Status for webben, august 2017

Nytt skoleår! At studieåret har startet opp igjen reflekteres i besøkstallene.  Her kommer en kort oppsummering av august måned:

 • Antall sidevisninger er tredoblet siden forrige måned, fra 50000 til
  1 500 000
 • Nyhetssaker står for 0,54% av sidevisningene i august. De fleste er interessert i andre ting enn nyhetene
 • Studenter er den største brukergruppen 
 •  Betalt søk står for 6% av trafikken til hvl.no
 • 4,5% av alle klikk fra Facebook gikk til én nyhetssak;  Et nytt kapittel, 10 tips til studiestart ved HVL

 

 • 4 ganger som mange brukte Vestibylen i august sammenlignet med juli
 • Nyheter er populært på Vestibylen: 7,5% av alle sidevisninger er til en nyhetssak
 • Den gjennomsnitlige Vestibylen-bruker er fra Hordaland
 • Nesten 14% bruker søkefunksjonen på Vestibylen og søk etter Outlook-signatur, parkering og timeplan-verktøy er mest brukt
 • De fleste bruker Vestibylen regelmessig

 

Hvis man vil gå mer i dybden av tallene kan man det:

Mens vi i juli hadde 474200 sidevisninger hadde vi i august 1 460 500 sidevisninger. Studenter og ansatte har kommet tilbake fra ferie!

I august er det publisert flere nyheter på hvl.no og klikk på en nyhetssak står for 0,54% av sidevisningene, eller 7886 sidevisninger. Til sammenligning har studentsiden, siden for læringsplatformer og timeplan 310 000 sidevisninger. Det er ingen tvil om at nyhetssaker ikke er det brukerne våre kommer for å lese, og for webredaksjonen betyr det at fokuset bør ligge på sider som blir mye brukt av våre primærmålgrupper.

9, 2% av alle sidevisninger involverer søk på siden, og det er brukt nesten 13000 ulike søketermer. De 10 mest bruke søkeordene er relatert til student-situasjoner. De aller fleste søker når de står på forsiden på hvl.no, men endel søker også på student-sidene.

På hvl.no måler vi også klikk på knapper og menyelementer, og i august ble det trykket på knapper 350 000 ganger. At studentene er vår største brukergruppe gjenspeiles i hvor brukerne klikker på siden. Menyelementet «for studenter» i toppmenyen vår står for 25% av alle klikk på knapper.  Knappen for studietilbud har 16000 klikk, mens knapp for etter- og videreutdanning har 2500 klikk. Ett grep for å gjøre etter- og videreutdanning mer synlig er å plassere en lenke til etter- og videreutdanningstilbudet på forsiden.

Så, hvor kommer brukerne fra? Nesten 40% finner oss via en søkemotor, 26% kommer fra lenker på andre nettsteder, 5,9% kommer via betalt søk og 3,5% kommer fra ulike sosiale medier. Tanken bak og betydningen av det betalte søket kommer i en egen rapport fra de som arbeider med Google AdWords, men kort fortalt har HVL kjøpt plass i søkeresultatet for enkelte søkeord. For søkeord «lærerutdanning» har 2,8% klikket på en side fra oss. Av de har over 70% sett kun en side for å så forlate oss igjen. Tilsvarende tall for «bli lærer» er 88% og for 10 av de betalte søkeordene forlot alle oss etter å ha sett på kun én side.

Av de ulike sosiale mediene er Facebook den desidert største trafikkdriveren til hvl.no, med 97% trafikkandel. Linkedin, som er nummer 2, står for knappe 2% av trafikken.  Målgruppen for vår facebook-side er HVL-studenter, og av alle saker som er delt på siden og som sender brukeren til våre sider, er de aller fleste student-relaterte. Av nyhetssaker som er delt i sosiale medier har de fra 0,01 % til 4,5% klikkrate (Et nytt kapittel, 10 tips til studiestart ved HVL).

 

Vestibylen har hatt 129000 sidevisninger i august, mot 25000 i juli. De mest brukte sidene er «Tenester A-Å», søkesiden og «mine verktøy». 1% bruker siden for å finne kolleger i organisasjonen.

Nyheter på Vestibylen blir adskillig mer brukt enn de på hvl.no. Hele 7,5% av alle sidevisninger er klikk på en nyhetssak. Den mest leste er saken om ansettelse av prorektor, organisasjonsdirektør og dekaner (712 sidevisninger).

99,9% av brukere i Vestibylen er fra Norge, og de spredd over hele landet. Den største brukergruppen er i Hordaland (75%) etterfulgt av Sogn og Fjordane (15%) og Rogaland (8%).

Også på Vestibylen søker brukerne og 13,4% av alle sidevisninger involverer søk. De mest brukte søkeordene er «signatur», «fronter», «timeedit» og «timeplan».

De aller fleste brukerne av Vestibylen er regelmessig innom. 95% av brukerne har vært innom i løpet av siste 7 dager. 2,7% har vært innom i løpet av siste 30 dager. Her er det viktig å huske på at disse tallene ikke sier noe om ansatte som ikke bruker Vestibylen.

 

Medieanalyse for august

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 275 treff i media i august. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (73,8 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

26,2 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Ta kampen om klimaendringer gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at Monica Mæland åpnet studieåret i Haugesund og studenter som starter på HVL. Noen av sakene handler også om at lærerutdanning starter et nytt kull lærerstudenter på den nye femårige lærerutdanningen. Det blir også fokusert på helseklyngen, der HVL sammen med Byrådsavdelingen for helse og omsorg (BHO) i Bergen kommune, Helse Bergen og Uni Research Helse deltar i et samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning i helse- og omsorgssektoren.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i august.  Vel 44,7 prosent av omtalen har vært i her.  23,3 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 17,5 prosent er i regionale medium og 14,5 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (55,6 prosent). Print utgjør 35,6 prosent, og 8,73 prosent er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Bergens Tidende, Sogn Avis, Haugesund Avis, Bergensavisen og Firda – NRK P2 flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Sunnhordaland, Porten og På Høyden.

 

Dagens nye kode, 21.08.2017

I dag har vi fått ny kode i EpiServer

 • [HVL-487] – Estimat: Intranett-sidemeny er ikke veldig navigerbar med tastatur

For å oppfylle WCAG-krav om navigerbarhet uten mus skal viktige innholdselementer være navigerbare ved hjelp av tastatur. Intranett er riktignok unntatt lovgivningen, men siden vi har 1600 ansatte er det stor sannsynlighet for at vi har noen som trenger tastaturnavigasjon, og som Difi sier: Nødvendig for noen, bra for alle.

 • [HVL-532] – Campusnavn i studieprogram lenkes til studentliv-side

I studieprogram er nå campus-navn klikkbare og går til studentliv-sidene for de respektive campusene. Vi har en sak pågående for å fange opp campuser som ikke er Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal eller Stord.

 • [HVL-602] – Studietilbod, accordion lukker seg

Når man hadde gjort ett eller flere filtervalg i studiekatalogen og så fjernet filteret igjen kollapset accordionet med filteret. Dette er nå fikset, slik at accordionet forblir åpent

 • [HVL-638] – feil i formatering av doi

Hvis en publikasjon i en personprofil hadde DOI på fikk den et punktmerke. Denne er nå fjernet. Vi får ta en evaluering etterhvert hvis folk ikke forstår at enkelte av publikasjonene kan trykkes på

 • [HVL-642] – «Søk» tekst kommer foran søkeboks på mobil

Feil i mobilvisning, men skjev-plassering av ordet «Søk» på søkesiden

 • [HVL-667] – Endring i og:- og twitter-tags for facebook, twitter og linkedin

Tidligere har kun sidebildet vært mulig å hente ut som tags for twitter, facebook og linkedin. Vi har nå endret det slik at toppbildet hentes ut der det finnes toppbilde, og med sidebilde som reserveløsning.

 • [HVL-668] – Feil i emnekombinasjoner i master i klinisk sykepleie

Informterin 2017 høst viste emner fra infotermin 2015 høst. Dette er nå fikset.

 • [HVL-678] – Studiepoeng på studiemødre

Etter omlegging av studiekatalog for etter- og videreutdanning, hvor vi fjernet studienivå og erstattet det med studiepoeng får alle studiemødrene 0 studiepoeng. Vi har nå mulighet for å manuelt legge inn studiepoeng i studiemødre, ved behov.

 • [HVL-672] – Oversettelse på studieplan mangler

I studieplaner på den engelske siden manglet oversettelser for overskrifter. Disse er nå på plass.

 • [HVL-673] – Endringer på søkesiden for etter- og videreutdanning

Denne henger sammen med HVL-678. Studiesiden for etter- og videreutdanning har nå fått studiepoeng istedet for studienivå, og accordion for studienivå er fjernet fra venstre-menyen.

 • [HVL-674] – «Fagområde» skal være default åpen

Denne endringen gjelder både studiesøk for vårt ordinære studieprogram og for etter- og videreutdanning. Fagområdefilteret er det mest brukte filteret, og det er nå åpnet som standard.

 • [HVL-675] – Korrigere skrivefeil

I et emne var det skrivefeil i lenken for pensum- /litteraturliste. Denne er nå rettet

 • [HVL-676] – Lenke til Pensumliste skal ha unntak

For emner som undervises i nærregion Stord/Haugesund viste lenken for pensum-/litteraturliste til hvalross, hvor det ikke ligger pensuminformasjon for gamle HSH. Vi har nå endret slik at alle emner som kommer fra faktultet 83, 84 og 85 (gamle HSH) nå får lenke til hsh sine gamle pensumsider.

 • [HVL-677] – Tydeliggjøre studieår for et studie

For å unngå misforståelser om studieprogram-reklametekst er denne nå merket med årstall. For eksempel har Bioingeniør re-tagger nå fått teksten «kull 2017» etter gradsnivå.

 • [HVL-571] – Endring i personprofil-redigering

Denne saken er todelt. Først; Cristin-informasjon hentes fra Cristin ved hjelp av sammenligning av navn. Hvis navn er ulik i Cristin og i lønnssystemet vårt vil det ikke være mulig å koble en Cristin-ID til en person. Vi har nå fått mulighet til å legge inn Cristin-ID manuelt på de hvor det ikke er mulig å endre navn verken i Cristin eller i personalsystemet.

Dernest: innimellom får vi ansatte som skal fjernes fra nettsidene før deres arbeidsforhold er 100% avsluttet ved HVL (De skal feks ha lønn, noe som gjør at vi ikke kan deaktivere de i SAP). Vi har nå mulighet for å manuelt overstyre visningen på nettsidene, med bortimot umiddelbar virkning.

 

 

Medieanalyse for juli

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 168 treff i media i juli. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (78 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

22 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Bærekraftig beliggenhet gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at studenter kommer ut i jobb på Vestlandet etter studiet. Noen av sakene handler også om at kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H) var tilstede i Sogn når HVL og Sogndal kommune signerte intensjonsavtalen om samarbeid med en «undervisningsbarnehage». Det blir også fokusert på studieplasser. Og i den forbindelse at det er lang venteliste på noen fag og blant annet at sykepleien har fått høyere snitt.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i juni.  Vel 37,5 prosent av omtalen har vært i her.  20,2 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 14,9 prosent er i regionale medium og 27,4 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (59,5 prosent). Print utgjør 31,5 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har NRK, Sogn Avis, Fagpressenytt, Porten og NRK Radio – P1 Hordaland flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Khrono, Sunnhordaland, På Høyden og Bergens Tidende.

Medieanalyse for juni

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 239 treff i media i juni. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (74,5 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

24,3 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. HVL er flinkerer til å trekke fram problestillinger for fylket. Millioner til digital kompetanse hos lærerne og lærerutdanningen gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at det er stor innovasjonskraft i samarbeid på studiene ved HVL. Og at studenter kommer rett ut i jobb etter studiet. Noen av sakene handler også om at Bergen og Vestlandet har stor innovasjonskraft og med nye utdanninger og kompetanse som er ettertraktet. Vi blir også nevnt i forbindelse med at vi har utdanningstilbud og forskningsprosjekter som er relevante for det regionale næringsliv.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i juni.  Vel 36,8 prosent av omtalen har vært i her. 34,3 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 12,6 prosent er i regionale medium og 16,3 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (65,3 prosent). Print utgjør 32, 2 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Khrono, Bergens Tidende og På Høyden flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Bergensavisen, Firda, NRK, Sogn Avis og Aftenposten.

 

hvl.no og Vestibylen, juni 2017

Juni er en nedgangsmåned for hvl.no, men det er som forventet. Studentene avslutter studieåret og de nye studentene har ikke kommet ordentlig i gang med å orientere seg på sidene våre.  Juni resulterte i 635422 sidevisninger.

De mest bruke sidene er studierelaterte, og det er som forventet.  De er tross alt den største brukergruppen vår.  1.54% av alle sidevisningene er nyhetssaker, hvor saken om hvordan skolemiljø kan bli bedre gjennom samarbeid mellom skolen og helsesøster er mest sett. 1923 sidevisninger (nesten 20% av alle sidevisninger for nyhetssaker). Andre populære saker er saken om nytt læremiddel til innvandrerungdom (6,6%) og offentliggjøring av fakultetsnavn (6,5%).

Brukerne våre finner oss som regel enten via organisk søk (36%), gjennom en lenke fra et annet nettsted (33%) eller direkte (25%). 0,66% finner oss gjennom betalt annonsering i søkemotorer, og knappe 5% kommer via sosiale medier. Av de betalte annonsene i søkemotor er søk på hvl det mest brukte etterfulgt av ulike varianter av «høgskulen på Vestlandet». Flere studier er også på listen over klikk fra betalte søk. Listen inneholder et utdrag.

 • Eiendomsmegling
 • Psykisk helsearbeid
 • PPU
 • Lærerutdanning
 • Brannsikkerhet
 • Ergoterapi
 • Forkurs ingeniør
 • ++

 

Vestibylen har hatt en økning i antall sidevisninger. I juni har det vært over 90000 sidevisninger. De mest brukte sidene er forsiden (53%), søkesiden (7,5%), tjenester a-å (6%), verktøy-siden (2%) og finn ansatte-siden (1,2%). 6% av alle sidevisningene er i tilknytning til nyheter, og de mest viste sidene er saken om Tage Bådsvik som blir organisasjonsdirektør (11,5%), styremøtet (10,3%), nytt høgskolebygg på Kronstad (8,2%) og 3 nye professorer ved helse- og sosialfag (4.2%).

12% av alle sidevisninger involverer søk, og de mest brukte søkeordene er

 • parkering (72 søk)
 • wiseflow (50 søk)
 • logo (45 søk)
 • timeedit (44 søk)
 • signatur (40 søk)
 • ++

 

Medieanalyse for mai

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 241 treff i media i mai. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (65,4 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

26,7 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Millioner til ny forskning på Vestlandet gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at det blir styrket satsing på nye lærere, studieplasser og forskning. Noen av sakene handler også om at Bergen og Vestlandet tiltrekker seg nye virksomheter samt gir grunnlaget for etablering av helt nye forskningsdrevet innovasjoner. Vi blir også nevnt i forbindelse med at Språkrådet flytter til Vestlandet. I tillegg blir vi nevnt i forbindelse med helseklyngen som skal opprettes i Bergen.

Diagrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i mai.  Vel 34,6 prosent av omtalen har vært i her.  35,8 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 15 prosent er i regionale medium og 14,6 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (65,4 prosent). Print utgjør 27, 5 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Khrono flest saker der HVL er omtalt, deretter følger NRK Radio – P1 Sogn og Fjordane, Bergens Tidende og På høyden.

EpiServer-oppdateringer #1 13.juni 2017

[HVL-568] – Hente ut emner på flere målformer

HVL presenterer studieprogram og studieplan (RE- og SP-tagger) på nynorsk, men på emnenivå (EB-tagger) kan man nå velge hvilken målform man vil skrive på. Hvis et emne finnes på både nynorsk og bokmål vil nynorsk prioriteres. Det er derfor ikke nødvendig (for nettsidenes del, i det minste) å skrive på både nynorsk og bokmål

[HVL-565] – Frie emner på også importeres til integrasjonsdatabasen

Hvl har endel emner som er åpen for studenter som ikke nødvendigvis er tatt opp på et studieprogram. Disse emnene har tidligere ikke blitt hentet ut til studiekatalogen, men dette er nå endret.

[HVL-605] – Reopptak og opptakskrav

Etter endring tidligere i vår forsvant opptakskrav på sidene våre hvis taggen REOPPTAK var tom. Dette er nå endret, slik at både REOPPTAK eller Opptakskrav trigger visning av informasjon om opptakskrav i høyremargen

[HVL-606] – fjerne deler av kalenderoppføring i liste

I listen over kalenderhendelser er beskrivelse og lenker fjernet, slik at en kalenderoppføring i listen består av tittel, til- og fradato og sted

[HVL-607] – Behov for å kunne redigere felter i engelsk studieprogram

Der hvor vi har lagt inn manuelle lenker til søknadsskjema på de norske sidene var det ikke mulig å redigere teksten på de engelske sidene. Dette er nå endret.

Dette jobber Bouvet med:

HVL-549 Redesign bibliotekets sider

HVL-481 Gjenbruk av emnekombinasjoner

HVL-610 Redesign «for studenter»

HVL-619 Endring i tekst og plassering i emne-metadata. Istedet for «Omfang: 15 studiepoeng» endres det nå til «Studiepoeng: 15», og det vil være likt på både bokmål og nynorsk

HVL-621 Overskrifter i emnebeskrivelser, nynorsk. Vi henter ut emner på nynorsk der hvor det finnes, og disse må ha nynorske oversskrifter

Sosiale medier i april og mai

Da er tiden inne for litt oppdaterte tall for sosiale medier i april og mai. Her er de viktigste punktene:

 • 17,65% flere følgere på Facebook
 • 38,70% økning i engasjement fra april til mai på Facebook
 • Video er fortsatt svært populært i alle kanaler
 • 3382 nye følgere på Twitter
 • Den typiske følgeren vår på Facebook og Instagram er en kvinne mellom 18 og 24 år
 • Snapchat tar over som delingskanal for bilder fra studiehverdagen.

Facebook

6770 følgere ved utgangen av april. Dette utgjør en økning på 6,31%. Vi ser også en økning i rekkevidden på hele 33,27% Noe som betyr at vi når betraktelig flere av følgerne våre og deres bekjente en vi gjorde i mars. Dette er en følge av at vi får litt flere følgere, men også at vi har avsluttet den store rekrutteringskampanjen vår, og derfor fått større organisk rekkevidde.

Innlegget som har nådd flest og fått mest oppmerksomhet i mai er uten tvil videoen med eksamensgymnastikk. Den har nådd 69 744 personer og engasjerte 3370 stk. Dette er ny rekord for HVL.

I april var det videoen om barnehagelærer på fisketur som skapte mest engasjement. Videoen har en rekkevidde på 15 274 personer og engasjerte 977 stk.

Vi jobber videre med å finne godt innhold, og starter også jevnlige kampanjer for å øke antall følgere.

Hvem er følgerne våre?

Etter seks måneder som HVL har vi begynt å bygge oss opp en ganske god følgerbase. En typisk følger på Facebook er en  kvinne mellom 18 og 24 år. Hun bor i Norge og er pålogget Facebook mellom kl. 9 og kl. 23 hver dag.

Følgerne våre kommer fra byer og tettsteder på Vestlandet. 2688 stk. bor i Bergen, 699 i Sogndal, 520 i Haugesund, 383 på Stord, 262 i Førde. Resten har registrert adresse i Oslo, Askøy, Florø, Bømlo og Stavanger.

4640 av følgerne våre har bokmål som språk på Facebook, mens 1593 har nynorsk. 1100 har engelsk som systemspråk.

På Instagram har vi 1800 følgere. 24 % av dem er menn, 76% kvinner. I hovedsak er følgerne våre på instagram i aldersgruppen 18-24. 50% av følgerne våre bor i Bergen, 16% i Sogndal, 7% i Haugesund, 5% på Stord og 3% i Førde.

 

Instagram

Instagram fortsetter å vokse seg frem som en viktig kanal for å dele bilder og videoer fra campus. I dag har vi 1800 følgere.

Det mest populære innlegget disse to månedene er et bilde av glade uteksaminerte jormødre. Innlegget nådde 4 843 stk. På andre plass ligger eksamensgymnastikkfilmen som nådde 3356 stk.

Twitter

I april delte vi 19 tweets, og nådde 17 000 personer på twitter. 46 personer snakket om oss, og vi fikk 21 nye følgere.

Mai var en svært god måned på twitter. Vi hadde kun 8 tweets, men nådde 14 100 personer og fikk 3 382 nye følgere. Vi ble nevnt 10 ganger.

Den beste tweeten vår handlet om Tomas og Eirik som pitchet ideen sin til Forskningsrådet. De endte opp med 1 million til å viderutvikle ideen!

Medieanalyse for april

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 183 treff i media i april. I tråd med tidlegare tendensar det flest nøytrale oppslag (63,7 prosent).  Saker som hamnar i kategorien «nøytral» vil seie oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlet eit negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

37,7 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil seie at dei profilerer den faglege verksemda og profilen til HVL.  Søkjartala for neste studieår ga fleire positive oppslag for HVL.  Når det gjeld forskingstoff kan vi mellom anna nemne intervju med diabetesforskar Anne Haugstvedt på forskning.no (produsert av Seksjon for kommunikasjon), og intervju i Dagens Medisin med Lars Bo Andersen om effekten av å gå eller sykle til jobben. Vi kan i tillegg nemne ein kronikk i BT av Elin Eriksen Ødegaard om den nye rammeplanen for barnehagar, sjukepleiarstudentar som rekrutterer nye blodgjevarar og så vidare

3,5 prosent av sakene er negative for HVL. To av oppslaga handlar om sviktande søkjartal til undervassteknologistudiet i Florø (Firdaposten og Firda). Eit anna oppslag handlar om at Nokut rettar kritikk mot  bachelorutdanningane i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie ved HVL (Studvest). Det siste handlar om manglande oppfylling av mållova i universitets- og høgskulesektoren, der også dei tre tidlegare høgskulane som har blitt HVL er nemnde (På høyden og Khrono).

Søylegrammet under fortel noko om storleiken på kjeldene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i april.  Vel 42 prosent av omtalen har vore i her.  34,4 prosent av omtalen kjem i kategorien «annen dekning» , det vil seie fagpresse/magasin/nettstader og liknande som ikkje fell naturleg under kategoriane lokal/regional/riks. 12 prosent er i regionale medium og 11,5 i riksmedium.

Dei fleste sakene er på web (67,8 prosent). Print utgjer 29, 5 prosent, og resten er radio.  Når det gjeld enkeltmedium har Bergens Tidende flest saker der HVL er omtalt, deretter følgjer Haugesunds Avis, Khrono og På høyden.