Sosiale medier januar 2017

Tiden er inne for den første rapporten om aktivitet og rekkevidde i sosiale medier for HVL. Dette er den første rapporten for HVL og vil  derfor presentere en del grunnleggende tall i tillegg til analyser. Tall og analyser inkluderer aktiviteter på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat.

Facebook

Det er opprettet en ny facebook-side for HVL. Den startet med 0 følgere i desember og har i løpet av denne første måneden fått 5256 følgere. Antallet øker daglig og vi regner med at det vil fortsette å øke de neste månedene. Vi nådde i gjennomsnitt 9400 personer med postene våre i januar.

Den typiske følgeren vår er en kvinne mellom 18 og 24 år som bor i Bergen som er aktiv på Facebook mellom kl. 09 og kl. 22 hver dag.

Videoer er det mest populære innholdet vi deler på Facebook. De fire beste postene i januar er filmer. Innlegget om studiestedene ved HVL er den mest sette i perioden, med en rekkevidde på 45 219 personer. Videoen er sett 17 830 ganger.

Rekrutteringsannonser

Parallelt med den daglige driften av siden kjøres det en egen rekrutteringskampanje. Denne består av rene annonser for studietilbud som har opptak i mars og april. I januar var det mastergrader og generell studiestedsrekruttering som var i fokus. Betalte annonser for 8 mastergrader samt de fem studiestedene våre ble vist 146 600 personer og førte til 2714 klikk på lenker direkte til studiesidene på våre nettsider.

Instagram

Også her har vi opprettet en ny konto for HVL. Kontoen har 1519 følgere, hvor 77 % er kvinner og 66 % er mellom 18 og 24 år. 49 % av følgerne våre kommer fra Bergen. Også her stiger antallet jevnt, og vi forventer stigning de neste månedene.

De to bildene med best rekkevidde er fra åpningsshowet, mens det neste er en film. De tre innleggene nådde ut til 1850, 1537 og 1512 personer.

Det er opprettet en egen emneknagg til HVL, #HVLfolk. Taggen er i bruk og har blitt godt spredt allerede. Pr. 6. februar finner du 207 poster med denne emneknaggen fra studenter og ansatte i HVL.

Twitter

Twitterkontoen vår er en videreføring av HiBs gamle konto, med nytt navn og ny profil. Kontoen har 3287 følgere og hadde en rekkevidde på 23 000 personer i januar.

Posten med best rekkevidde er et bilde av Klimapartnerne Hordaland. Denne posten ble sett av 1244 personer.

Snapchat

HVL har også sin egen snapchat konto. Snapchat har pr. i dag 2 millioner brukere i Norge, og er Norges tredje største sosiale medium etter Facebook og Instagram. Snapchat er svært populært blant vår primærmålgruppe, unge mellom 18 og 29 år. Kontoen lånes ut til studenter og har i januar vært med på blant annet skolebesøk, utdanningsmesser, åpningsshow og studentorganisasjoner.

Webanalyse januar 2017

De nye nettsidene til Høgskulen på Vestlandet ble lansert 22.desember 2016, og januar 2017 er den første hele måneden hvor siden har vært publisert og i bruk av reelle brukere. I tall betyr dette nesten en million sidevisninger fordelt på 250 000 økter av 87000 brukere. Vi har en høy andel nye brukere, men det er ikke overraskende siden både sidene og domenet er nytt. Vi har i snitt 8000 økter om dagen. De fleste øktene skjer naturlig nok i skoletiden, rundt lunsjtider og med en ny topp rundt 20 på kvelden.

De mest populære sidene våre er studentrelaterte + søkesiden. Mye av informasjon til studenter er ikke på plass og den letteste måte å finne noe på er å søke etter det. I 9,2% av besøkene ble det søkt, og de mest brukte søkeordene er studentrelatert (fronter, eksamen, timeplan, utveksling, grupperom, studentweb osv). De fleste søk skjer fra forsiden til hvl.no, mens drøye 8% søker når de står på studentsidene våre.

Av de nesten en million sidevisningene siste måneden kommer 6800 eller 0,69% av dem fra nyhetssaker. Den mest leste nyheten er om Birgitte på første undervisningsdag (2100 sidevisninger), nyheten om Christine Øyes professorat (933 sidevisninger) og saken om hvordan hjernens kommunikasjon med musklene har betydning på prestasjonene våre (755 sidevisninger).

Google har snappet opp nettsidene våre, men der har vi ikke høyest ranking på relevante søk. Derfor kommer kun en liten del av våre brukere fra en søkemotor (18%) mens over 50% kommer direkte ved å skrive www.hvl.no i nettleseren sin. Bruksmønsteret kommer trolig til å endre seg når sidene våre har mer innhold. 11098 økter kommer fra Facebook. Facebook-deling genererer mest trafikk til våre nettsider av alle sosiale medier. Til sammenligning har Twitter, Blogger, Instagram, LinkedIn og Yammer 172 økter til sammen.

I Google analytics kan vi, basert på en brukers IP-adresse, se hvor de kommer fra. 33% av øktene kommer fra Bergen, 11,5% fra Sogndal og hhv 5,6%, 5,4%, og 4,5% fra Haugesund, Førde og Stord. Vi har også brukere fra resten av verden, som Hua Hin i Thailand, Pretoria i Sør-Afrika, Versmold i Tyskland og 1745 andre steder. De fleste øktene tilhører brukere som befinner seg i Norge, Sverige eller Danmark, men ca 3% kommer fra andre land. Når det gjelder språk kan vi ikke vite noe 100% sikkert, siden Google Analytics henter informasjon om språk fra brukerens nettleser, og man kan ha en nettleser med engelsk (eller et annet) språk selv om en kan lese norsk. Dermed er det vanskelig å si noe sikkert om omfang av utenlandske besøkende.

De aller fleste som ser på hvl.no ser den gjennom en datamaskin, enten en bærbar eller stasjonær. 29% bruker mobil og 4% bruker nettbrett av ulike slag. HVL har en større andel mobilbrukere pr nå enn på det gamle nettstedet til HiB. Der var ca 75% av brukerne datamaskin-brukere. Dette kommer trolig til å endre seg utover året og i takt med semesterets gang.

Hotjar er igjen et nyttig verktøy i analysearbeidet i webredaksjonen og et klikk-kart kan fortelle oss noe om hvor brukerne klikker.

Klikk-kart Studietilbud

I klikk-kartet kan vi se at filterne og søkefeltet brukes aktivt. Listen med studietilbud inneholder ikke vårt etter- og videreutdanningsstudium og da er det godt å se at lenken til listen for etter- og videreutdanningstilbudet også brukes. Mer konkret om hvordan filtrene brukes er tema for neste brukerundersøkelse.

 

Vi har også brukerinnsikt fra Vestibylen, vårt nye intranett. Intranettet ble offisielt sjøsatt 10.januar og siden da har drøye 17000 økter fordelt på 2300 brukere. Disse 2300 brukerne har sett til sammen knappe 56000 sider. Tradisjonelt sett er intranett på lukkede nettverk som man kun kan nå hvis man er på kontoret, men Vestibylen kan nås fra hele verden, og i januar har vi hatt ansatte som sjekker intranettet mens de har vært på reise i 14 ulike land.

De mest bruke sidene på Vestibylen er

 • Tenester A-Å
 • Søk
 • Mine verktøy
 • Finn tilsette ved HVL

11% av brukerne søker på Vestibylen. De mest brukte søkeordene er «logo», «cristin», «fronter», «signatur» og «timeedit».

6% av alle sidevisninger på Vestibylen er nyhetssaker. Av nyhetssaker fra januar er saken om styret som ønsker utgreiing av et fjerde fakultet er vist 376 ganger og saken om innplassering av ledere er vist 317 ganger

Medieanalyse for janauar

Seksjon for kommunikasjon er glade for å presentere den første medieanalysen for Høgskulen på Vestlandet. Analysen for januar månad viser at Høgskulen på Vestlandet hadde 149 treff i media i denne perioden. Sidan dette er den første analysen for HVL, manglar vi samanlikningsgrunnlag, men på bakgrunn av tidlegare statistikk frå HiB det er grunn til å tru at talet skal vere noko høgare i tida framover.

Kjelder  i «Anna»-kategorien (vekeblad, fagpresse, kommunale nettsider o.l.) publiserte flest artiklar om Høgskulen på Vestlandet med en andel på 54 %. Deretter følgde lokale kjelder (25 %), og rikskjelder med 11 prosent.  Regionale kjelder sto for 10 prosent. 75 prosent av sakene med omtale av HVL blei utgitt på nett, medan 25 prosent vart publisert i papirkjelder.

Heile 56 % av sakene har positivt forteikn for HVL, noko som vil seie at dei profilerer HVL si faglege verksemd og profil. 44 prosent av sakene er nøytrale, det vil seie dei verken profilerer høgskulen sitt fagmiljø og profil, eller gir et etterlatt negativt inntrykk av organisasjonen.  Det har ikkje blitt registrert negative medisaker om HVL denne månaden. Når vi ser nærare på underlaget gav spesielt den offisielle opninga mange positive medieoppslag. Elles har det vore brei spennvidde i tematikken.

Her kan du sjå gjennom heile analysen for Januar 2017.

Webanalyse, desember 2016

Dette er vår siste rapport om nettsider knyttet til Høgskolen i Bergen. I januar-rapporten er det Høgskulen på Vestlandet med tilhørende nettsteder som gjelder.

På hib.no falt besøkstallene som en sten etter at studentene var ferdig med eksamen, fra novembers 181300 sesjoner til 127000 i desember. Dette er som forventet. Som tidligere er de mest populære sidene relatert til studiesituasjon, med sidene for eksamen og studentweb blant de mest populære. Dette er også som forventet.

Den mest populære nyheten vi hadde i desember var nyheten om Eli Eikefjord sin disputas om ny MR-metode, med 611 sidevisninger. Artikkelen ble publisert den 8.desember, men ble svært populær først noen dager etter, da innlegget ble delt på facebook. Andre populære nyheter er saken om undervisningsprisen 2017 (240 sidevisninger) og tildelingen av 15 millioner til et prosjekt i Tanzania. Bibliotekets artikkel om endrede åpningstider i jula ble lest 340 ganger.

Litt under halvparten av alle som besøker hib.no kommer direkte til forsiden. De resterende 52% kommer ofte fra en søkemotor, og deres startsider er siden for studenter (6.5%), studentwebsiden (4%), bibliotekets side , instruksjonssiden om hvordan bestille grupperom (1,35%) og flere.

HiB har tradisjon med å sende julekort til kolleger og samarbeidspartnere, og de tre siste årene har disse vært digitale. Seksjon for kommunikasjon har utviklet en løsning for å kunne sende ut personlige julehilsner på både norsk og engelsk for de som ønsker det, eller med standardtekst for de som foretrekker det. I 2015 ble det sendt ut 669 julekort (529 på norsk og resten på engelsk). I 2016 ble det sendt ut 640 julehilsener, 85% av de på norsk.

Se årets julekort.

Disse 669 julekortene ble sett 692 ganger. Det finnes ingen måte å se hvilke julekort som er sett, men 515 av brukerne som har sett julekortene har vært nye brukere, så jeg tror vi kan si at julekortene har i stor grad nådd ut til mottakerne sine og at det har vært en suksess.

De midlertidige nettsidene til Høgskulen på Vestlandet ble erstattet med ordentlige nettsider 22.desember og etter det har antall sidevisninger skutt i været – fra 20-30 økter om dagen til over 1000 på årets siste dag. Deretter går det bare en vei: oppover til over 12000 brukersesjoner pr dag på årets første to dager.

Andelen nynorskbrukere er høyere enn man finner på HiB sine nettsider, men det er som forventet. De mest populære sidene er studentrelaterte. Intet nytt her altså.

Hvis du ikke har sett de nye nettsiden kan du ta en titt.

Hotjar er et verktøy som brukes for å kunne analysere brukeratferd på nettsidene våre, og for de nye HVL-sidene har vi allerede fått noe brukerinnsikt. Ett eksempel er heatmaps, som viser hvor brukere har klikket på skjermen.

Heatmap for HVL, forside. Hentet fra Hotjar
Heatmap for HVL, forside. Hentet fra Hotjar
Heatmap for HVL, studietilbudsiden. Hentet fra Hotjar
Heatmap for HVL, studietilbudsiden. Hentet fra Hotjar

I Hotjar indikeres bruk ved hjelp av farger. Rødt betyr mange klikk, mens blåfarger brukes til å vise at elementet klikkes mindre på. På forsiden ser vi at studietilbud-lenkene er mest trykket på, og den i menyen brukes mer enn den røde studietilbud-knappen.

På studieprogramsiden ser vi at filter for fagområde og sted brukes oftere enn oppstart, organisering. Dette var slik vi forventet, så på dagens hvl.no er knappen for studiestad flyttet.

 

Medieanalyse for 4.kvartal

Her kommer den aller siste medieanalysen for Høgskolen i Bergen. Fremover vil analysene gjelde for Høgskolen på Vestlandet. Det siste kvartalet i 2016 viser at HiB totalt hadde 363 treff i media, mot 347 i samme periode i fjor. De aller fleste mediesakene er nøytrale for høgskolen (60 prosent). Det vil si at HiB er omtalt, men at sakene hverken profilerer fagmiljø og profil spesielt, eller gir et etterlatt negativt inntrykk av organisasjonen. Eksempel på saker i denne kategorien er informasjon om statsbudsjettet, ansettelse av ny rektor og andre generelle omtaler av HiB. 36 prosent av sakene er positive for HiB, mens 4 prosent har et negativt fortegn. Av positive saker i denne perioden kan vi for eksempel nevne saken om dialektbruk på barne-tv, der Agnete Nesse ved AL uttaler seg om sine forskningsfunn. Saken fikk stor spredning i ulike kanaler, ikke minst på grunn av god «timing» der den høgaktuelle serien «Snøfall» rett før jul ble brukt som eksempel. De negative sakene handler mellom annet om rettssaken om aldersdiskriminering, samt oppslag om at den nye barnehagelærarutdanninga ifølge siste følgerapport er for slapp og for lite krevende.

Når vi ser på kilder ligger På høyden på topp. Her er HiB omtalt i 17 saker. Deretter følger NRK, og på tredje plass følger A-magasinet hvor Frode Thuens faste spalte er utslagsgivende. Webmedier utgjør som tidligere den medietypen hvor HiB har mest omtale (68 prosent). Deretter kommer trykte medier med 28 prosent og etermedier med 3 prosent.

Analyserapport_ 4.kvartal

Webanalyse, november 2016

Da er det klart for november-oppsummering av webben. Kort oppsummert er november slik:

 • 181 300 sesjoner utført av 63600 brukere fordelt på 584000 sidevisninger
 • 9 av 10 av de mest populære sidene våre er studentrelaterte, men søkesiden har kommet inn på listen
 • Saken om at jordmorutdanningen blir mastergrad er den mest populære nyheten med over 1200 sidevisninger
 • Nesten 10% av sesjonene kom fra andre nettsteder, og henvisninger fra Facebook er desidert i flertall (ca 45%), etterfulgt av klikk.studenttorget.no

Tidligere har rundt 6% av våre besøkende utført søk på våre sider, mens det i november var økt til 8%. At søk var kommet inn på listen over mest populære sider kan ha flere årsaker, hvor den enkleste er at flere har oppdaget at det er enklere å søke etter innhold enn å navigere dit. Den andre årsaken kan være at vi har fått nye adresser etter omlegging i oktober og at lenker fra Google ikke fungerer slik de skal. Når vi ser på hvilke søkeord som er brukt ser vi at det er mange søk etter studieprogram. Vi har bedt Google om å oppdatere søketreff fra våre sider.

Google Analytics inneholder også noe informasjon om brukergruppene våre. Gjennomsnittsbrukern på webben er kvinne, i alderen 18-24 år og bosatt i Hordaland.

En midlertidig nettside for den nye høgskolen er publisert og sist måned hadde denne nettsiden 977 sidevisninger. Nettstedet består pr i dag av to sider, en norsk og en engelsk, med informasjon om den kommende høgskolen. I tillegg har nettstedet en lenke til fusjonsinfo. Denne lenken er klikket på 166 ganger.

Fusjonsinfo har nesten en dobling av antall sesjoner i antall brukere sammenlignet med forrige periode. Dette kan skyldes flere ting; Seksjon for kommunikasjon har lagt til rette for muligheten til å abonnere på oppdateringer fra fusjonsinfo, rett til din egen epost. Her har over 200 meldt sin interesse og disse får nå umiddelbart oppdatering ved nytt innhold på fusjonsinfo. Den andre årsaken kan være styremøtet og kioskvelteren om at ny rektor ved HVL er ansatt fra 24.november. Den dagen hadde fusjonsinfo 2700 sesjoner, mot ca 200 på en ordinær dag.

Leserne til fusjonsinfo er i stor grad lojale. 66% av alle besøkende har besøkt oss flere ganger og 76% av brukerne har 2 eller flere sesjoner i løpet av siste måned.

 

 

Medieanalyse for november 2016

HiB hadde totalt 129 treff i media i oktober, omtrent på akkurat same nivå som førre månad. Om vi ser på underlaget, er det nyheita om kven som blir ny rektor ved HVL som klart utmerkar seg med mest spreiing i ulike media denne månaden. Dei fleste medieomtalane er som vanleg nøytrale for HiB (54 prosent). 39 prosent er positive, og 7 prosent negative for HiB sitt omdømme. Eit oppslag om metningsdykkarutdanninga og rettsaka om aldersdiskriminering er blant desse.

Andel oppslag i webmedier dominerer klart og utgjer 71 prosent. Andel oppslag i trykte medier utgjer berre 27 prosent, og etermedier 2 prosent. På høyden toppar også denne månaden lista over kjelder som har hatt flest oppslag om HiB.

Sjå heile analysen: analyserapport_november_2016

Etter- og videreutdanning på Hibben

På HiB har vi seksjon for etter- og videreutdanning, eller EVU-kontoret, som det heter på stammespråk. Disse tok kontakt og lurte på hvordan det stod til med Evu-kontorets nettsider på Hibben.

Jeg laget en oppsummering for 2016, fra januar til 29.november.

Når man skal beskrive tall fra Google Analytics (GA) er det greitt å ha noen begreper og noen knagger å henge disse begrepene på. Et sentralt begrep i GA er «sesjon». En sesjon er en økt med en eller flere brukere. En sesjon tilhører én enhet (pc, mobil, tablet osv) i kombinasjon med én nettleser. For eksempel; hvis jeg besøker hib.no først fra Chrome, så fra Internet Explorer telles dette som 2 sesjoner i GA, men jeg er likevel kun en bruker. Det samme skjer hvis jeg først er på dataen min og så bytter til mobil. På en annen side kan en sesjon brukes av flere brukere, feks hvis man er på en felles datamaskin – som de i foajeen nede på Kronstad. Da kan det være mange som ser samme side (mange brukere), men de teller likevel bare som en sesjon. Det betyr også at «brukere» i betydningen «menneske» brukes ikke i GA, siden det ikke finnes noen mulighet å vite noe om sånt. Begrepet «brukere» eller «users» brukes likevel i GA, men da i betydningen av «eier av en eller flere sesjoner innenfor et gitt tidsrom».

Så til saken: Antall sesjoner hos EVU ligger mellom 500 og 1000 pr dag, med to unntak, ukene 1-14.mai og 6-12.november. Førstnevnte peak varer i to uker, den i november er over ila en uke før kurven faller til normalnivå igjen. Disse sesjonene er det 14910 brukere som står for (hvor forholdet mellom brukere og sesjoner er forklart over). Av disse har 46% ikke vært vært hos oss før i 2016, mens 54 har. Disse knappe 15000 brukerne har sett på 61429 sider. GA lar oss også få vite noe om brukerne våre (se over for definisjon av brukere). Vi kan feks lese at 53% av brukerne er i alderen 25-44 mens 18% er 45-54. De yngste, 18-24 utgjør 16% av de besøkende. Hvordan dette tolkes er avhengig av hvilke mål Evu har satt for sidene. Feks, hvis de yngste er blant målgruppen deres bør det settes inn grep for å nå dem. Hovedvekten av de besøkende er kvinner (72%).

Av henvisningskilder er Facebook den desidert største, 37%, etterfulgt av udir (14%) og addisco (3,84%). Resten er mindre andeler og 18 brukere kom fra finn.no.

Når det gjelder kampanjer ser det ut til å ha vært 4 i 2016. Det kan hende at det er flere enn disse, men disse er da satt opp feil. De kampanjene som er registrert i GA er * Evu-høst 2015 og *h15 AIØ teknisk ukeblad (disse tror jeg er gjenbruk av en tidligere kampanje), * Videreutdanning lungesykepleiere og * fb-realfag. Evu-høst-15, en kampanje i BT, ser ut til å ha vært lansert ved 2 perioder i 2016, en i slutten av april og ca 2 uker frem og slutten av oktober og 2 uker frem. Disse fikk til sammen 2225 sesjoner. 83% av disse hadde ikke besøkt oss før.

Det neste begrepet som er greitt å vite noe om er en bounce.  En bounce er en bruker som kommer inn på en nettside, ser denne ene siden og forlater siden igjen (aka klikker seg ikke videre på samme nettsted for å lese mer). Om høy bouncerate er greitt avhenger av hvilken side dere sender brukern til og hva man ønsker at brukern skal gjøre. Avis-kampanjen hadde en bouncerate på nesten 77%. Det er ganske høyt. Dette kan tolkes på flere måter, enten at kampanjen er i feil medium og at innholdet da er irrelevant for brukerne, at banneret er utformet slik at målsiden ikke møter brukeren forventninger, at tekstene som møter brukeren er dårlig utformet eller at det ikke finnes klare veier videre eller «call to actions». I disse tilfellene er høy bounce ikke bra. Hvis målsiden er en ren informasjonsside og det ikke forventes noen handling fra den besøkende er en høy bouncerate helt okay.

Lungesykepleie-saken ser ut som en kampanje i GA, men graver man dypere ser det ut til at det er en epost med ønske om god påske og at kun 2 klikket på den. Hvis påskehilsenen var et forsøk på å få flere lungesykepleie til å videreutdanne seg bør den trolig omformuleres før den evt kjøres neste gang. De to brukerne som besøkte siden vår på bakgrunn av denne kampanjen så på sidene våre i 3 sekunder for de forlot oss til fordel for noe mer interessant. Facebook-betalt annonse for realfag genererte ett klikk til siden vår. Det er ikke mye. Denne var også en bounce, så budskapet vi ønsket å formidle ble aldri sett. AIØ i teknisk ukeblad ser ut til å ha vært en mer vellykket kampanje, til tross for at den bare resulterte i 20 sesjoner. Disse sesjonene har en bounce på 10% (Veldig lavt!) og brukere så over 7 sider på 21 minutter før de navigerte videre.

I det store bildet står Evu-trafikk for 1% av all trafikk på siden vår.

 

Medieanalyse for oktober 2016

HiB hadde 129 treff i media i oktober, mot 109 i same periode i fjor. Som tidlegare er dei fleste sakene nøytrale for HiB. Det vil seie at HiB er omtala, men at sakene verken profilerer fagmiljø og profil spesielt, eller gir eit etterlatt negativt inntrykk av organisasjonen. Statsbudsjettet for HVL  er ei av desse sakene som fekk omtale i fleire medier.

35 prosent av sakene er positive for HiB og profilerer fagmiljø og profil, medan berre 1 prosent har negativt forteikn. Av positive saker kan vi  til dømes nemne oppslag i BT om sjukepleiarstudentante som hadde som prosjekt å informere om gratis HPV-vaksine for unge kvinner. Vi kan også nemne Sogn Avis sitt oppslag om forskingssamarbeid mellom idrettsmiljøa i Sogndal og Førde (saka kom opprinneleg frå Fusjonsinfo). I tillegg bidrar professor Frode Thuen jamnt og trutt med ekspertuttalingar i media. For meir informasjon om underlaget, sjå vedlagt excel-fil.

Dei fleste sakene er i webmedier (66 prosent), deretter følgjer papiraviser (33 prosent) og etermedier med 1 prosent. På høyden toppar lista over kjelder som har hatt flest artiklar om HiB i denne peridoen, deretter følgjer Studvest.

Sjå heile rapporten: analyse_oktober_2016

SoMe-analyse for oktober 2016

Her er litt tall og statistikk fra HiBs sosiale media-kanaler!

Facebook

Vi har 8817 følgere på Facebook. Det er 124 flere enn for én måned siden. Igjen er det filmene som går best. Det er ikke tilfeldig.

Filmer får stor spredning på Facebook – både pga Facebooks egne algoritmer og popularitet, og det er også hovedgrunnen til at Seksjon for kommunikasjon satser på film som formidlingsform. Det kan være tidkrevende å produsere små filmsnutter, og derfor prioriterer vi innhold som kan ha lang levetid, som kan virke rekrutterende og som kan gjenbrukes på HiBs nettsider.

somestat

Her er topp-postene fra oktober:

Lesesalsplasser i Fabrikkgaten er en god nyhet for studentene våre! Derfor laget vi en film som viser lokalene og veien bort ditt. Filmen har 7571 videovisninger, 18 391 personer er nådd, 30 har delt og 93 liker HiBs post.

Filmen fra SimArena, der sykepleierstudenter hjelper hjemmetjenesten i Bergen kommune med å trene på akutte situasjoner, var også populær. Den er produsert av Senter for nye medier. Filmen har 6300 videovisninger, har nådd 14 376 personer, har 37 delinger og 63 liker på HiBs post.

Poster om studenter som utmerker slår an. Mange hiver seg på liker-knappen for å gratulere. Denne måneden har vi hatt særlig tre poster av denne typen som har slått an:

Et bilde av ingeniørstudenter som mottok VVS-foreningens pris for beste bacheloroppgave har nådd 7409 personer og har 19 likerklikk.

Vi delte en sak fra Kvinnheringen om fysioterapistudenten Solveig Hatteberg som fikk studentprisen for 2016 fra Norsk fysioterapiforbund. 55 har likt dette innlegget og 4684 personer er nådd.

Et bildealbum fra årets Idémesterskap med bilder av studenter og ansatte på AIØ som mottok priser fikk også en del spredning med 2689 personer nådd og 27 liker.

Instagram

Vi teller nå 2778 følgere. Det er 35 flere enn sist måned. De tre beste postene er:

 1. Sykepleierstudenter som fremmer HPV-dagen på HiB (bilde). 130 har likt.
 2. Kjempekø til matpakkesmørebordet som Studentparlamentet arrangerte for å markere av psykisk helse-dagen (bilde). 104 liker.
 3. Musikklinjekoret som fremfører afrikansk sang med trommer under Internasjonal uke (film). 97 har likt.

Snapchat

Rekkevidden for postene våre på Snapchat ligger nå på i overkant av 720 brukere. Vi holder på det ukentlige utlånet til studentene våre, og denne måneden har vi vært vitne til fysioterapistudenter som følger et team based learning-undervisningsopplegg, vi har fått med oss opptaktene til Idémesterskapet fra økonomistudenter og gjennomføringen av arrangementet, og idrettsprestasjoner fra HiB-studenter under Bergen Challenge. En fin miks av studiehverdag og fritid der altså.

Twitter 

Vi bruker ikke noe særlig plass på Twitter-bruken vår i disse rapportene. Grunnen til det er mangel på brukerstatistikk fra kanalen. Pr. i dag har vi 3174 følgere på Twitter. Vi deler alle våre egenproduserte nyhetssaker her, alle kronikker og debattinnlegg fra HiBs faglige ansatte (som vi vet om), og også nyhetssaker der HiBs ansatte er intervjuet.