hvl.no og Vestibylen, september 2017

I september har det roet seg litt på hvl.no: 901000 sidevisninger mot august sine 1,5 millioner. Webgruppa er ikke bekymret og tilskriver nedgangen til at studentene har funnet seg til rette, lokalisert pensumlister og studentwebben. Vi har en hypotese om at studentene er vår største brukergruppe og i hotjar har vi funnet tall som kan støtte opp under det. Ca halvparten av alle brukerne som besøker hvl.no gjennom forsiden klikker seg videre til «for studenter-menypunktet» – et menypunkt som er svært relevant hvis man er student ved HVL. Til sammenligning er det 9% som klikker på knappen «sjå studietilbodet» eller «studietilbod-lenken».

Nyheter står for 0,88% av alle sidevisninger, og de mest leste nyhetssakene er Lærerstudentenes nye app,  saken om roboten til Trude Engebretsen og saken om innplasseringsprosjektet.  Saker som er delt på Facebook genererer over 7100 sidevisninger på hvl.no. Twitter gav 1 sidevisning, mens LinkedIn resulterte i 67 sidevisninger.

Vestibylen har hatt 122000 sidevisninger i september, mot 129000 i august. Disse sidevisningene er fordelt på knappe 5000 sesjoner. Litt under halvparten har bare vært logget inn på Vestibylen 1 gang i løpet av september. 68% av brukerne har vært innlogget i snitt 1 gang pr uke.  De tre mest aktive brukerne hadde til sammen 330 sesjoner.

8,5% av alle sidevisninger på Vestibylen er nyhetssaker. De mest leste nyhetene er saken om lokale lønnsforhandlinger ved HVL, søkerliste for den siste direktørstillingen og saken om organisasjonsstruktur med 17 institutt.

 

 

Ny kode 4. og 5.oktober

Vi har fått ny kode to ganger denne uka og her er endringene vi har fått.

Lastetid: Verktøy som Pingdom tools og Google pagespeed har gitt hvl.no karakteren E og poengsum 49, som betyr at sidenen våre lastes så sent at svært mange brukere ikke gidder å vente til siden er lastet og forlater oss til fordel for andre, morsommere nettsteder. Bouvet har gjort en rekke tiltak for å fikse på dette, og ved siste måling fikk vi 71 poeng (karakter C). Vi er fremdeles ikke der vi ønsker å være, men et godt stykke på vei. Disse sakene inngår i løsningen:

 • [HVL-711] – Laste tid Header
 • [HVL-721] – Lastetid: Enable gzip compresion
 • [HVL-722] – Lastetid: Skalere bilder på nyhetsartikler forsiden
 • [HVL-723] – Lastetid: Minfy jvascript
 • [HVL-724] – Lastetid: Browser caching
 • [HVL-729] – Forside teaserbilder

 

 • [HVL-706] – uu: h3 uten innhold: Vi har begynt å se hvordan de nye nettsidene våre er utformet med tanke på universell utforming, og status er, pr nå middels. Flere steder har vi innholdsblokker hvor vi kan skrive inn en tittel, men når redaktørene velger å ikke skrive inn en tittel bør ikke overskriftstaggen skrives ut. Denne type feil er fikset på forsiden. Webgruppa diskuterer hvorvidt overskrifter på innholdselementer bør være obligatoriske eller ikke. Fra et universell utformingsperspektiv bør de det, siden overskrifter er en god måte å få oversikt over innholdet

 

 • [HVL-712] – feil i søkeresultat ved snarvei til annet nettsted: Senterne våre hadde behov for å bli funnet på hvl.no, og vi løste det ved å lage en side i episerver med snarvei til de gamle sentersidene. Dette fungerte ikke, men Bouvet har fikset, så søker man på et senternavn på hvl.no får man treff i sider på gamle nettsteder

 

 • [HVL-716] – Feil i presentasjon av fagressurssøk ved gjenvisitt: hvis man hadde gjort filtervalg på de nye fagressurssidene til biblioteket og så klikket seg inn på et ressurs for å så navigere tilbake, var alle filtervalgene forsvunnet. Dette er fikset.

 

 • [HVL-734] – Studieprogram som ikke eksisterer kommer frem i studieplansøk: Ved søk i den nye studieplan/emneplan-søkesiden fikk man treff i studieprogram som ikke eksisterte, som «master i undervisning» med infotermin vår 17. Dette er fikset

 

 • [HVL-731] – Mulighet til å endre tekst i studieplan-søket + skrivefeil: små endringer i studieplan-søket. Vi kan lage introtekst selv, + at det er rettet opp i skrivefeil

 

 • [HVL-732] – Skrivefeil i fagressurssiden: Nynorsk er vanskelig og vi har fått rettet opp i noen skrivefeil

 

 • [HVL-733] – Kategorinavn reflekteres ikke i filter: kategorinavn skal vi kunne endre selv, men i dette tilfelle hjalp ikke endringen. Bouvet har fikset slik at vi kan navngi fagområde og type ressurs i bibliotekets fagressurssøk

 

 • [HVL-736] – Mulig å få auto-forslag på studieplan/emnesiden: I Hotjar har vi sett at ikke alle studenter vet hva studieprogrammet de går på heter, eller emnenavn/emnekode på emnene de tar. Autoforslag, ved at listen bygges etterhvert som en søker kan hjelpe på med dette

 

 • [HVL-737] – Full referanse på publikasjon som har DOI: For publikasjoner fra Cristin som hadde DOI vistes DOIen (en masse siffer). Dette er ikke særlig nyttig informasjon, så vi har erstattet det med full referanse, og DOIens oppgave er nå bare å sende brukeren til fulltekstpubliseringen.

 

 • [HVL-738] – Skille mellom nyheter på engelsk og norsk: på de engelske sidene har vi ikke så mange nyheter som på de norske, men det var ikke mulig å legge en nyhet kun på de engelske sidene. Dette er nå fikset.

 

 • [HVL-743] – Endring i rendring av kalenderhendelser på forsiden: fra en webredaktørs ståsted var måten kalenderlistingen på forsiden ble laget, en teknisk katastrofe. Vi måtte manuelt legge til og fjerne kalenderhendelser og utfordringen var å huske det. Vi har nå fått det endret slik at en kalenderhendelse som skal ligge på forsiden publiseres i mappen «kalender», og innstillingen «vis på forsiden» må hukes av. Forsidekalenderen viser x antall hendelser – vi bestemmer selv hvor mange. Kalenderhendelser utover x vises ikke på forsiden.

 

 • [HVL-745] – Studieprogram som ikke har sp-tagger kommer i studieplan/emnesøket: I den nye studieplan-/emneplansøket kom studieprogram fra nærregion Sogn og Fjordane. Denne nærregionen har ikke tatt i bruk FS til studieplaner enda, så disse måtte bort fra søkeresultatet. Studieplaner som mangler taggen SPLUB vises heller ikke.

Bouvet arbeider med:

 • Personprofilen til ansatte som har sluttet er fremdeles tilgjengelig via direktelenke (men ikke via søk)
 • Gjenbruk av emnekombinasjoner i studieprogram
 • Ny sidemal for utveksling
 • Universell utforming, rettinger og forbedring i malverket
 • Feil i visning av «type ressurs» i fagressurs-søkesiden

Sosiale medier – august – september

Tiden er inne for en ny gjennomgang av sosiale medier. Denne gangen har vi samlet de siste tre månedene i en analyse.

 • Korte videoer (10-60 sek) uten lyd fungerer best på Facebook og Instagram
 • Vi må jobbe videre for å engasjere publikum i alle kanaler
 • Instagram vokser frem som en egen platform, men et annet publikum en Facebook
 • Instagram stories er godt likt og bør satses videre på
 • Twitter er en viktig kanal for deling av kronikker og fagstoff
 • Studentene deler mye med oss på Snapchat

Facebook fortsetter å være vår største distribusjonskanal med en jevn vekst av følgere. Vi poster i gjennomsnitt 11,3 ganger pr uke og det er fortsatt videoer som har best rekkevidde.

Filmen med tips til studiestart er den mest populære i perioden med 5000 visninger. Gjennomsnittlig visningstid for videoen er 10 sekunder, og 54 % så filmen uten lyd.

I august hadde vi en bred dekning av studiestart og de nye studentene våre. Det ga uttelling og på det meste hadde vi en organisk rekkevidde på 54 % og en viral rekkevidde på 39 %.  Etter studiestarten har tallene snudd litt. Den organiske rekkevidden er fortsatt svært god – 44.3 %, men den virale rekkevidden er på kun 7,1 %. Vi har altså en jobb å gjøre for å få følgerne våre til å engasjere seg i innholdet vi legger ut.

Twitter vokser også disse månedene, og vi har gått fra 16000 visninger til 20000 fra august til oktober. Det er i første rekke kronikker i dagspressen som skaper engasjement her, men også bilder fra arrangement og seminarer er populære.

Instagram vokser som en egen kanal og vi begynner å få vår egen følgergruppe her. Nå har vi 2000 følgere, og en rekkevidde på rundt 8000 eksponeringer pr uke. Vi jobber med å etablere #hvlfolk blant studentene, og er godt på vei. Til nå finner du 1466 innlegg, og det kommer nye innlegg daglig. Instagram stories er svært populært og nesten alle følgerne våre ser disse. Vi bør med andre ord satse videre på å benytte Instagram Stories i arbeidet vårt.

Snapchat har fortsatt ingen tall lett tilgjengelig, men vi fortsetter å låne ut kontoen vår til engasjerte studenter. Vi ser at engasjementet er stort, og at følgerantallet øker ukentlig. Studentene deler mye med oss på Snapchat, alt fra bilder av studiehverdagen til babyer, turer hjem og eksamenslesing.

Ny Episerver-kode 26.09 2017

Det er en stund siden vi fikk ny kode til EpiServer sist, så denne releasen er ganske stor.

 • [HVL-687] – For lite luft under søkefeltet

Dette er en fiks på en visuell feil – ved at søkefeltet og knappen under var trykket opp i hverandre. Nå er det fikset og ting slipper å kollidere

Denne siden er en gladsak, nemlig en søkeside for studentene slik at de lett kan finne studieplaner og emnebeskrivelser.  Brukerscenario er at når en student trenger studieplanen sin vet de hvilket studieprogram de går på og søker enten på studieprogramkode eller hele eller deler av studieprogramnavnet. Det samme gjelder hvis man søker etter emner. Filterne brukes for å skille mellom studieprogram og emner.

Søket vil fungere bedre enn det gjør nå straks indekseringen er ferdig. I følge Bouvet kan det ta noen timer. Det vil si at når en søker på «sjukepleie» vil en få treff i studieplaner til studieprogram som har «sjukepleie» i tittelene. Man vil også få treff i emner som har «sjukepleie» i tittelen. Søker man etter «data» vil man ikke få treff i emner som bruker datamaskiner i undervisningen eller har datainnsamling som en del av læringsmålene.

Hvis man ser bort i fra søkeresultat som pr nå ikke er godt tar webgruppen mot innspill med takk.

 • [HVL-693] – Bug i fagressurser for biblioteket

Biblioteket holder på å lage nye fagressursside, og i denne saken omhandlet det kategorier som ble omdefinert. Ved å slette en hel kategori gikk hele ressurssiden ned, men nå er det fikset og vi kan endre kategorier slik vi ønsker

 • [HVL-694] – Venstrejustering av kategorinavn

Denne saken omhandler kategorinavn for fagressurser på de nye biblioteksidene. De var senterjustert hvis de gikk over to linjer og det så ut som en tannregulering. Vi har fått det venstrejustert og alle er glade.

 • [HVL-695] – Feil i emnevisning, engelsk

Emnet økb3129 gav 500-feil (feil i konfigurasjon) når man forsøkte å vise det på engelsk. Det har vi ikke nå lenger. Emnet vises fremdeles ikke, men det er fordi det ikke finnes i integrasjonsdatabasen. Vi har en sak pågående for å finne ut hvorfor det ikke synes i integrasjonsdatabasen, for det er, iallfall tilsynelatende, rett i FS

 • [HVL-696] – Manglende «utvalgte publikasjoner» hos en ansatt

Når en ansatt har fått lagt inn manuell CristinID og så valgt ut publikasjoner i Cristin vistes disse likevel ikke på profilsiden til vedkommende. Dette er nå fikset.

 • [HVL-697] – Emneoversikt i studieprogram som ikke har infotermin

I noen studieplaner hadde vi lenker til tomme emneoversikter. Disse er nå fjernet, så får du tilbakemelding om at studieprogrammet mangler emneoversikt, så be de sjekke i FS om studieprogrammet har emnekombinasjon for h17.

 • [HVL-698] – Lenke i et emne som ikke har infotermin/tagger

I noen tilfeller har vi utgåtte emner i en emneoversikt, da på tidligere semester. Disse var presentert med lenke til det som kunne vært emnebeskrivelse, men der var det ingenting så brukeren fikk feilmelding istedet. Emner som ikke har emnebeskrivelse for skoleåret 2017/2018 vises fremdeles i listen, men da uten lenke – uavhengig av om emnet burde hatt en emnebeskrivelse eller ikke. Får du tilbakemelding om at et emne mangler lenke i oversikten, be de sjekke om emnet har infotagger og infotermin for gjeldende skoleår

 • [HVL-699] – endringer i fagressurs-siden

Som en følge av denne saken kan man nå lage lenker til kategori/ressurstype-kombinasjoner i fagressurssøk hos biblioteket – for eksempel fagområde «radiografi» og ressurstype «bildedatabase».  Videre kan man, hvis man hopper inn på en database, komme tilbake der man slapp på fagressurssøkesiden når man navigerer tilbake.  Brukern slipper dermed å velge alle filtre på nytt.

Vi har en sak pågående om å få på plass visualiseringen av filterne, så det kommer i en nær forestående release

 • [HVL-700] – Endring av søk i studieplan-katalogen

Søkte man etter en emnekode med bindestrek, feks «ablu-yib» fikk man alle mulig rare treff.  Nå får vi bare ett, emnebeskrivelsen til ablu-yib.

 • [HVL-702] – feilmelding når jeg skal opprette en person

Innimellom har vi behov for å opprette en person manuelt, for eksempel hvis vi skal legge til emeritus/emerita (en hederstittel til pensjonerte professorer, etter søknad). Feilmeldingen kom fordi forumet på Vestibylen forsøkte å koble innlegg som denne personen hadde skrevet (ingen) mot ID’en som personen får. Det sier seg selv at det går galt.

Nå gjenstår bare den organisatoriske diskusjonen om hvorvidt vi skal vise emeritus/emerita på nettsidene våre. Både UiO, UiB, UiA, UiS og HioA gjør det.

 • [HVL-703] – feil i fagressurser, bibliotek

Saken handler igjen om den nye fagressurssiden, og her hadde indikator for om en sak var åpen eller lukket byttet plass.

 • [HVL-709] – feil i visning i biblioteksøk

Typo i fagressurssøk, hvis man bare fikk ett treff. Da heter det «1 ressurs» og ikke «1 ressurser»

 • [HVL-710] – søk etter fagressurs i ordinært søkefelt

Hvis man søker etter feks «ACM» i det ordinære søkefeltet får man treff i fagressursene, men når man klikket på lenken kom man til biblioteket sin mellomliggende side for å beskrive fagressursen. Dette er nå endret slik at tittel og beskrivelsen av fagressursen vises, og klikk fører en direkte til fagressursen uten å gå via bibliotekets fagressursbeskrivelse.

Denne er ikke 100% på hvl.no enda, men Bouvet sier at reindeksering fikser biffen.

Dagens fun fact er uttrykket «å fikse biffen», som kommer av det svenske uttrykket «bifogat», Det har altså ingenting med biff (som i mat) å gjøre.

Status for webben, august 2017

Nytt skoleår! At studieåret har startet opp igjen reflekteres i besøkstallene.  Her kommer en kort oppsummering av august måned:

 • Antall sidevisninger er tredoblet siden forrige måned, fra 50000 til
  1 500 000
 • Nyhetssaker står for 0,54% av sidevisningene i august. De fleste er interessert i andre ting enn nyhetene
 • Studenter er den største brukergruppen 
 •  Betalt søk står for 6% av trafikken til hvl.no
 • 4,5% av alle klikk fra Facebook gikk til én nyhetssak;  Et nytt kapittel, 10 tips til studiestart ved HVL

 

 • 4 ganger som mange brukte Vestibylen i august sammenlignet med juli
 • Nyheter er populært på Vestibylen: 7,5% av alle sidevisninger er til en nyhetssak
 • Den gjennomsnitlige Vestibylen-bruker er fra Hordaland
 • Nesten 14% bruker søkefunksjonen på Vestibylen og søk etter Outlook-signatur, parkering og timeplan-verktøy er mest brukt
 • De fleste bruker Vestibylen regelmessig

 

Hvis man vil gå mer i dybden av tallene kan man det:

Mens vi i juli hadde 474200 sidevisninger hadde vi i august 1 460 500 sidevisninger. Studenter og ansatte har kommet tilbake fra ferie!

I august er det publisert flere nyheter på hvl.no og klikk på en nyhetssak står for 0,54% av sidevisningene, eller 7886 sidevisninger. Til sammenligning har studentsiden, siden for læringsplatformer og timeplan 310 000 sidevisninger. Det er ingen tvil om at nyhetssaker ikke er det brukerne våre kommer for å lese, og for webredaksjonen betyr det at fokuset bør ligge på sider som blir mye brukt av våre primærmålgrupper.

9, 2% av alle sidevisninger involverer søk på siden, og det er brukt nesten 13000 ulike søketermer. De 10 mest bruke søkeordene er relatert til student-situasjoner. De aller fleste søker når de står på forsiden på hvl.no, men endel søker også på student-sidene.

På hvl.no måler vi også klikk på knapper og menyelementer, og i august ble det trykket på knapper 350 000 ganger. At studentene er vår største brukergruppe gjenspeiles i hvor brukerne klikker på siden. Menyelementet «for studenter» i toppmenyen vår står for 25% av alle klikk på knapper.  Knappen for studietilbud har 16000 klikk, mens knapp for etter- og videreutdanning har 2500 klikk. Ett grep for å gjøre etter- og videreutdanning mer synlig er å plassere en lenke til etter- og videreutdanningstilbudet på forsiden.

Så, hvor kommer brukerne fra? Nesten 40% finner oss via en søkemotor, 26% kommer fra lenker på andre nettsteder, 5,9% kommer via betalt søk og 3,5% kommer fra ulike sosiale medier. Tanken bak og betydningen av det betalte søket kommer i en egen rapport fra de som arbeider med Google AdWords, men kort fortalt har HVL kjøpt plass i søkeresultatet for enkelte søkeord. For søkeord «lærerutdanning» har 2,8% klikket på en side fra oss. Av de har over 70% sett kun en side for å så forlate oss igjen. Tilsvarende tall for «bli lærer» er 88% og for 10 av de betalte søkeordene forlot alle oss etter å ha sett på kun én side.

Av de ulike sosiale mediene er Facebook den desidert største trafikkdriveren til hvl.no, med 97% trafikkandel. Linkedin, som er nummer 2, står for knappe 2% av trafikken.  Målgruppen for vår facebook-side er HVL-studenter, og av alle saker som er delt på siden og som sender brukeren til våre sider, er de aller fleste student-relaterte. Av nyhetssaker som er delt i sosiale medier har de fra 0,01 % til 4,5% klikkrate (Et nytt kapittel, 10 tips til studiestart ved HVL).

 

Vestibylen har hatt 129000 sidevisninger i august, mot 25000 i juli. De mest brukte sidene er «Tenester A-Å», søkesiden og «mine verktøy». 1% bruker siden for å finne kolleger i organisasjonen.

Nyheter på Vestibylen blir adskillig mer brukt enn de på hvl.no. Hele 7,5% av alle sidevisninger er klikk på en nyhetssak. Den mest leste er saken om ansettelse av prorektor, organisasjonsdirektør og dekaner (712 sidevisninger).

99,9% av brukere i Vestibylen er fra Norge, og de spredd over hele landet. Den største brukergruppen er i Hordaland (75%) etterfulgt av Sogn og Fjordane (15%) og Rogaland (8%).

Også på Vestibylen søker brukerne og 13,4% av alle sidevisninger involverer søk. De mest brukte søkeordene er «signatur», «fronter», «timeedit» og «timeplan».

De aller fleste brukerne av Vestibylen er regelmessig innom. 95% av brukerne har vært innom i løpet av siste 7 dager. 2,7% har vært innom i løpet av siste 30 dager. Her er det viktig å huske på at disse tallene ikke sier noe om ansatte som ikke bruker Vestibylen.

 

Medieanalyse for august

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 275 treff i media i august. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (73,8 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

26,2 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Ta kampen om klimaendringer gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at Monica Mæland åpnet studieåret i Haugesund og studenter som starter på HVL. Noen av sakene handler også om at lærerutdanning starter et nytt kull lærerstudenter på den nye femårige lærerutdanningen. Det blir også fokusert på helseklyngen, der HVL sammen med Byrådsavdelingen for helse og omsorg (BHO) i Bergen kommune, Helse Bergen og Uni Research Helse deltar i et samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning i helse- og omsorgssektoren.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i august.  Vel 44,7 prosent av omtalen har vært i her.  23,3 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 17,5 prosent er i regionale medium og 14,5 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (55,6 prosent). Print utgjør 35,6 prosent, og 8,73 prosent er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Bergens Tidende, Sogn Avis, Haugesund Avis, Bergensavisen og Firda – NRK P2 flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Sunnhordaland, Porten og På Høyden.

 

Dagens nye kode, 21.08.2017

I dag har vi fått ny kode i EpiServer

 • [HVL-487] – Estimat: Intranett-sidemeny er ikke veldig navigerbar med tastatur

For å oppfylle WCAG-krav om navigerbarhet uten mus skal viktige innholdselementer være navigerbare ved hjelp av tastatur. Intranett er riktignok unntatt lovgivningen, men siden vi har 1600 ansatte er det stor sannsynlighet for at vi har noen som trenger tastaturnavigasjon, og som Difi sier: Nødvendig for noen, bra for alle.

 • [HVL-532] – Campusnavn i studieprogram lenkes til studentliv-side

I studieprogram er nå campus-navn klikkbare og går til studentliv-sidene for de respektive campusene. Vi har en sak pågående for å fange opp campuser som ikke er Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal eller Stord.

 • [HVL-602] – Studietilbod, accordion lukker seg

Når man hadde gjort ett eller flere filtervalg i studiekatalogen og så fjernet filteret igjen kollapset accordionet med filteret. Dette er nå fikset, slik at accordionet forblir åpent

 • [HVL-638] – feil i formatering av doi

Hvis en publikasjon i en personprofil hadde DOI på fikk den et punktmerke. Denne er nå fjernet. Vi får ta en evaluering etterhvert hvis folk ikke forstår at enkelte av publikasjonene kan trykkes på

 • [HVL-642] – «Søk» tekst kommer foran søkeboks på mobil

Feil i mobilvisning, men skjev-plassering av ordet «Søk» på søkesiden

 • [HVL-667] – Endring i og:- og twitter-tags for facebook, twitter og linkedin

Tidligere har kun sidebildet vært mulig å hente ut som tags for twitter, facebook og linkedin. Vi har nå endret det slik at toppbildet hentes ut der det finnes toppbilde, og med sidebilde som reserveløsning.

 • [HVL-668] – Feil i emnekombinasjoner i master i klinisk sykepleie

Informterin 2017 høst viste emner fra infotermin 2015 høst. Dette er nå fikset.

 • [HVL-678] – Studiepoeng på studiemødre

Etter omlegging av studiekatalog for etter- og videreutdanning, hvor vi fjernet studienivå og erstattet det med studiepoeng får alle studiemødrene 0 studiepoeng. Vi har nå mulighet for å manuelt legge inn studiepoeng i studiemødre, ved behov.

 • [HVL-672] – Oversettelse på studieplan mangler

I studieplaner på den engelske siden manglet oversettelser for overskrifter. Disse er nå på plass.

 • [HVL-673] – Endringer på søkesiden for etter- og videreutdanning

Denne henger sammen med HVL-678. Studiesiden for etter- og videreutdanning har nå fått studiepoeng istedet for studienivå, og accordion for studienivå er fjernet fra venstre-menyen.

 • [HVL-674] – «Fagområde» skal være default åpen

Denne endringen gjelder både studiesøk for vårt ordinære studieprogram og for etter- og videreutdanning. Fagområdefilteret er det mest brukte filteret, og det er nå åpnet som standard.

 • [HVL-675] – Korrigere skrivefeil

I et emne var det skrivefeil i lenken for pensum- /litteraturliste. Denne er nå rettet

 • [HVL-676] – Lenke til Pensumliste skal ha unntak

For emner som undervises i nærregion Stord/Haugesund viste lenken for pensum-/litteraturliste til hvalross, hvor det ikke ligger pensuminformasjon for gamle HSH. Vi har nå endret slik at alle emner som kommer fra faktultet 83, 84 og 85 (gamle HSH) nå får lenke til hsh sine gamle pensumsider.

 • [HVL-677] – Tydeliggjøre studieår for et studie

For å unngå misforståelser om studieprogram-reklametekst er denne nå merket med årstall. For eksempel har Bioingeniør re-tagger nå fått teksten «kull 2017» etter gradsnivå.

 • [HVL-571] – Endring i personprofil-redigering

Denne saken er todelt. Først; Cristin-informasjon hentes fra Cristin ved hjelp av sammenligning av navn. Hvis navn er ulik i Cristin og i lønnssystemet vårt vil det ikke være mulig å koble en Cristin-ID til en person. Vi har nå fått mulighet til å legge inn Cristin-ID manuelt på de hvor det ikke er mulig å endre navn verken i Cristin eller i personalsystemet.

Dernest: innimellom får vi ansatte som skal fjernes fra nettsidene før deres arbeidsforhold er 100% avsluttet ved HVL (De skal feks ha lønn, noe som gjør at vi ikke kan deaktivere de i SAP). Vi har nå mulighet for å manuelt overstyre visningen på nettsidene, med bortimot umiddelbar virkning.

 

 

Medieanalyse for juli

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 168 treff i media i juli. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (78 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

22 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Bærekraftig beliggenhet gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at studenter kommer ut i jobb på Vestlandet etter studiet. Noen av sakene handler også om at kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H) var tilstede i Sogn når HVL og Sogndal kommune signerte intensjonsavtalen om samarbeid med en «undervisningsbarnehage». Det blir også fokusert på studieplasser. Og i den forbindelse at det er lang venteliste på noen fag og blant annet at sykepleien har fått høyere snitt.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i juni.  Vel 37,5 prosent av omtalen har vært i her.  20,2 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 14,9 prosent er i regionale medium og 27,4 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (59,5 prosent). Print utgjør 31,5 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har NRK, Sogn Avis, Fagpressenytt, Porten og NRK Radio – P1 Hordaland flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Khrono, Sunnhordaland, På Høyden og Bergens Tidende.

Medieanalyse for juni

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 239 treff i media i juni. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (74,5 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

24,3 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. HVL er flinkerer til å trekke fram problestillinger for fylket. Millioner til digital kompetanse hos lærerne og lærerutdanningen gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at det er stor innovasjonskraft i samarbeid på studiene ved HVL. Og at studenter kommer rett ut i jobb etter studiet. Noen av sakene handler også om at Bergen og Vestlandet har stor innovasjonskraft og med nye utdanninger og kompetanse som er ettertraktet. Vi blir også nevnt i forbindelse med at vi har utdanningstilbud og forskningsprosjekter som er relevante for det regionale næringsliv.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i juni.  Vel 36,8 prosent av omtalen har vært i her. 34,3 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 12,6 prosent er i regionale medium og 16,3 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (65,3 prosent). Print utgjør 32, 2 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Khrono, Bergens Tidende og På Høyden flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Bergensavisen, Firda, NRK, Sogn Avis og Aftenposten.

 

hvl.no og Vestibylen, juni 2017

Juni er en nedgangsmåned for hvl.no, men det er som forventet. Studentene avslutter studieåret og de nye studentene har ikke kommet ordentlig i gang med å orientere seg på sidene våre.  Juni resulterte i 635422 sidevisninger.

De mest bruke sidene er studierelaterte, og det er som forventet.  De er tross alt den største brukergruppen vår.  1.54% av alle sidevisningene er nyhetssaker, hvor saken om hvordan skolemiljø kan bli bedre gjennom samarbeid mellom skolen og helsesøster er mest sett. 1923 sidevisninger (nesten 20% av alle sidevisninger for nyhetssaker). Andre populære saker er saken om nytt læremiddel til innvandrerungdom (6,6%) og offentliggjøring av fakultetsnavn (6,5%).

Brukerne våre finner oss som regel enten via organisk søk (36%), gjennom en lenke fra et annet nettsted (33%) eller direkte (25%). 0,66% finner oss gjennom betalt annonsering i søkemotorer, og knappe 5% kommer via sosiale medier. Av de betalte annonsene i søkemotor er søk på hvl det mest brukte etterfulgt av ulike varianter av «høgskulen på Vestlandet». Flere studier er også på listen over klikk fra betalte søk. Listen inneholder et utdrag.

 • Eiendomsmegling
 • Psykisk helsearbeid
 • PPU
 • Lærerutdanning
 • Brannsikkerhet
 • Ergoterapi
 • Forkurs ingeniør
 • ++

 

Vestibylen har hatt en økning i antall sidevisninger. I juni har det vært over 90000 sidevisninger. De mest brukte sidene er forsiden (53%), søkesiden (7,5%), tjenester a-å (6%), verktøy-siden (2%) og finn ansatte-siden (1,2%). 6% av alle sidevisningene er i tilknytning til nyheter, og de mest viste sidene er saken om Tage Bådsvik som blir organisasjonsdirektør (11,5%), styremøtet (10,3%), nytt høgskolebygg på Kronstad (8,2%) og 3 nye professorer ved helse- og sosialfag (4.2%).

12% av alle sidevisninger involverer søk, og de mest brukte søkeordene er

 • parkering (72 søk)
 • wiseflow (50 søk)
 • logo (45 søk)
 • timeedit (44 søk)
 • signatur (40 søk)
 • ++