Medieanalyse for januar 2018

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 225 treff i media i januar. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (46 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

45 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. «Sogn og Fjordane» modellen blir fremhevet som en god modell som fremhever Sogn og Fjordane. En ekstrajobb for studenter skaper forsprang for dem ellers i livet. Frode Thuen ved HVL forteller om hvordan du kan takle sjalusi, ved blant annet å unngå å handle på de sjalue tankene. Og etterspørsel etter ingeniører fra næringslivet har gått opp.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i januar. Det vil si regionale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 36 prosent av omtalen har vært i her. 36 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 8 prosent er i regionale medium og 20 i riksmedium.

 

De fleste sakene er på web (56 prosent). Print utgjør 38 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Firdaposten, Firda, Bergens Tidende,  Studvest, Haugesund Avis, Sogn Avis, Bergensavisen og NRK Radio flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Firda, NRK Radio P2, Stavanger Aftenblad, A-magasinet papirutgave, Sunnhordaland og Klassekampen.

 

Medieanalyse for desember 2017

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 225 treff i media i desember. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (57 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

43 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Studenter stakk av med 50 000 kr i en gründerkonferanse, der de har laget en mobilapp som skal hjelpe med motivasjon. #Metoo fikk mye oppmerksomhet i media i starten av året. Førsteamanuensis Geir Kåre Resaland har sett på at det er mulighet for å kunne få til en daglig fysisk aktivitet hver dag.  og Førde kommune skal lage en hjelpe-app til demente og pårørende. Det blir vervet sykepleiestudenter til å spise med ensomme eldre. Og arbeid med åpenhet til demens ble formidlet til sykepleiestudenter ved HVL. Regjeringen har bevilget 7 millioner kroner for å få flere søkere til lærerutdanningen, dette vil bidra til å øke innsatsen for å få flere lærere. Det ble også tildelt millioner til maritim forsking. Norges forskningsråd kunngjorde at det er tildelt 50 millioner til to nye sentre for barnehageforskning. Det ene senteret skal opprettes ved HVL. Og forskningsmiljøet ved HVL og Vestlandsforskning ble tildelt opp mot 28 millioner i støtte fra Forskningsrådet.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i desember. Det vil si regionale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 37 prosent av omtalen har vært i her. 32 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 13 prosent er i regionale medium og 17 i riksmedium.

 

 

De fleste sakene epå web (60 prosent). Print utgjør 38 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Firda post, Sogn Avis, A-magasinet – papirutgaven, Bergens Tidende, Fagpressenytt flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Khrono, NRK Radio P1 – Rogaland, Stavanger Aftenblad og Haugesund Avis.

Ny kode i EpiServer 08.januar (Elvis har fødselsdag i dag)

Når Elvis er gratulert er det klar for opplisting av ny kode i EpiServer:

 • [HVL-815] – Accordion blokk
  • Vi har fått en ny accordion-blokk, hvor vi kan ha et uendelig antall elementer i blokken. Den nye blokken heter (ny) Trekkspill blokk. En trekkspill-blokk består av selve blokken og blokker med accordion-elementer inni blokken. Hvis du ikke forstår hvordan blokken skal brukes tar du kontakt. Den gamle blokken, Trekkspill blokk, eksisterer fremdeles, men bruk fortrinnsvis den nye
 • [HVL-816] – Fjerne dummy bilder på ansatte
  • Ansatte som ikke har lastet opp bilde i personprofilen sin har ikke lenger dummy-bilde.
 • [HVL-817] – Logout knapp for Vestibylen
  • Lars etterlyste logg ut-knapp på Vestibylen og den er nå på plass
 • [HVL-821] – URL parametre på ansattlisten
  • Som et ledd i at vi får ny organisasjonsstruktur i HVL legger vi opp til at man kan filtrere ansattlisten på sted og organisatorisk tilhørighet, og at URL endres når filterne endres. Da kan vi lenke til en ferdig filtrert ansattliste fra et institutt eller et senter
 • [HVL-800] – Spørsmål: Hvordan regnes «omfang» i studieprogram
  • Noen av studieprogrammene våre gir ikke studiepoeng, som feks realfagskurs. Når omfang skal presenteres på studieprogramsidene er det en omregning av antall studiepoeng/heltidsprosent og for studieprogram uten studipoeng feilet dette, og kun teksten «år» ble skrevet ut til nettsidene. Vi fjernet ordet «år», slik at det på realfagskurs nå kun står
   «Omfang: 0 studiepoeng»
 • [HVL-808] – behov for å kunne lese en cookie på studieprogramsidene
  • Terje har laget en utskriftstjeneste slik at ansatte selv kan skrive ut studieprograminformasjon til utdeling. Siden disse kan redigeres i nettleseren ønsker vi ikke at den skal være tilgjengelig for alle. Skript-referansen til Terje sitt skript vises nå kun for brukere som er innlogget i Vestibylen
 • [HVL-818] – Standardtekst er på engelsk
  • Tidligere i år fikk vi inn standardtekst for kontaktelement i et studieprogram, slik at vi slipper å skrive inn kontaktinformasjon for opptakskontoret hver gang vi får nye studieprogram.  Bouvet hadde rota litt og standardteksten kom på engelsk. Dette er nå fikset.
 • [HVL-822] – 404-siden mangler URL
  • «siden ikke funnet-siden» manglet adressen på den manglende siden, og når epost til webmaster ble sendt inn var det umulig å vite hvilken side det referertes til. Dette er nå fikset.
 • [HVL-825] – Endring av oria søkeboks på bibliotek-sidene
  • Oria, bibliotekets søketjeneste, har fått nytt UI, og søk i søkeboksen på biblioteksidene går nå til dette nye grensesnittet

Medieanalyse for november

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 253 treff i media i november. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (50,2 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

47 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Frode Thuen ved HVL forteller at aktiviteter sammen, er en god oppskrift på et langt og godt samliv. Professor Torgrim Log forsker på lyngbrannfare, og omtaler lyngheiene som en tikkende brannbombe i Norge. Debatter i energi og vann-bransjen snakket om at det trengs kraft til nyskapning. Og at HVL er en av de sterkeste i landet på utdanning og utvikling i disse kategorier. Det blir også gitt klarsignal for nytt høyskolebygg i Bergen.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i november. Det vil si regionale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 33,1 prosent av omtalen har vært i her.  29,2 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 19 prosent er i regionale medium og 19,8 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (54,2 prosent). Print utgjør 35,6 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Bergens Tidende, Studvest, Haugesund Avis, Sogn Avis, Bergensavisen og NRK Radio flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Firda, NRK Radio P2, Stavanger Aftenblad, A-magasinet papirutgave, Sunnhordaland og Klassekampen.

Medieanalyse for oktober

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 314 treff i media i oktober. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (63,1 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

35,4 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Forskere ved HVL peker på det er ønsket mer dialekt i norskopplæringen og nynorsk for de minste. I mange av sakene svarer Frode Thuen på samlivsspørsmål i media, blant annet om mobilbruk i parforholdet. Noen av sakene handler også om hjemmemonitor gir trygghet for det eldre. Det er blant annet spesialsykepleier Tone Merete Norekvål som tester ut teknologi i stadig utvikling. Dette vil kreve mer av helsepersonell og pasienter. Redaktør Ola Svein Stugu og forfatterne av «Soga om Sogn og Fjordane» har presentert og gitt ut sin fylkessoga. HVL tilbyr master i IKT i læring, vi trenger mer av koding inn i skolen. Rektor sikter mot vestlandsuniversitet, og at grunnutdanningen vil utvikle campusene.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «lokal dekning» i oktober. Det vil si lokale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 33,1 prosent av omtalen har vært i her.  34,7 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 9,24 prosent er i regionale medium og 22,9 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (56,1 prosent). Print utgjør 38,5 prosent, og 5,41 prosent er annet.  Når det gjelder enkeltmedium har Firda, Haugesund Avis, Studvest, Bergens Tidende og Khrono flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Høyden, Sogn Avis og Bergensavisen.

Ny kode 1. november 2017

Vi har fått ny kode i EpiServer

 • [HVL-757] – Forskjøvet campus-knapper

På Vestibylen var knappene i kalenderen for campus forskjøvet seg. Dette er nå fikset.

 • [HVL-758] – Endring i studieplan-malen

Når en student ser en studieplan for sitt årskull er neste naturlige handlingsdriver å se emnene for studiet. I Hotjar så vi studenter som klikket på studieplan-lenken gang på gang uten hell. Endringen som er gjort er å tydliggjøre emneoversikten og tone ned de andre studieplanenen.

 • [HVL-759] – feil i visningen i studieplansøkesiden, filtrerte resultat

Hvis man filtrerte på studieprogram og så på et årstall reflekterte ikke resultatantallet dette.

 • [HVL-708] – manglende nivå av overskrifter

Når man skriver for web er det viktig å ha innbyrdes semantisk riktige overskrifter, ved at en H1 skal etterfølges av en ny H1 eller en H2 – aldri en h3. Vi har flere slike hopp på hvl.no, og Bouvet arbeider med å rydde opp i disse, overskrift for overskrift.

 • [HVL-761] – Endring i site-title på engelsk

Når Google indekserer nettsteder indekserer de en side kun én gang og hvis man har duplikater i sidetitler skader det rankingen nettstedet får i Google. Google utelater også i mange tilfeller de dupliserte sidene. I mange av våre sider har vi like sidetitler på norsk og engelsk, siden alle titler avsluttes med organisasjonsnavn. På de engelske sidene har vi nå fått engelsk organisasjonsnavn til slutt. En sidetittel er for øvrig det du ser i fanen i nettleseren din.

 • [HVL-762] – Endring i titler på studieplaner

Saken omhandler igjen dupliserte sidetitler. Siden vi nå publiserer studieplaner for flere årskull måtte vi endre titlene til å reflektere det.

 • [HVL-763] – Dupliserte titler for emne

Igjen en sak om dupliserte sidetitler, men denne gangen om store og små bokstaver. For Google er ING1020 og ing1020 to forskjellige ting, mens det i realiteten er det samme for oss. Vi har nå endret slik at alle nettadresser inneholder kun små bokstaver, og unngår da 2500 dupliserte titler i Google.

 • [HVL-764] – skille intranett og eksterne sider i søk

Tidligere i uka hadde vi problem med søk i Compendia på Vestibylen. Dette er nå fikset, men i feilsøkiningsprosessen ble det oppdaget at emner var søkbare i Vestibylen. Det var ikke krise, men forstyrret søkeresultat og er nå fjernet. Emner er kun søkbare på de eksterne sidene våre.

 • [HVL-765] – Endring i studieplan-malen

Noen studieprogram har oppstart både høst og vår, og i en studieplan ble disse listet ut som «kull 2017» to ganger. Vi har nå fått skille mellom vår- og høstsemesteret i opplistingen

Ny kode 16.10.2017

I dag har vi fått kun en endring i EpiServer; endring utlistingen av studieprogramnavn/-kode på studieplan-søkesiden (https://www.hvl.no/student/studieplanar-og-emne/).  I hotjar så vi at noen av studentene skroller fremdeles, ganske lenge også, og hypotesen er at det kan ha sammenheng med hvordan resultatet presentereres –  med studieprogramkode først etterfulgt av studieprogramnavn. For eksempel Fysioterapi finner man på G, for GRF, Sjukepleie på GRU eller GRS osv, mens studentene jeg har spurt leter etter F for fysioterapi og S for Sykepleie.

Nå finner vi Sykepleie på S og Fysioterapi på F.

Ny Episerver-kode 12.oktober 2017

Vi har fått ny kode i dag igjen og dette er endringene:

 • Studieplaner som ikke inneholdt taggen «stlub» (læringsutbytte) ble ikke vist på studieplan-søkesiden. Dette er endret, siden et så restriktivt filter gjorde at vi måtte endret gamle studieplaner også. Det betyr at en studieplan er tilgjengelig hvis den inneholder minst en av taggene «splub», «spinnl» eller «spinnh».
 • På 404-siden (siden kan ikke vises) viste vi hvilken adresse brukern prøvde å nå, som en lenke. Lenker er klikkmagneter, og et klikk på denne var ikke til særlig hjelp, så vi fjernet lenken. Teksten er imidlertid beholdt.
 • Nina og jeg hadde møte med SiteImprove, og i den forbindelse fikk vi demonstrert skrivefeil-verktøyet deres. Der fant vi en ledetekst-feil i de engelske emnebeskrivelsene. Denne er nå rettet opp og «course responsible» har fått inn en nødvendig «s».
 • I kampanjeblokken på forsiden har vi et bilde, hvor den alternative teksten manglet, selv om vi hadde lagt det inn på bildet. Bouvet hadde imidlertid laget en «interessant» løsning her, ved at blokken hadde et felt for alternativ tekst, og at denne var tom. Webgruppen mener at konsistens er viktig når man arbeider med web, så vi ba de fjerne dette feltet som ingen skjønner noe av og heller bruke alternativ tekst fra bildet, slik vi gjør alle andre steder.
 • Tidligere i år fikk vi inn tagg og tekst for «anbefalte forkunnskaper» i en emnebeskrivelse. Taggen vises helt fint der den finnes, men overskriften på bokmåls-emner var glemt. Denne er nå på plass.
 • I Hotjar kunne man se brukere som klikket på det hvite feltet i studieprogramutlistingen. Siden det ikke var en lenke skjedde det ingenting. Vi har nå fått hele listepunktet som klikksone, for alle flater, og brukern kan klikke hvor som helst

 

Hotjar er forøvrig et svært morsomt verktøy å jobbe med og har du lyst å se hvordan det ser ut på innsiden kan du ta kontakt og jeg kan vise deg.

Ny kode, 10.oktober 2017

Disse endringene kom i gårsdagens oppdatering:

 • Vi henter publikasjoner til personprofilene direkte fra en webservice fra Cristin. Ceres har gitt beskjed om at de bytter domenet til webservicene, men at de gamle domenene beholdes inntil videre. «inntil videre» var til i går, da de sluttet å virke. Endring av URL for webservicene løste blant annet saken om at publikasjoner ikke vistes på personprofilene, samt at lenken til Cristin gav riktig resultat. [HVL-752] – publikasjoner er borte fra personprofiler

 

 • [HVL-746] – personer som er slettet har fremdeles personprofil. En personprofil som var fjernet fra SAP og/eller fjernet fra Episerver var utilgjengelig i søk og i ansattlisten, men kjente man til URL kunne siden nås. Dette er endret, så ansatte som ikke skal vises kan aldri vises selv med kjent url

 

 • [HVL-747] – Biblioteksside gir 500-feil. Sletting av et bilde når det er i bruk i en innholdssone fungerte ikke, og gir 500-feil (intern feil i webserver). Dette fikk biblioteket smertelig erfare under arbeid med nye biblioteksider. Bouvet har lagt inn en sjekk på om innholdet eksisterer før det forsøkes presentert.

 

 • [HVL-748] – Type ressurs på bibliotekets fagressursside kuttes for tidlig. På bibliotekets nye fagressursside har vi filter hvor man kan filtrere på type fagressurs. Denne listen ble kuttet for tidlig, men feilen er nå fikset slik at alle vises.

 

 • [HVL-749] – Endring i studiekatalogen. I studiekatalogen, på studieprogrampresentasjonsiden har vi hatt behov for å merke gyldighet av en studiepresentasjon. Vi valgte derfor «studienivå, kull og et årstall». Dette fungerte ikke så bra, særlig ikke for studier som startet om våren. Derfor har vi endret det til «studienivå, semester år», slik at det på studier som starter på høsten står feks «Bachelor, høsten 2017» og på studier som starter om våren står det nå feks «Etter- og videreutdanning, våren 2018».

Medieanalyse for september

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 225 treff i media i september. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (63,1 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

34,2 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Forskere ved HVL peker på at mobbing i barnehage trenger andre forklaringen og tiltak enn i skolen. Mange av sakene handler om Frode Thuen som svarer på samlivsspørsmål i media, blant annet om sjalusi i et parforhold. Noen av sakene handler også om at testing av elever ikke har gjort dem flinkere på skolen. Det blir også fokusert på samarbeid i på forskning med demenssyke pasienter som venter for lenge med å søke om hjelp. Det kan være skadelig for dem og de som står dem nærmest. Dekan for AiØ har ønsket syv institutter ved sitt fakultet, og fikk et flertall i styret med seg.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i september. Det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 38,7 prosent av omtalen har vært i her.  38,7 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 17,5 prosent er i regionale medium og 14,5 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (65,3 prosent). Print utgjør 30,7 prosent, og 4 prosent er annet.  Når det gjelder enkeltmedium har Bergens Tidende, Firda, Studvest, Haugesund Avis og Fagpressenytt – Khrono flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Sogn Avis, På Høyden og A-magasinet – papirutgaven.