 

 • [HVL-712] – feil i søkeresultat ved snarvei til annet nettsted: Senterne våre hadde behov for å bli funnet på hvl.no, og vi løste det ved å lage en side i episerver med snarvei til de gamle sentersidene. Dette fungerte ikke, men Bouvet har fikset, så søker man på et senternavn på hvl.no får man treff i sider på gamle nettsteder

 

 • [HVL-716] – Feil i presentasjon av fagressurssøk ved gjenvisitt: hvis man hadde gjort filtervalg på de nye fagressurssidene til biblioteket og så klikket seg inn på et ressurs for å så navigere tilbake, var alle filtervalgene forsvunnet. Dette er fikset.

 

 • [HVL-734] – Studieprogram som ikke eksisterer kommer frem i studieplansøk: Ved søk i den nye studieplan/emneplan-søkesiden fikk man treff i studieprogram som ikke eksisterte, som «master i undervisning» med infotermin vår 17. Dette er fikset

 

 • [HVL-731] – Mulighet til å endre tekst i studieplan-søket + skrivefeil: små endringer i studieplan-søket. Vi kan lage introtekst selv, + at det er rettet opp i skrivefeil

 

 • [HVL-732] – Skrivefeil i fagressurssiden: Nynorsk er vanskelig og vi har fått rettet opp i noen skrivefeil

 

 • [HVL-733] – Kategorinavn reflekteres ikke i filter: kategorinavn skal vi kunne endre selv, men i dette tilfelle hjalp ikke endringen. Bouvet har fikset slik at vi kan navngi fagområde og type ressurs i bibliotekets fagressurssøk

 

 • [HVL-736] – Mulig å få auto-forslag på studieplan/emnesiden: I Hotjar har vi sett at ikke alle studenter vet hva studieprogrammet de går på heter, eller emnenavn/emnekode på emnene de tar. Autoforslag, ved at listen bygges etterhvert som en søker kan hjelpe på med dette

 

 • [HVL-737] – Full referanse på publikasjon som har DOI: For publikasjoner fra Cristin som hadde DOI vistes DOIen (en masse siffer). Dette er ikke særlig nyttig informasjon, så vi har erstattet det med full referanse, og DOIens oppgave er nå bare å sende brukeren til fulltekstpubliseringen.

 

 • [HVL-738] – Skille mellom nyheter på engelsk og norsk: på de engelske sidene har vi ikke så mange nyheter som på de norske, men det var ikke mulig å legge en nyhet kun på de engelske sidene. Dette er nå fikset.

 

 • [HVL-743] – Endring i rendring av kalenderhendelser på forsiden: fra en webredaktørs ståsted var måten kalenderlistingen på forsiden ble laget, en teknisk katastrofe. Vi måtte manuelt legge til og fjerne kalenderhendelser og utfordringen var å huske det. Vi har nå fått det endret slik at en kalenderhendelse som skal ligge på forsiden publiseres i mappen «kalender», og innstillingen «vis på forsiden» må hukes av. Forsidekalenderen viser x antall hendelser – vi bestemmer selv hvor mange. Kalenderhendelser utover x vises ikke på forsiden.

 

 • [HVL-745] – Studieprogram som ikke har sp-tagger kommer i studieplan/emnesøket: I den nye studieplan-/emneplansøket kom studieprogram fra nærregion Sogn og Fjordane. Denne nærregionen har ikke tatt i bruk FS til studieplaner enda, så disse måtte bort fra søkeresultatet. Studieplaner som mangler taggen SPLUB vises heller ikke.

Bouvet arbeider med:

 • Personprofilen til ansatte som har sluttet er fremdeles tilgjengelig via direktelenke (men ikke via søk)
 • Gjenbruk av emnekombinasjoner i studieprogram
 • Ny sidemal for utveksling
 • Universell utforming, rettinger og forbedring i malverket
 • Feil i visning av «type ressurs» i fagressurs-søkesiden

Sosiale medier – august – september

Tiden er inne for en ny gjennomgang av sosiale medier. Denne gangen har vi samlet de siste tre månedene i en analyse.

 • Korte videoer (10-60 sek) uten lyd fungerer best på Facebook og Instagram
 • Vi må jobbe videre for å engasjere publikum i alle kanaler
 • Instagram vokser frem som en egen platform, men et annet publikum en Facebook
 • Instagram stories er godt likt og bør satses videre på
 • Twitter er en viktig kanal for deling av kronikker og fagstoff
 • Studentene deler mye med oss på Snapchat

Facebook fortsetter å være vår største distribusjonskanal med en jevn vekst av følgere. Vi poster i gjennomsnitt 11,3 ganger pr uke og det er fortsatt videoer som har best rekkevidde.

Filmen med tips til studiestart er den mest populære i perioden med 5000 visninger. Gjennomsnittlig visningstid for videoen er 10 sekunder, og 54 % så filmen uten lyd.

I august hadde vi en bred dekning av studiestart og de nye studentene våre. Det ga uttelling og på det meste hadde vi en organisk rekkevidde på 54 % og en viral rekkevidde på 39 %.  Etter studiestarten har tallene snudd litt. Den organiske rekkevidden er fortsatt svært god – 44.3 %, men den virale rekkevidden er på kun 7,1 %. Vi har altså en jobb å gjøre for å få følgerne våre til å engasjere seg i innholdet vi legger ut.

Twitter vokser også disse månedene, og vi har gått fra 16000 visninger til 20000 fra august til oktober. Det er i første rekke kronikker i dagspressen som skaper engasjement her, men også bilder fra arrangement og seminarer er populære.

Instagram vokser som en egen kanal og vi begynner å få vår egen følgergruppe her. Nå har vi 2000 følgere, og en rekkevidde på rundt 8000 eksponeringer pr uke. Vi jobber med å etablere #hvlfolk blant studentene, og er godt på vei. Til nå finner du 1466 innlegg, og det kommer nye innlegg daglig. Instagram stories er svært populært og nesten alle følgerne våre ser disse. Vi bør med andre ord satse videre på å benytte Instagram Stories i arbeidet vårt.

Snapchat har fortsatt ingen tall lett tilgjengelig, men vi fortsetter å låne ut kontoen vår til engasjerte studenter. Vi ser at engasjementet er stort, og at følgerantallet øker ukentlig. Studentene deler mye med oss på Snapchat, alt fra bilder av studiehverdagen til babyer, turer hjem og eksamenslesing.