Medieanalyse for august

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 275 treff i media i august. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (73,8 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

26,2 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Ta kampen om klimaendringer gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at Monica Mæland åpnet studieåret i Haugesund og studenter som starter på HVL. Noen av sakene handler også om at lærerutdanning starter et nytt kull lærerstudenter på den nye femårige lærerutdanningen. Det blir også fokusert på helseklyngen, der HVL sammen med Byrådsavdelingen for helse og omsorg (BHO) i Bergen kommune, Helse Bergen og Uni Research Helse deltar i et samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning i helse- og omsorgssektoren.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i august.  Vel 44,7 prosent av omtalen har vært i her.  23,3 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 17,5 prosent er i regionale medium og 14,5 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (55,6 prosent). Print utgjør 35,6 prosent, og 8,73 prosent er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Bergens Tidende, Sogn Avis, Haugesund Avis, Bergensavisen og Firda – NRK P2 flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Sunnhordaland, Porten og På Høyden.

 

Dagens nye kode, 21.08.2017

I dag har vi fått ny kode i EpiServer

 • [HVL-487] – Estimat: Intranett-sidemeny er ikke veldig navigerbar med tastatur

For å oppfylle WCAG-krav om navigerbarhet uten mus skal viktige innholdselementer være navigerbare ved hjelp av tastatur. Intranett er riktignok unntatt lovgivningen, men siden vi har 1600 ansatte er det stor sannsynlighet for at vi har noen som trenger tastaturnavigasjon, og som Difi sier: Nødvendig for noen, bra for alle.

 • [HVL-532] – Campusnavn i studieprogram lenkes til studentliv-side

I studieprogram er nå campus-navn klikkbare og går til studentliv-sidene for de respektive campusene. Vi har en sak pågående for å fange opp campuser som ikke er Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal eller Stord.

 • [HVL-602] – Studietilbod, accordion lukker seg

Når man hadde gjort ett eller flere filtervalg i studiekatalogen og så fjernet filteret igjen kollapset accordionet med filteret. Dette er nå fikset, slik at accordionet forblir åpent

 • [HVL-638] – feil i formatering av doi

Hvis en publikasjon i en personprofil hadde DOI på fikk den et punktmerke. Denne er nå fjernet. Vi får ta en evaluering etterhvert hvis folk ikke forstår at enkelte av publikasjonene kan trykkes på

 • [HVL-642] – «Søk» tekst kommer foran søkeboks på mobil

Feil i mobilvisning, men skjev-plassering av ordet «Søk» på søkesiden

 • [HVL-667] – Endring i og:- og twitter-tags for facebook, twitter og linkedin

Tidligere har kun sidebildet vært mulig å hente ut som tags for twitter, facebook og linkedin. Vi har nå endret det slik at toppbildet hentes ut der det finnes toppbilde, og med sidebilde som reserveløsning.

 • [HVL-668] – Feil i emnekombinasjoner i master i klinisk sykepleie

Informterin 2017 høst viste emner fra infotermin 2015 høst. Dette er nå fikset.

 • [HVL-678] – Studiepoeng på studiemødre

Etter omlegging av studiekatalog for etter- og videreutdanning, hvor vi fjernet studienivå og erstattet det med studiepoeng får alle studiemødrene 0 studiepoeng. Vi har nå mulighet for å manuelt legge inn studiepoeng i studiemødre, ved behov.

 • [HVL-672] – Oversettelse på studieplan mangler

I studieplaner på den engelske siden manglet oversettelser for overskrifter. Disse er nå på plass.

 • [HVL-673] – Endringer på søkesiden for etter- og videreutdanning

Denne henger sammen med HVL-678. Studiesiden for etter- og videreutdanning har nå fått studiepoeng istedet for studienivå, og accordion for studienivå er fjernet fra venstre-menyen.

 • [HVL-674] – «Fagområde» skal være default åpen

Denne endringen gjelder både studiesøk for vårt ordinære studieprogram og for etter- og videreutdanning. Fagområdefilteret er det mest brukte filteret, og det er nå åpnet som standard.

 • [HVL-675] – Korrigere skrivefeil

I et emne var det skrivefeil i lenken for pensum- /litteraturliste. Denne er nå rettet

 • [HVL-676] – Lenke til Pensumliste skal ha unntak

For emner som undervises i nærregion Stord/Haugesund viste lenken for pensum-/litteraturliste til hvalross, hvor det ikke ligger pensuminformasjon for gamle HSH. Vi har nå endret slik at alle emner som kommer fra faktultet 83, 84 og 85 (gamle HSH) nå får lenke til hsh sine gamle pensumsider.

 • [HVL-677] – Tydeliggjøre studieår for et studie

For å unngå misforståelser om studieprogram-reklametekst er denne nå merket med årstall. For eksempel har Bioingeniør re-tagger nå fått teksten «kull 2017» etter gradsnivå.

 • [HVL-571] – Endring i personprofil-redigering

Denne saken er todelt. Først; Cristin-informasjon hentes fra Cristin ved hjelp av sammenligning av navn. Hvis navn er ulik i Cristin og i lønnssystemet vårt vil det ikke være mulig å koble en Cristin-ID til en person. Vi har nå fått mulighet til å legge inn Cristin-ID manuelt på de hvor det ikke er mulig å endre navn verken i Cristin eller i personalsystemet.

Dernest: innimellom får vi ansatte som skal fjernes fra nettsidene før deres arbeidsforhold er 100% avsluttet ved HVL (De skal feks ha lønn, noe som gjør at vi ikke kan deaktivere de i SAP). Vi har nå mulighet for å manuelt overstyre visningen på nettsidene, med bortimot umiddelbar virkning.

 

 

Medieanalyse for juli

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 168 treff i media i juli. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (78 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

22 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Bærekraftig beliggenhet gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at studenter kommer ut i jobb på Vestlandet etter studiet. Noen av sakene handler også om at kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H) var tilstede i Sogn når HVL og Sogndal kommune signerte intensjonsavtalen om samarbeid med en «undervisningsbarnehage». Det blir også fokusert på studieplasser. Og i den forbindelse at det er lang venteliste på noen fag og blant annet at sykepleien har fått høyere snitt.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i juni.  Vel 37,5 prosent av omtalen har vært i her.  20,2 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 14,9 prosent er i regionale medium og 27,4 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (59,5 prosent). Print utgjør 31,5 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har NRK, Sogn Avis, Fagpressenytt, Porten og NRK Radio – P1 Hordaland flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Khrono, Sunnhordaland, På Høyden og Bergens Tidende.

Medieanalyse for juni

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 239 treff i media i juni. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (74,5 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

24,3 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. HVL er flinkerer til å trekke fram problestillinger for fylket. Millioner til digital kompetanse hos lærerne og lærerutdanningen gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at det er stor innovasjonskraft i samarbeid på studiene ved HVL. Og at studenter kommer rett ut i jobb etter studiet. Noen av sakene handler også om at Bergen og Vestlandet har stor innovasjonskraft og med nye utdanninger og kompetanse som er ettertraktet. Vi blir også nevnt i forbindelse med at vi har utdanningstilbud og forskningsprosjekter som er relevante for det regionale næringsliv.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i juni.  Vel 36,8 prosent av omtalen har vært i her. 34,3 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 12,6 prosent er i regionale medium og 16,3 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (65,3 prosent). Print utgjør 32, 2 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Khrono, Bergens Tidende og På Høyden flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Bergensavisen, Firda, NRK, Sogn Avis og Aftenposten.

 

hvl.no og Vestibylen, juni 2017

Juni er en nedgangsmåned for hvl.no, men det er som forventet. Studentene avslutter studieåret og de nye studentene har ikke kommet ordentlig i gang med å orientere seg på sidene våre.  Juni resulterte i 635422 sidevisninger.

De mest bruke sidene er studierelaterte, og det er som forventet.  De er tross alt den største brukergruppen vår.  1.54% av alle sidevisningene er nyhetssaker, hvor saken om hvordan skolemiljø kan bli bedre gjennom samarbeid mellom skolen og helsesøster er mest sett. 1923 sidevisninger (nesten 20% av alle sidevisninger for nyhetssaker). Andre populære saker er saken om nytt læremiddel til innvandrerungdom (6,6%) og offentliggjøring av fakultetsnavn (6,5%).

Brukerne våre finner oss som regel enten via organisk søk (36%), gjennom en lenke fra et annet nettsted (33%) eller direkte (25%). 0,66% finner oss gjennom betalt annonsering i søkemotorer, og knappe 5% kommer via sosiale medier. Av de betalte annonsene i søkemotor er søk på hvl det mest brukte etterfulgt av ulike varianter av «høgskulen på Vestlandet». Flere studier er også på listen over klikk fra betalte søk. Listen inneholder et utdrag.

 • Eiendomsmegling
 • Psykisk helsearbeid
 • PPU
 • Lærerutdanning
 • Brannsikkerhet
 • Ergoterapi
 • Forkurs ingeniør
 • ++

 

Vestibylen har hatt en økning i antall sidevisninger. I juni har det vært over 90000 sidevisninger. De mest brukte sidene er forsiden (53%), søkesiden (7,5%), tjenester a-å (6%), verktøy-siden (2%) og finn ansatte-siden (1,2%). 6% av alle sidevisningene er i tilknytning til nyheter, og de mest viste sidene er saken om Tage Bådsvik som blir organisasjonsdirektør (11,5%), styremøtet (10,3%), nytt høgskolebygg på Kronstad (8,2%) og 3 nye professorer ved helse- og sosialfag (4.2%).

12% av alle sidevisninger involverer søk, og de mest brukte søkeordene er

 • parkering (72 søk)
 • wiseflow (50 søk)
 • logo (45 søk)
 • timeedit (44 søk)
 • signatur (40 søk)
 • ++

 

Medieanalyse for mai

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 241 treff i media i mai. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (65,4 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

26,7 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Millioner til ny forskning på Vestlandet gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at det blir styrket satsing på nye lærere, studieplasser og forskning. Noen av sakene handler også om at Bergen og Vestlandet tiltrekker seg nye virksomheter samt gir grunnlaget for etablering av helt nye forskningsdrevet innovasjoner. Vi blir også nevnt i forbindelse med at Språkrådet flytter til Vestlandet. I tillegg blir vi nevnt i forbindelse med helseklyngen som skal opprettes i Bergen.

Diagrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i mai.  Vel 34,6 prosent av omtalen har vært i her.  35,8 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 15 prosent er i regionale medium og 14,6 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (65,4 prosent). Print utgjør 27, 5 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Khrono flest saker der HVL er omtalt, deretter følger NRK Radio – P1 Sogn og Fjordane, Bergens Tidende og På høyden.

EpiServer-oppdateringer #1 13.juni 2017

[HVL-568] – Hente ut emner på flere målformer

HVL presenterer studieprogram og studieplan (RE- og SP-tagger) på nynorsk, men på emnenivå (EB-tagger) kan man nå velge hvilken målform man vil skrive på. Hvis et emne finnes på både nynorsk og bokmål vil nynorsk prioriteres. Det er derfor ikke nødvendig (for nettsidenes del, i det minste) å skrive på både nynorsk og bokmål

[HVL-565] – Frie emner på også importeres til integrasjonsdatabasen

Hvl har endel emner som er åpen for studenter som ikke nødvendigvis er tatt opp på et studieprogram. Disse emnene har tidligere ikke blitt hentet ut til studiekatalogen, men dette er nå endret.

[HVL-605] – Reopptak og opptakskrav

Etter endring tidligere i vår forsvant opptakskrav på sidene våre hvis taggen REOPPTAK var tom. Dette er nå endret, slik at både REOPPTAK eller Opptakskrav trigger visning av informasjon om opptakskrav i høyremargen

[HVL-606] – fjerne deler av kalenderoppføring i liste

I listen over kalenderhendelser er beskrivelse og lenker fjernet, slik at en kalenderoppføring i listen består av tittel, til- og fradato og sted

[HVL-607] – Behov for å kunne redigere felter i engelsk studieprogram

Der hvor vi har lagt inn manuelle lenker til søknadsskjema på de norske sidene var det ikke mulig å redigere teksten på de engelske sidene. Dette er nå endret.

Dette jobber Bouvet med:

HVL-549 Redesign bibliotekets sider

HVL-481 Gjenbruk av emnekombinasjoner

HVL-610 Redesign «for studenter»

HVL-619 Endring i tekst og plassering i emne-metadata. Istedet for «Omfang: 15 studiepoeng» endres det nå til «Studiepoeng: 15», og det vil være likt på både bokmål og nynorsk

HVL-621 Overskrifter i emnebeskrivelser, nynorsk. Vi henter ut emner på nynorsk der hvor det finnes, og disse må ha nynorske oversskrifter

Sosiale medier i april og mai

Da er tiden inne for litt oppdaterte tall for sosiale medier i april og mai. Her er de viktigste punktene:

 • 17,65% flere følgere på Facebook
 • 38,70% økning i engasjement fra april til mai på Facebook
 • Video er fortsatt svært populært i alle kanaler
 • 3382 nye følgere på Twitter
 • Den typiske følgeren vår på Facebook og Instagram er en kvinne mellom 18 og 24 år
 • Snapchat tar over som delingskanal for bilder fra studiehverdagen.

Facebook

6770 følgere ved utgangen av april. Dette utgjør en økning på 6,31%. Vi ser også en økning i rekkevidden på hele 33,27% Noe som betyr at vi når betraktelig flere av følgerne våre og deres bekjente en vi gjorde i mars. Dette er en følge av at vi får litt flere følgere, men også at vi har avsluttet den store rekrutteringskampanjen vår, og derfor fått større organisk rekkevidde.

Innlegget som har nådd flest og fått mest oppmerksomhet i mai er uten tvil videoen med eksamensgymnastikk. Den har nådd 69 744 personer og engasjerte 3370 stk. Dette er ny rekord for HVL.

I april var det videoen om barnehagelærer på fisketur som skapte mest engasjement. Videoen har en rekkevidde på 15 274 personer og engasjerte 977 stk.

Vi jobber videre med å finne godt innhold, og starter også jevnlige kampanjer for å øke antall følgere.

Hvem er følgerne våre?

Etter seks måneder som HVL har vi begynt å bygge oss opp en ganske god følgerbase. En typisk følger på Facebook er en  kvinne mellom 18 og 24 år. Hun bor i Norge og er pålogget Facebook mellom kl. 9 og kl. 23 hver dag.

Følgerne våre kommer fra byer og tettsteder på Vestlandet. 2688 stk. bor i Bergen, 699 i Sogndal, 520 i Haugesund, 383 på Stord, 262 i Førde. Resten har registrert adresse i Oslo, Askøy, Florø, Bømlo og Stavanger.

4640 av følgerne våre har bokmål som språk på Facebook, mens 1593 har nynorsk. 1100 har engelsk som systemspråk.

På Instagram har vi 1800 følgere. 24 % av dem er menn, 76% kvinner. I hovedsak er følgerne våre på instagram i aldersgruppen 18-24. 50% av følgerne våre bor i Bergen, 16% i Sogndal, 7% i Haugesund, 5% på Stord og 3% i Førde.

 

Instagram

Instagram fortsetter å vokse seg frem som en viktig kanal for å dele bilder og videoer fra campus. I dag har vi 1800 følgere.

Det mest populære innlegget disse to månedene er et bilde av glade uteksaminerte jormødre. Innlegget nådde 4 843 stk. På andre plass ligger eksamensgymnastikkfilmen som nådde 3356 stk.

Twitter

I april delte vi 19 tweets, og nådde 17 000 personer på twitter. 46 personer snakket om oss, og vi fikk 21 nye følgere.

Mai var en svært god måned på twitter. Vi hadde kun 8 tweets, men nådde 14 100 personer og fikk 3 382 nye følgere. Vi ble nevnt 10 ganger.

Den beste tweeten vår handlet om Tomas og Eirik som pitchet ideen sin til Forskningsrådet. De endte opp med 1 million til å viderutvikle ideen!

Medieanalyse for april

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 183 treff i media i april. I tråd med tidlegare tendensar det flest nøytrale oppslag (63,7 prosent).  Saker som hamnar i kategorien «nøytral» vil seie oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlet eit negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

37,7 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil seie at dei profilerer den faglege verksemda og profilen til HVL.  Søkjartala for neste studieår ga fleire positive oppslag for HVL.  Når det gjeld forskingstoff kan vi mellom anna nemne intervju med diabetesforskar Anne Haugstvedt på forskning.no (produsert av Seksjon for kommunikasjon), og intervju i Dagens Medisin med Lars Bo Andersen om effekten av å gå eller sykle til jobben. Vi kan i tillegg nemne ein kronikk i BT av Elin Eriksen Ødegaard om den nye rammeplanen for barnehagar, sjukepleiarstudentar som rekrutterer nye blodgjevarar og så vidare

3,5 prosent av sakene er negative for HVL. To av oppslaga handlar om sviktande søkjartal til undervassteknologistudiet i Florø (Firdaposten og Firda). Eit anna oppslag handlar om at Nokut rettar kritikk mot  bachelorutdanningane i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie ved HVL (Studvest). Det siste handlar om manglande oppfylling av mållova i universitets- og høgskulesektoren, der også dei tre tidlegare høgskulane som har blitt HVL er nemnde (På høyden og Khrono).

Søylegrammet under fortel noko om storleiken på kjeldene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i april.  Vel 42 prosent av omtalen har vore i her.  34,4 prosent av omtalen kjem i kategorien «annen dekning» , det vil seie fagpresse/magasin/nettstader og liknande som ikkje fell naturleg under kategoriane lokal/regional/riks. 12 prosent er i regionale medium og 11,5 i riksmedium.

Dei fleste sakene er på web (67,8 prosent). Print utgjer 29, 5 prosent, og resten er radio.  Når det gjeld enkeltmedium har Bergens Tidende flest saker der HVL er omtalt, deretter følgjer Haugesunds Avis, Khrono og På høyden.

April 2017 for hvl.no og Vestibylen

Hvl.no har hatt stor nedgang i antall sidevisninger siden lanseringen i desember.

Januar 989 000 sidevisninger
Februar  750 000 sidevisninger
Mars  725 000 sidevisninger
April 638 500 sidevisninger

Det kan være flere årsaker til at antall sidevisninger har sunket med 1/3 siden januar, som for eksempel at antall sidevisninger i januar var unormalt høyt fordi webredaksjonen arbeidet på spreng for å få på plass innhold. Google Analytics skiller ikke mellom interne brukere og eksterne. En annen årsak kan være at nettsidene var nye og eksisterende brukte litt tid på å bli kjent med de nye nettsidene. En tredje årsak kan være at studentene, vår største brukergruppe, nå ikke tar veien om hvl.no for å finne sine utdanningsplaner, timeplaner og pensumlister, men går direkte til deres gamle skolehjemmesider, hvor informasjonen finnes. Pr nå er det lite fellesinformasjon for studenter på hvl.no, men det arbeides med å få dette på plass. Webredaksjonen er avhengig av avgjørelser og synkroniseringer i mange andre organisasjonsledd, så det tar tid å få felles informasjon på plass. Der hvor felles informasjon finnes publiseres den fortløpende.

Antall nye brukere holder seg stabilt på rundt 32%. I de to siste ukene før søknadsfristen til samordna opptak var antall nye brukere nesten 40% – i uken før fristen var den oppe i 42% for å så ramle til 22% etter søknadsfristen.

Som de fire foregående månedene våre er de mest brukte sidene våre studentrelaterte, hvor siden «For studenter» er mest brukt med 11% av alle sidevisningene (70 000 sidevisninger). Til sammenligning har vi ca 1800 sider som kun er vist én gang i april. Det finnes ingen oversikt over hvor mange sider som har null visninger.

Vi har hatt søknadsfrist for samordna opptak i perioden og i den forbindelse har vi fulgt med knappen «søk studieplass» som finnes på nesten alle studieprogram. Totalt har denne vært trykket på 1663 ganger i april, med toppen 15.april med 258 klikk.  Av disse er sykepleie campus Bergen mest trykket på, med 84 klikk, etterfulgt av sosionomutdanning campus Bergen og fysioterapi campus Bergen.

Det ble lagt ut mange saker i april, og i den første uken ble det publisert 8 saker. Dette gjenspeiles i lesertall, med 1,2% av alle sidevisninger i forbindelse med nyhetssaker og med perioden 1-8 april med stor aktivitet.  Saken om Haugesunds-studenter fra økonomi og administrasjon som skal ta master er på lesertoppen, med 1046 sidevisninger, etterfulgt av energiteknologistudenten som fant drømmejobben i BKK. Saken om årets søkertall som ble publisert den 20.april resulterte i en lesertopp samme dag.

Vestibylen har hatt 93000 sidevisninger i april, fordelt på 28000 økter. Sist måned var det 36000 og vi initierte til gravøl. Det kan være mange årsaker til at antall økter har gått ytterligere ned, og en kan være at de fleste brukerne våre ser ikke nyhetssakene uten å måtte skrolle, noe som gjør at Vestibylen kanskje er mest interessant når man har konkrete brukerbehov som «finne parkeringsplass», «registrere timer» osv. Intranettredaksjonen ser nå på mulighetene for å gjøre nyhetssakene enklere tilgjengelig for de fleste ansatte.­­­­­

Søkesiden, «tenester» a-å og «mine verktøy» er de mest brukte sidene på Vestibylen i april. Saken om HVL-festen er også populær, med ca 2300 sidevisninger. Det kan bli en morsom fest hvis oppslutningen gjenspeiles av interessen for siden.

Søk er blant de mest brukte sidene, og 11% av alle besøk bruker søkefunksjonen.  «Timeedit», «parkering», «logo» og «eksamen er de mest brukte søkeordene». Det er brukt 2967 unike søkeord, og søk etter ansatte er mye brukt. Søkeloggen inneholder mange navn. Ca 2200 av søkeordene er kun brukt en gang, mens søket etter «Timeedit» er utført av 86 personer.