Medieanalyse for mai

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 241 treff i media i mai. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (65,4 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

26,7 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Millioner til ny forskning på Vestlandet gav flere positive oppslag for HVL. Mange av sakene handler om at det blir styrket satsing på nye lærere, studieplasser og forskning. Noen av sakene handler også om at Bergen og Vestlandet tiltrekker seg nye virksomheter samt gir grunnlaget for etablering av helt nye forskningsdrevet innovasjoner. Vi blir også nevnt i forbindelse med at Språkrådet flytter til Vestlandet. I tillegg blir vi nevnt i forbindelse med helseklyngen som skal opprettes i Bergen.

Diagrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i mai.  Vel 34,6 prosent av omtalen har vært i her.  35,8 prosent av omtalen kommer i kategorien «annen dekning», det vil si fagpresse/magasin/nettsteder og lignende som ikke faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. 15 prosent er i regionale medium og 14,6 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (65,4 prosent). Print utgjør 27, 5 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Khrono flest saker der HVL er omtalt, deretter følger NRK Radio – P1 Sogn og Fjordane, Bergens Tidende og På høyden.

EpiServer-oppdateringer #1 13.juni 2017

[HVL-568] – Hente ut emner på flere målformer

HVL presenterer studieprogram og studieplan (RE- og SP-tagger) på nynorsk, men på emnenivå (EB-tagger) kan man nå velge hvilken målform man vil skrive på. Hvis et emne finnes på både nynorsk og bokmål vil nynorsk prioriteres. Det er derfor ikke nødvendig (for nettsidenes del, i det minste) å skrive på både nynorsk og bokmål

[HVL-565] – Frie emner på også importeres til integrasjonsdatabasen

Hvl har endel emner som er åpen for studenter som ikke nødvendigvis er tatt opp på et studieprogram. Disse emnene har tidligere ikke blitt hentet ut til studiekatalogen, men dette er nå endret.

[HVL-605] – Reopptak og opptakskrav

Etter endring tidligere i vår forsvant opptakskrav på sidene våre hvis taggen REOPPTAK var tom. Dette er nå endret, slik at både REOPPTAK eller Opptakskrav trigger visning av informasjon om opptakskrav i høyremargen

[HVL-606] – fjerne deler av kalenderoppføring i liste

I listen over kalenderhendelser er beskrivelse og lenker fjernet, slik at en kalenderoppføring i listen består av tittel, til- og fradato og sted

[HVL-607] – Behov for å kunne redigere felter i engelsk studieprogram

Der hvor vi har lagt inn manuelle lenker til søknadsskjema på de norske sidene var det ikke mulig å redigere teksten på de engelske sidene. Dette er nå endret.

Dette jobber Bouvet med:

HVL-549 Redesign bibliotekets sider

HVL-481 Gjenbruk av emnekombinasjoner

HVL-610 Redesign «for studenter»

HVL-619 Endring i tekst og plassering i emne-metadata. Istedet for «Omfang: 15 studiepoeng» endres det nå til «Studiepoeng: 15», og det vil være likt på både bokmål og nynorsk

HVL-621 Overskrifter i emnebeskrivelser, nynorsk. Vi henter ut emner på nynorsk der hvor det finnes, og disse må ha nynorske oversskrifter

Sosiale medier i april og mai

Da er tiden inne for litt oppdaterte tall for sosiale medier i april og mai. Her er de viktigste punktene:

 • 17,65% flere følgere på Facebook
 • 38,70% økning i engasjement fra april til mai på Facebook
 • Video er fortsatt svært populært i alle kanaler
 • 3382 nye følgere på Twitter
 • Den typiske følgeren vår på Facebook og Instagram er en kvinne mellom 18 og 24 år
 • Snapchat tar over som delingskanal for bilder fra studiehverdagen.

Facebook

6770 følgere ved utgangen av april. Dette utgjør en økning på 6,31%. Vi ser også en økning i rekkevidden på hele 33,27% Noe som betyr at vi når betraktelig flere av følgerne våre og deres bekjente en vi gjorde i mars. Dette er en følge av at vi får litt flere følgere, men også at vi har avsluttet den store rekrutteringskampanjen vår, og derfor fått større organisk rekkevidde.

Innlegget som har nådd flest og fått mest oppmerksomhet i mai er uten tvil videoen med eksamensgymnastikk. Den har nådd 69 744 personer og engasjerte 3370 stk. Dette er ny rekord for HVL.

I april var det videoen om barnehagelærer på fisketur som skapte mest engasjement. Videoen har en rekkevidde på 15 274 personer og engasjerte 977 stk.

Vi jobber videre med å finne godt innhold, og starter også jevnlige kampanjer for å øke antall følgere.

Hvem er følgerne våre?

Etter seks måneder som HVL har vi begynt å bygge oss opp en ganske god følgerbase. En typisk følger på Facebook er en  kvinne mellom 18 og 24 år. Hun bor i Norge og er pålogget Facebook mellom kl. 9 og kl. 23 hver dag.

Følgerne våre kommer fra byer og tettsteder på Vestlandet. 2688 stk. bor i Bergen, 699 i Sogndal, 520 i Haugesund, 383 på Stord, 262 i Førde. Resten har registrert adresse i Oslo, Askøy, Florø, Bømlo og Stavanger.

4640 av følgerne våre har bokmål som språk på Facebook, mens 1593 har nynorsk. 1100 har engelsk som systemspråk.

På Instagram har vi 1800 følgere. 24 % av dem er menn, 76% kvinner. I hovedsak er følgerne våre på instagram i aldersgruppen 18-24. 50% av følgerne våre bor i Bergen, 16% i Sogndal, 7% i Haugesund, 5% på Stord og 3% i Førde.

 

Instagram

Instagram fortsetter å vokse seg frem som en viktig kanal for å dele bilder og videoer fra campus. I dag har vi 1800 følgere.

Det mest populære innlegget disse to månedene er et bilde av glade uteksaminerte jormødre. Innlegget nådde 4 843 stk. På andre plass ligger eksamensgymnastikkfilmen som nådde 3356 stk.

Twitter

I april delte vi 19 tweets, og nådde 17 000 personer på twitter. 46 personer snakket om oss, og vi fikk 21 nye følgere.

Mai var en svært god måned på twitter. Vi hadde kun 8 tweets, men nådde 14 100 personer og fikk 3 382 nye følgere. Vi ble nevnt 10 ganger.

Den beste tweeten vår handlet om Tomas og Eirik som pitchet ideen sin til Forskningsrådet. De endte opp med 1 million til å viderutvikle ideen!

Medieanalyse for april

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 183 treff i media i april. I tråd med tidlegare tendensar det flest nøytrale oppslag (63,7 prosent).  Saker som hamnar i kategorien «nøytral» vil seie oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlet eit negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

37,7 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil seie at dei profilerer den faglege verksemda og profilen til HVL.  Søkjartala for neste studieår ga fleire positive oppslag for HVL.  Når det gjeld forskingstoff kan vi mellom anna nemne intervju med diabetesforskar Anne Haugstvedt på forskning.no (produsert av Seksjon for kommunikasjon), og intervju i Dagens Medisin med Lars Bo Andersen om effekten av å gå eller sykle til jobben. Vi kan i tillegg nemne ein kronikk i BT av Elin Eriksen Ødegaard om den nye rammeplanen for barnehagar, sjukepleiarstudentar som rekrutterer nye blodgjevarar og så vidare

3,5 prosent av sakene er negative for HVL. To av oppslaga handlar om sviktande søkjartal til undervassteknologistudiet i Florø (Firdaposten og Firda). Eit anna oppslag handlar om at Nokut rettar kritikk mot  bachelorutdanningane i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie ved HVL (Studvest). Det siste handlar om manglande oppfylling av mållova i universitets- og høgskulesektoren, der også dei tre tidlegare høgskulane som har blitt HVL er nemnde (På høyden og Khrono).

Søylegrammet under fortel noko om storleiken på kjeldene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i lokale medium i april.  Vel 42 prosent av omtalen har vore i her.  34,4 prosent av omtalen kjem i kategorien «annen dekning» , det vil seie fagpresse/magasin/nettstader og liknande som ikkje fell naturleg under kategoriane lokal/regional/riks. 12 prosent er i regionale medium og 11,5 i riksmedium.

Dei fleste sakene er på web (67,8 prosent). Print utgjer 29, 5 prosent, og resten er radio.  Når det gjeld enkeltmedium har Bergens Tidende flest saker der HVL er omtalt, deretter følgjer Haugesunds Avis, Khrono og På høyden.

April 2017 for hvl.no og Vestibylen

Hvl.no har hatt stor nedgang i antall sidevisninger siden lanseringen i desember.

Januar 989 000 sidevisninger
Februar  750 000 sidevisninger
Mars  725 000 sidevisninger
April 638 500 sidevisninger

Det kan være flere årsaker til at antall sidevisninger har sunket med 1/3 siden januar, som for eksempel at antall sidevisninger i januar var unormalt høyt fordi webredaksjonen arbeidet på spreng for å få på plass innhold. Google Analytics skiller ikke mellom interne brukere og eksterne. En annen årsak kan være at nettsidene var nye og eksisterende brukte litt tid på å bli kjent med de nye nettsidene. En tredje årsak kan være at studentene, vår største brukergruppe, nå ikke tar veien om hvl.no for å finne sine utdanningsplaner, timeplaner og pensumlister, men går direkte til deres gamle skolehjemmesider, hvor informasjonen finnes. Pr nå er det lite fellesinformasjon for studenter på hvl.no, men det arbeides med å få dette på plass. Webredaksjonen er avhengig av avgjørelser og synkroniseringer i mange andre organisasjonsledd, så det tar tid å få felles informasjon på plass. Der hvor felles informasjon finnes publiseres den fortløpende.

Antall nye brukere holder seg stabilt på rundt 32%. I de to siste ukene før søknadsfristen til samordna opptak var antall nye brukere nesten 40% – i uken før fristen var den oppe i 42% for å så ramle til 22% etter søknadsfristen.

Som de fire foregående månedene våre er de mest brukte sidene våre studentrelaterte, hvor siden «For studenter» er mest brukt med 11% av alle sidevisningene (70 000 sidevisninger). Til sammenligning har vi ca 1800 sider som kun er vist én gang i april. Det finnes ingen oversikt over hvor mange sider som har null visninger.

Vi har hatt søknadsfrist for samordna opptak i perioden og i den forbindelse har vi fulgt med knappen «søk studieplass» som finnes på nesten alle studieprogram. Totalt har denne vært trykket på 1663 ganger i april, med toppen 15.april med 258 klikk.  Av disse er sykepleie campus Bergen mest trykket på, med 84 klikk, etterfulgt av sosionomutdanning campus Bergen og fysioterapi campus Bergen.

Det ble lagt ut mange saker i april, og i den første uken ble det publisert 8 saker. Dette gjenspeiles i lesertall, med 1,2% av alle sidevisninger i forbindelse med nyhetssaker og med perioden 1-8 april med stor aktivitet.  Saken om Haugesunds-studenter fra økonomi og administrasjon som skal ta master er på lesertoppen, med 1046 sidevisninger, etterfulgt av energiteknologistudenten som fant drømmejobben i BKK. Saken om årets søkertall som ble publisert den 20.april resulterte i en lesertopp samme dag.

Vestibylen har hatt 93000 sidevisninger i april, fordelt på 28000 økter. Sist måned var det 36000 og vi initierte til gravøl. Det kan være mange årsaker til at antall økter har gått ytterligere ned, og en kan være at de fleste brukerne våre ser ikke nyhetssakene uten å måtte skrolle, noe som gjør at Vestibylen kanskje er mest interessant når man har konkrete brukerbehov som «finne parkeringsplass», «registrere timer» osv. Intranettredaksjonen ser nå på mulighetene for å gjøre nyhetssakene enklere tilgjengelig for de fleste ansatte.­­­­­

Søkesiden, «tenester» a-å og «mine verktøy» er de mest brukte sidene på Vestibylen i april. Saken om HVL-festen er også populær, med ca 2300 sidevisninger. Det kan bli en morsom fest hvis oppslutningen gjenspeiles av interessen for siden.

Søk er blant de mest brukte sidene, og 11% av alle besøk bruker søkefunksjonen.  «Timeedit», «parkering», «logo» og «eksamen er de mest brukte søkeordene». Det er brukt 2967 unike søkeord, og søk etter ansatte er mye brukt. Søkeloggen inneholder mange navn. Ca 2200 av søkeordene er kun brukt en gang, mens søket etter «Timeedit» er utført av 86 personer.

Sosiale medier i mars

Mars er en travle måned i sosiale medier. Rekrutteringskampanjer går parallelt med den daglige driften. Her kommer en rapport fra den daglige driften ved HVL i mars.

Kort oppsummert:

 • Video er det klart mest populære innholdet vi deler på Facebook. 5 poster står for 46 % av spredningen i mars
 • Folk ser lengre videoer på Youtube enn på Facebook og Instagram. Hele 1 minutt og 14 sekunder holder de ut!
 • Emneknaggen vår #hvlfolk fortsetter å vokse, med 500 bilder ved utgangen av mars.
 • Twitter holder seg stabilt, men vi ser en økning i rekkevidde av poster.

Facebook

Vi får fortsatt nye følgere hver måned, men veksten har flatet noe ut.

Video er det klart mest populære innholdet vårt. Av 46 innlegg står 5 video-innlegg for 46% av spredningen denne måneden.

Videoen hvor Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen intervjuer tre studenter var det mest populære innlegget.

Instagram

Instagram vokser frem som en viktig kanal for å formidle stemning og tett på fra de ulike campusene våre. Emneknaggen vår #hvlfolk fortsetter også å vokse og nå finner du 500 poster med bilder og videoer fra studenter og ansatte.

Det mest populære innlegget vår i mars er om to studenter som forteller om sine opplevelser på utveksling.

Youtube

HVL har fått sin egen Youtube-kanal. Til nå har den vært en lagringsplass for videoer som vises på nettsidene våre. Vi ønsker å bygge opp kanalen, og jobber derfor aktivt med å tilpasse videoer, tekst og overskrifter til kanalen. Videoene våre er i første rekke presentasjonsvideoer av studietilbud og studiesteder.

Pr. i dag har videoene våre på Youtube blitt sett i 106 537 minutter, eller 111 dager og 11 timer. Hver video blir vanligvis sett i 1 minutt og 16 sekunder. Det betyr at videoer på Youtube har en betraktelig lenger visningstid en videoer på f.eks. Facebook, hvor gjennomsnittlig visningstid er rundt 20 sekunder.

De mest populære videoene våre er presentasjoner av studiestedene i Førde og Sogndal, studiet Kvalitets og HMS-ingeniør og en generell kampanjevideo for hele HVL.

 

I rekrutteringsperioden har vi kjørt kampanjer på Youtube, og disse står for nesten alle visningene våre i mars. Fremover ønsker vi å jobbe med å øke antallet videoer som foreslås og som dukker opp i Youtube-søk.

Tvitter

På Twitter holder følgertallene seg ganske stabile. I mars nådde vi ut til 21 600 personer på twitter. En tweet om en ny artikkel i The Lancet fikk best rekkevidde, og nådde 1007 personer.

Status på HVL-nettsider, mars 2017

Ny måned, nye tall.

hvl.no

 • 725000 sidevisninger av 108000 brukere. Dette er en nedgang i antall sidevisninger, men en økning i antall brukere, og kan henge sammen med nær forestående søknadsfrist
 • Aldersgruppen 18-35 står for 60% av brukerne, mens 55+ utgjør drøye 8%. Vi har ikke demografi-fordeling for tidligere måneder, så her er det intet sammenligningsgrunnlag
 • 34% av brukerne mellom 18-24 år besøkte hvl.no etter å ha sett et banner på nettet, mot knappe 10% av de mellom 25 og 35. For alle aldersgrupper er tallet 7%
 • Kampanjene våre har generert 29327 økter til hvl.no, og den mest populære kampanjen er merkevarebyggingskampanjen for HVL, med 10000 økter
 • Jenter er mer tilbøyelig til å klikke på et kampanjebanner enn menn, med unntak av kampanje for forkurs, hvor nesten 50% flere menn har vist interesse
 • Betalt Google-annonsering har generert nesten 28000 økter, eller 11% av øktene til hvl.no. 60% kom direkte til forsiden, men knappe 2000 kom til studietilbud-siden vår. PPU er det mest populære resultatet av betalte Google-annonser
 • Nyheter blir lest i 1,1% av øktene på hvl.no, og artikkelen om nybygg på nordtomten på Campus Kronstad Bergen, med 1613 lesere

 

Vestibylen

 • I februar hadde Vestibylen 86000 økter og vi feiret med champagne. I mars er det gravøl, med 36000 økter. Hva dette enorme fallet skyldes vet vi ingenting om, men det kan tenkes at ansatte brukte februar til å bli kjent med Vestibylen for å deretter besøke intranettet kun ved spesifikke behov
 • De mest brukte sidene på Vestibylen er søkesiden, tjenester A-Å, ansatt-siden og mine verktøy
 • 9% av sidevisningene er tilknyttet nyhetene og den mest viste nyheten er saken om hvordan du oppdaterer personprofilen din og søkerlisten til prorektorstillingene
 • 11,5 % av øktene involverer søk, og de mest brukte søkeordene på Vestibylen er «logo», «timeedit», «eksamen», «ledige stillinger» og «parkering

I slutten av mars tok vi i bruk Hotjar tilbakemeldings-funksjon på Vestibylen og siden da har vi fått 59 svar. 72% av tilbakemeldingene er nøytral eller positiv, mens resten har gitt oss karakter 2 eller 1 på skalaen 1-5.  Noen av tilbakemeldingene går på lenker som mangler, mens andre omhandler målform. Noen brukere forteller hva de er misfornøyd eller fornøyd med, men de fleste gir oss bare en karakter. Vestibylen har nå karakter 3,1 fra brukere.

Medieanalyse for mars

HVL hadde vel 270 treff i media i mars, mot 217 i februar. Dei aller fleste sakene er nøytrale for høgskulen (62 prosent). Saker som hamnar i kategorien «nøytral», vil seie oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlet eit negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

Vel 36 prosent  av sakene har eit positivt forteikn for HVL.  Dette er ei sterk auke samlikna med februar då positive saker utgjorde 12 prosent. Fleire av sakene handlar om prisar eller nominering til prisar, til dømes lokal målpris til HVL, undervisingpris, pris til studentar for beste bacheloroppgåve og så vidare.  Vi kan også nemne kronikkar av Åse Høyvoll Kallestad, Annette K. Vinje, Frode Thuen si spalte i Aftenposten, og intervju med Anne Britt Vika Nilsen i ABC Nyheter – saker som bidrar til å profilere fagmiljøet ved HVL.

Høgskulen har hatt lite negativ omtale i mars (vel 1 prosent, mot 3,4 prosent i februar). Eitt av dei kom i Studvest og handlar om at HVL ikkje har gitt tilgang til offentlege dokument på sine nettsider etter fusjonen. Dei to andre handlar om omkamp på fakultetsinndeling og ulovlege eigenandelar for obligatoriske aktivitetar.

Diagrammet under viser korleis omtalen fordeler seg utifrå kor dei ulike media høyrer heime geografisk. Som tidlegare ligg riksmedia øvst, deretter følgjer vestlandsfylka.

Diagrammet under viser korleis omtalen fordeler seg uavhengig av kor kjeldene høyrer heime reint geografisk.  Dette seier noko om storleiken på kjeldene. Kategorien «annen dekning» utgjer over 35 prosent og betyr i denne samanheng type fagpresse/magasin/nettstader og så vidare som ikkje fell naturleg under kategoriane lokal/regional/riks. Lokale medium utgjer nær 34 prosent, riksmedium nær 20 prosent og regionale medium vel 10 prosent.

Som vanleg er dei fleste sakene på web (62 prosent). Print utgjer 31 prosent, og resten er radio. Kakediagrammet under illustrerer fordelinga.

Medieanalyse, februar 2017

HVL hadde totalt 217 medietreff i februar. 12 prosent av sakene har eit positivt forteikn for HVL, noko som vil seie at dei profilerer den faglege verksemda og profilen til HVL. Av positiv omtale kan vi til dømes nemne den nye mastergraden i maritime operasjonar (Haugsunds avis og TV Haugaland), og oppslag i Firda om idear frå Helse Førde og høgskulen skal kommersialiserast. Vi kan også nemne saka som blei seld inn til BT av Seksjon for kommunikasjon, Campus Bergen, om innvandrarar sitt syn på norske barnehagar. Førsteamanuensis ved HVL Alicja Sadownik har forska på temaet og blir intervjua i saka. Saka sto også på trykk i Stavanger Aftenblad og blei godt spreidd i sosiale medium.

Berre 3,4 prosent av sakene er negative for HVL sitt omdømme.  Dei negative oppslaga i denne perioden handlar om praksisen rundt studieturar. Det eine oppslaget kom i Studvest og handlar om ein student ved folkehelsestudiet ved Campus Bergen som måtte reise på studietur til fjells, trass i at ho hadde brot i ryggen og legen anbefalte at ho ikkje burde delta. To andre oppslag i Studvest handlar om praksisen rundt eigenandel på obligatoriske studieturar ved Avdeling for lærarutdanning ved Campus Bergen.

I tråd med tidlegare tendensar er mesterparten av oppslaga nøytrale (83.9 prosent). I dei nøytrale sakene kan HVL vere nemnt i ulike samanhengar og oppslaga er av ein slik art at dei verken er eintydig profilerande eller negative for HVL.

Når det gjeld kjelder er dei fleste sakene på nett (70,5%). Print utgjer vel 26 %, radio 2,8% og TV 1,4%.  «På høyden» dominerer med flest artiklar om HVL (14 saker), deretter følgjer Sogn avis, Studvest og Khrono (12). Ser vi på opplagstal, er det likevel sakene i Aftenposten/A-magasinet og  NRK som gir størst rekkevidde. HVL har mest omtale i aviser (dette inkluderer også aviser på nett). Desse oppslaga utgjer 47 prosent. Søylediagrammet under viser korleis omtalen fordeler seg.

Søylediagrammet under viser korleis omtalen fordeler seg utifrå kor dei ulike media høyrer heime geografisk. Riksmedia ligg øvst, og deretter følgjer naturleg nok vestlandsfylka.

Kakediagrammet under viser korleis omtalen fordeler seg uavhengig av kor kjeldene høyrer heime reint geografisk.  Dette seier noko om storleiken på kjeldene. Kategorien «annen dekning» utgjer nær 43 prosent og betyr i denne samanheng  type fagpresse/magasin/nettstader osv. som ikkje fell naturleg under kategoriane lokal/regional/riks. Vel 35,5 prosent er i lokale medium , 15,7 prosent i riksmedium og 6 prosent i kategorien regionale medium.

Webanalyse, februar 2017

Ny måned, ny analyse.  Her er tall fra hvl.no for februar:

 • 750000 sidevisninger utført av ca 87000 brukere. Dette er en nedgang på 16% fra januar. Det er likevel ingen grunn til bekymring. En årsak kan være at semsterstart er over og semesterregistreringen er gjort
 • 30% nye brukere, mot 33% i januar. Dette tallet kommer trolig til å gå ytterligere ned etterhvert som hvl.no blir innarbeidet hos studenter, søkere og samarbeidspartnere
 • Mobilbruken har gått ned 3% til 26%, datamaskinbruk har gått opp til 69% og nettbrettbruk holder seg stabilt på rundt 4%. Dette er som forventet, siden den største brukergruppen, studentene ofte bruker bærbar maskin når de bruker sidene våre
 • Nyheter står for 0,67% av alle sidevisningene, og de mest populære sakene var «Studiebarometeret 2016«, «Prisdryss i Rosendal» og saken om at studentweb og søknadsweb som var midlertidig ute av drift på grunn av oppdateringer.
 • Bruk av søk på siden har gått ned, fra 9,2% til 8,8%. De 10 mest bruke søkeordene er alle studierelaterte. De fleste søker fra forsiden, men ca 6% søker på studentsidene. Disse sidene er fremdeles under utvikling og i mange tilfeller refererer de til de gamle nettsidene til HiB/HiSF/HSH. Studentinformasjon er derfor ikke så lett å finne, men det jobbes med å utvikle nye studentsider
 • Facebook er fremdeles størst av de sosiale mediene og 95% av trafikken fra sosiale medier til våre nettsider kommer fra Facebook. Flere studieprogram-lenker er delt på Facebook og av drøye 12000 henvisninger fra derfra er ca 5000 klikk på studieprogram-lenker

Som tidligere nevnt bruker vi Hotjar i analysearbeidet med nettsidene og for noen dager siden tok vi i bruk tilbakemeldingsfunksjon på hvl.no. Du har kanskje lagt merke til knappen på hvl.no.

Brukerne kan gi oss en karakter, fra 1-5 ved hjelp av smilefjes. De kan også legge igjen kommentarer hvis de vil. Vi har fått 52 svar på noen få dager, og vi har en snittkarakter på 3,4.

Tilbakemeldinger i Hotjar
Tilbakemeldinger i Hotjar

Flertallet av de som har svart er nøytral eller fornøyd med de nye sidene våre.

Tilbakemelding fra en bruker
Tilbakemelding fra en bruker

 

Vestibylen

Vestibylen hadde 17000 økter i januar. I februar er dette økt til 84000! Vi kan trygt konkludere med at flere har tatt i bruk intranettet vårt. De mest populære sidene er

 • Tenester A-Å (147% økning i trafikk)
 • Søkesiden (119% økning i trafikk)
 • Mine verktøy (95% økning i trafikk)
 • Finn tilsette ved HVL (116% økning)

Søkesiden brukes av 11% av de besøkende og de mest bruke søkeordene er «logo», «fronter», «timeedit», «eksamen», «epost», «ess», «parkering», «lydia» og «signatur».

I Vestibylen har vi også lagt til knappen «fant du det du lette etter» på siden Tenester A-Å. Der har vi fått 10 tilbakemeldinger fra ansatte, om ting de ikke finner på intranettet, og disse tas med i videre arbeid med innhold.

Nesten 7% av alle økter i Vestibylen er nyhetssaker.  Mest lest er saken om at HVL får 4 fakultet, dernest saken om styremøtet og at profilbutikken er åpnet. Den 16.februar var det nesten 900 som leste nyhetssaker på Vestibylen, mot ca 250 en vanlig hverdag.