Webanalyse, november 2016

Da er det klart for november-oppsummering av webben. Kort oppsummert er november slik:

 • 181 300 sesjoner utført av 63600 brukere fordelt på 584000 sidevisninger
 • 9 av 10 av de mest populære sidene våre er studentrelaterte, men søkesiden har kommet inn på listen
 • Saken om at jordmorutdanningen blir mastergrad er den mest populære nyheten med over 1200 sidevisninger
 • Nesten 10% av sesjonene kom fra andre nettsteder, og henvisninger fra Facebook er desidert i flertall (ca 45%), etterfulgt av klikk.studenttorget.no

Tidligere har rundt 6% av våre besøkende utført søk på våre sider, mens det i november var økt til 8%. At søk var kommet inn på listen over mest populære sider kan ha flere årsaker, hvor den enkleste er at flere har oppdaget at det er enklere å søke etter innhold enn å navigere dit. Den andre årsaken kan være at vi har fått nye adresser etter omlegging i oktober og at lenker fra Google ikke fungerer slik de skal. Når vi ser på hvilke søkeord som er brukt ser vi at det er mange søk etter studieprogram. Vi har bedt Google om å oppdatere søketreff fra våre sider.

Google Analytics inneholder også noe informasjon om brukergruppene våre. Gjennomsnittsbrukern på webben er kvinne, i alderen 18-24 år og bosatt i Hordaland.

En midlertidig nettside for den nye høgskolen er publisert og sist måned hadde denne nettsiden 977 sidevisninger. Nettstedet består pr i dag av to sider, en norsk og en engelsk, med informasjon om den kommende høgskolen. I tillegg har nettstedet en lenke til fusjonsinfo. Denne lenken er klikket på 166 ganger.

Fusjonsinfo har nesten en dobling av antall sesjoner i antall brukere sammenlignet med forrige periode. Dette kan skyldes flere ting; Seksjon for kommunikasjon har lagt til rette for muligheten til å abonnere på oppdateringer fra fusjonsinfo, rett til din egen epost. Her har over 200 meldt sin interesse og disse får nå umiddelbart oppdatering ved nytt innhold på fusjonsinfo. Den andre årsaken kan være styremøtet og kioskvelteren om at ny rektor ved HVL er ansatt fra 24.november. Den dagen hadde fusjonsinfo 2700 sesjoner, mot ca 200 på en ordinær dag.

Leserne til fusjonsinfo er i stor grad lojale. 66% av alle besøkende har besøkt oss flere ganger og 76% av brukerne har 2 eller flere sesjoner i løpet av siste måned.

 

 

Medieanalyse for november 2016

HiB hadde totalt 129 treff i media i oktober, omtrent på akkurat same nivå som førre månad. Om vi ser på underlaget, er det nyheita om kven som blir ny rektor ved HVL som klart utmerkar seg med mest spreiing i ulike media denne månaden. Dei fleste medieomtalane er som vanleg nøytrale for HiB (54 prosent). 39 prosent er positive, og 7 prosent negative for HiB sitt omdømme. Eit oppslag om metningsdykkarutdanninga og rettsaka om aldersdiskriminering er blant desse.

Andel oppslag i webmedier dominerer klart og utgjer 71 prosent. Andel oppslag i trykte medier utgjer berre 27 prosent, og etermedier 2 prosent. På høyden toppar også denne månaden lista over kjelder som har hatt flest oppslag om HiB.

Sjå heile analysen: analyserapport_november_2016

Etter- og videreutdanning på Hibben

På HiB har vi seksjon for etter- og videreutdanning, eller EVU-kontoret, som det heter på stammespråk. Disse tok kontakt og lurte på hvordan det stod til med Evu-kontorets nettsider på Hibben.

Jeg laget en oppsummering for 2016, fra januar til 29.november.

Når man skal beskrive tall fra Google Analytics (GA) er det greitt å ha noen begreper og noen knagger å henge disse begrepene på. Et sentralt begrep i GA er «sesjon». En sesjon er en økt med en eller flere brukere. En sesjon tilhører én enhet (pc, mobil, tablet osv) i kombinasjon med én nettleser. For eksempel; hvis jeg besøker hib.no først fra Chrome, så fra Internet Explorer telles dette som 2 sesjoner i GA, men jeg er likevel kun en bruker. Det samme skjer hvis jeg først er på dataen min og så bytter til mobil. På en annen side kan en sesjon brukes av flere brukere, feks hvis man er på en felles datamaskin – som de i foajeen nede på Kronstad. Da kan det være mange som ser samme side (mange brukere), men de teller likevel bare som en sesjon. Det betyr også at «brukere» i betydningen «menneske» brukes ikke i GA, siden det ikke finnes noen mulighet å vite noe om sånt. Begrepet «brukere» eller «users» brukes likevel i GA, men da i betydningen av «eier av en eller flere sesjoner innenfor et gitt tidsrom».

Så til saken: Antall sesjoner hos EVU ligger mellom 500 og 1000 pr dag, med to unntak, ukene 1-14.mai og 6-12.november. Førstnevnte peak varer i to uker, den i november er over ila en uke før kurven faller til normalnivå igjen. Disse sesjonene er det 14910 brukere som står for (hvor forholdet mellom brukere og sesjoner er forklart over). Av disse har 46% ikke vært vært hos oss før i 2016, mens 54 har. Disse knappe 15000 brukerne har sett på 61429 sider. GA lar oss også få vite noe om brukerne våre (se over for definisjon av brukere). Vi kan feks lese at 53% av brukerne er i alderen 25-44 mens 18% er 45-54. De yngste, 18-24 utgjør 16% av de besøkende. Hvordan dette tolkes er avhengig av hvilke mål Evu har satt for sidene. Feks, hvis de yngste er blant målgruppen deres bør det settes inn grep for å nå dem. Hovedvekten av de besøkende er kvinner (72%).

Av henvisningskilder er Facebook den desidert største, 37%, etterfulgt av udir (14%) og addisco (3,84%). Resten er mindre andeler og 18 brukere kom fra finn.no.

Når det gjelder kampanjer ser det ut til å ha vært 4 i 2016. Det kan hende at det er flere enn disse, men disse er da satt opp feil. De kampanjene som er registrert i GA er * Evu-høst 2015 og *h15 AIØ teknisk ukeblad (disse tror jeg er gjenbruk av en tidligere kampanje), * Videreutdanning lungesykepleiere og * fb-realfag. Evu-høst-15, en kampanje i BT, ser ut til å ha vært lansert ved 2 perioder i 2016, en i slutten av april og ca 2 uker frem og slutten av oktober og 2 uker frem. Disse fikk til sammen 2225 sesjoner. 83% av disse hadde ikke besøkt oss før.

Det neste begrepet som er greitt å vite noe om er en bounce.  En bounce er en bruker som kommer inn på en nettside, ser denne ene siden og forlater siden igjen (aka klikker seg ikke videre på samme nettsted for å lese mer). Om høy bouncerate er greitt avhenger av hvilken side dere sender brukern til og hva man ønsker at brukern skal gjøre. Avis-kampanjen hadde en bouncerate på nesten 77%. Det er ganske høyt. Dette kan tolkes på flere måter, enten at kampanjen er i feil medium og at innholdet da er irrelevant for brukerne, at banneret er utformet slik at målsiden ikke møter brukeren forventninger, at tekstene som møter brukeren er dårlig utformet eller at det ikke finnes klare veier videre eller «call to actions». I disse tilfellene er høy bounce ikke bra. Hvis målsiden er en ren informasjonsside og det ikke forventes noen handling fra den besøkende er en høy bouncerate helt okay.

Lungesykepleie-saken ser ut som en kampanje i GA, men graver man dypere ser det ut til at det er en epost med ønske om god påske og at kun 2 klikket på den. Hvis påskehilsenen var et forsøk på å få flere lungesykepleie til å videreutdanne seg bør den trolig omformuleres før den evt kjøres neste gang. De to brukerne som besøkte siden vår på bakgrunn av denne kampanjen så på sidene våre i 3 sekunder for de forlot oss til fordel for noe mer interessant. Facebook-betalt annonse for realfag genererte ett klikk til siden vår. Det er ikke mye. Denne var også en bounce, så budskapet vi ønsket å formidle ble aldri sett. AIØ i teknisk ukeblad ser ut til å ha vært en mer vellykket kampanje, til tross for at den bare resulterte i 20 sesjoner. Disse sesjonene har en bounce på 10% (Veldig lavt!) og brukere så over 7 sider på 21 minutter før de navigerte videre.

I det store bildet står Evu-trafikk for 1% av all trafikk på siden vår.

 

Medieanalyse for oktober 2016

HiB hadde 129 treff i media i oktober, mot 109 i same periode i fjor. Som tidlegare er dei fleste sakene nøytrale for HiB. Det vil seie at HiB er omtala, men at sakene verken profilerer fagmiljø og profil spesielt, eller gir eit etterlatt negativt inntrykk av organisasjonen. Statsbudsjettet for HVL  er ei av desse sakene som fekk omtale i fleire medier.

35 prosent av sakene er positive for HiB og profilerer fagmiljø og profil, medan berre 1 prosent har negativt forteikn. Av positive saker kan vi  til dømes nemne oppslag i BT om sjukepleiarstudentante som hadde som prosjekt å informere om gratis HPV-vaksine for unge kvinner. Vi kan også nemne Sogn Avis sitt oppslag om forskingssamarbeid mellom idrettsmiljøa i Sogndal og Førde (saka kom opprinneleg frå Fusjonsinfo). I tillegg bidrar professor Frode Thuen jamnt og trutt med ekspertuttalingar i media. For meir informasjon om underlaget, sjå vedlagt excel-fil.

Dei fleste sakene er i webmedier (66 prosent), deretter følgjer papiraviser (33 prosent) og etermedier med 1 prosent. På høyden toppar lista over kjelder som har hatt flest artiklar om HiB i denne peridoen, deretter følgjer Studvest.

Sjå heile rapporten: analyse_oktober_2016

SoMe-analyse for oktober 2016

Her er litt tall og statistikk fra HiBs sosiale media-kanaler!

Facebook

Vi har 8817 følgere på Facebook. Det er 124 flere enn for én måned siden. Igjen er det filmene som går best. Det er ikke tilfeldig.

Filmer får stor spredning på Facebook – både pga Facebooks egne algoritmer og popularitet, og det er også hovedgrunnen til at Seksjon for kommunikasjon satser på film som formidlingsform. Det kan være tidkrevende å produsere små filmsnutter, og derfor prioriterer vi innhold som kan ha lang levetid, som kan virke rekrutterende og som kan gjenbrukes på HiBs nettsider.

somestat

Her er topp-postene fra oktober:

Lesesalsplasser i Fabrikkgaten er en god nyhet for studentene våre! Derfor laget vi en film som viser lokalene og veien bort ditt. Filmen har 7571 videovisninger, 18 391 personer er nådd, 30 har delt og 93 liker HiBs post.

Filmen fra SimArena, der sykepleierstudenter hjelper hjemmetjenesten i Bergen kommune med å trene på akutte situasjoner, var også populær. Den er produsert av Senter for nye medier. Filmen har 6300 videovisninger, har nådd 14 376 personer, har 37 delinger og 63 liker på HiBs post.

Poster om studenter som utmerker slår an. Mange hiver seg på liker-knappen for å gratulere. Denne måneden har vi hatt særlig tre poster av denne typen som har slått an:

Et bilde av ingeniørstudenter som mottok VVS-foreningens pris for beste bacheloroppgave har nådd 7409 personer og har 19 likerklikk.

Vi delte en sak fra Kvinnheringen om fysioterapistudenten Solveig Hatteberg som fikk studentprisen for 2016 fra Norsk fysioterapiforbund. 55 har likt dette innlegget og 4684 personer er nådd.

Et bildealbum fra årets Idémesterskap med bilder av studenter og ansatte på AIØ som mottok priser fikk også en del spredning med 2689 personer nådd og 27 liker.

Instagram

Vi teller nå 2778 følgere. Det er 35 flere enn sist måned. De tre beste postene er:

 1. Sykepleierstudenter som fremmer HPV-dagen på HiB (bilde). 130 har likt.
 2. Kjempekø til matpakkesmørebordet som Studentparlamentet arrangerte for å markere av psykisk helse-dagen (bilde). 104 liker.
 3. Musikklinjekoret som fremfører afrikansk sang med trommer under Internasjonal uke (film). 97 har likt.

Snapchat

Rekkevidden for postene våre på Snapchat ligger nå på i overkant av 720 brukere. Vi holder på det ukentlige utlånet til studentene våre, og denne måneden har vi vært vitne til fysioterapistudenter som følger et team based learning-undervisningsopplegg, vi har fått med oss opptaktene til Idémesterskapet fra økonomistudenter og gjennomføringen av arrangementet, og idrettsprestasjoner fra HiB-studenter under Bergen Challenge. En fin miks av studiehverdag og fritid der altså.

Twitter 

Vi bruker ikke noe særlig plass på Twitter-bruken vår i disse rapportene. Grunnen til det er mangel på brukerstatistikk fra kanalen. Pr. i dag har vi 3174 følgere på Twitter. Vi deler alle våre egenproduserte nyhetssaker her, alle kronikker og debattinnlegg fra HiBs faglige ansatte (som vi vet om), og også nyhetssaker der HiBs ansatte er intervjuet.

 

Analysetall for oktober 2016

Ny måned, ny webanalyse.

Månedens analyse er som den pleier. I listeform kan oktober oppsummeres slik:

Et annet verktøy vi bruker til webanalyse er Hotjar. Hotjar kan generere heatmaps basert på klikk, hvor et høyere antall klikk gir en rød farge, mens få eller ingen klikk gir blå eller null farge.

Heatmap, siden www.hib.no/for-studenter
Heatmap, siden www.hib.no/for-studenter, fra desember 2015

 

I dette heatmapet ser vi at mange har klikket på knappen til Itslearning, mens få har klikket på Praksis-knappen og få eller ingen har klikket på Mazemap-knappen. Ser man dette i sammenheng med hva folk har søkt på når de står på denne siden (søk og skriv, pensum, bibliotek, grupperom, utskrift, wiseflow, åpningstider), kan det brukes til å endre knappe-lenkene til noe som brukes mer.

heatmap-382410-click-desktop-1 heatmap-269322-click-desktop heatmap-269319-click-desktop rekruttering_heatmap-click-desktop

Hotjar kan også brukes til å filme brukersesjoner, hvor vi ser bevegelse fra musepeker og klikk. Snurr film:skjerbildefront

I Hotjar har vi også mulighet for å sette inn en tilbakemeldingsboks på siden vår. Vi har en på siden for studenter, hvis man skroller et stykke ned på siden. Spørsmålet vårt er enkelt: «Fant du det du lette etter?». Gjennom denne boksen kommer det endel tilbakemeldinger. Disse brukes aktivt av webredaktøren, Nina, til å forbedre innholdet på sidene.

Spørreundersøkelse i Hotjar
Spørreundersøkelse i Hotjar

Medieanalyse for 3.kvartal 2016

Totalt hadde HiB 318 treff i media i 3. kvartal. Dette er ei formidabel auke frå 184 i same periode i fjor. Ser vi på underlaget går fusjon att som eit gjennomgåande tema, men elles fordeler sakene seg på forskjellige tema og det er difor vanskeleg å peike på ei einskild årsak til auka åleine. Av konkrete saker fekk nyheita om at Arvid Hallén blei styreleiar og søkjarane til rektorstillinga brei omtale i fleire medier. 50 prosent av sakene har eit positivt forteikn for høgskulen, noko som vil seie at dei profilerer HiB si faglege verksemd og profil. 49 prosent kjem i kategorien nøytral og berre ein prosent stiller HiB i eit negativt lys. Den eine saka handlar om nedgangen av søkjarar til undervannsteknologi, den andre om at ein tidligare tilsett sakssøkjer HiB for aldersdiskriminering.

Ser vi på kjelder ligg På høyden på topp med 12 oppslag der HiB er omtala. Forsking.no har også hatt 6 saker om forsking frå HiB i denne perioden. To av disse er produsert av Seksjon for kommunikasjon, i tillegg til redaksjonell rådgjeving på ein kronikk. Vidare på lista kjem NRK, Sykepleien og BT.

I september hadde HiB 135 treff i media, mot 68 i same månad i fjor. Månadsanalysen følgjer kvartalsanalysen med omtrent lik fordeling på positive og negative oppslag, og eit mindretal negative. Til liks med kvartalsanalysen er det flest treff i webmedier, deretter trykte medier, medan ein litan andel kjem i etermedia.

Underlagsmateriale medieanalyse 3.kvartal 2016

Analysetall for september 2016

Det er atter tid for analyse av nettsidene og våre sosiale kanaler.

Webben

På webben har vi hatt en reduksjon i antall sesjoner, uten at vi gråter av den grunn. Ser vi på utviklingen fra januar 2016 til og med september ser vi at sesjonstallene går opp og ned. Vi har stor aktivitet i januar og august i forbindelse med semesterstart, samt i tiden før søknadsfristen for opptak i april. Juli er det absolutte bunnpunkt og resten av årets måneder ligger rundt 170-180 000 sesjoner.

Besøksutvikling januar til september 2016
Besøksutvikling januar til september 2016

I midten av september var webmaster på kurs i Google Tag-manager (GTM). GTM er et verktøy som forenkler sporing av trafikk på en nettside, og vi har satt opp sporing av feks knapper og epostlenker. Knappene på studentsiden er blant de mest populære, men vi ser også at besøkende er interessert i studieprogrammene våre med tilhørende studieplaner. Dette er de mest populære knappene:

 • Itslearning (knapp på for studenter-siden) 10%
 • Mer informasjon i studieplanen (på alle studieprogramsider) 10%
 • Timeplan (på siden for TimeEdit) 3,8%
 • Webmail (knapp på for studenter-siden) 2,9%
 • Bestill grupperom (knapp på for studenter-siden) 2,2%

Hvis vi snur på måten man ser på klikkene på ser vi at epostklikk (5,7%), klikk bibliotekressurser (4,77%) og utvekslingslenker på studieprogramsidene (1.7%) også er populære.

Vi har hatt to hovedsaker på forsiden og disse er blitt vist 157 ganger tilsammen. Nyhetene på forsiden har blitt vist drøye 1600 ganger, hvor artikkelen om motbakkeløp for utviklingshemma, presentasjon av kandidatene til FoU-prisen, nytt interimstyre og HiB-studenter som skal lære seg å samarbeide har vært de mest populære.

Sosiale medier

Facebook

Antall følgere (likerklikk på side) stiger jevnt og trutt og vi har fått 171 flere følgere (netto) denne måneden. Rekkevidden for bilder og poster som vi legger ut er ofte større enn det antallet følgere vi har, fordi innleggene deles til flere når folk liker, kommenterer, deler osv.
Her er en oversikt over innleggene som gjorde det best i forrige måned:

 • Digital eksamen-prosjektet trenger hjelp til nynorskoversetting, og vi la oppdraget ut på Facebook i forrige uke.
  Dette var tydeligvis aktuelt for mange – det er 167 kommentarer på innlegget. De fleste har tagget venner som de mener at dette er aktuelt for, posten har 36 liker og innlegget er spredd til 12 900 personer (og ryktene sier at det har kommet 57 søknader)
 • Et album med bilder fra feiring av ferdigutdannede masterstudenter i klinisk sykepleie nådde ca 11 500 personer.
  Innlegget har 652 liker, 10 delinger og 119 kommentarer.
 • Vi gjorde også vårt for å spre setefødselfilmen som ble laget av Tidsskriftet Sykepleien i SimArena.
  Filmen har totalt 15,5 millioner visninger. HiBs deling av filmen står for 4700 av disse (ikke så mye kanskje), men den er vist til 9700 personer og har 82 liker og 23 kommentarer. Et tegn på at denne filmen fenget og ble opplevd som relevant er at gjennomsnittlig visningstid er på 55 sekunder. Vanligvis ligger gjennomsnittlig visningstid på ca 20 sekunder.

 

 

Antall følgere på Facebook, utvikling i september 2016
Antall følgere på Facebook, utvikling i september 2016

Vi ser at gjennomsnittlig rekkevidde for innleggene våre har sunket noe sammenlignet med august. Det har nok sammenheng med at august-måneden er svært aktiv med studiestart og mye trøkk på Facebook-siden, mens vi er mer tilbake til normalen i september.

Rekkevidde for innlegg, september 2016
Rekkevidde for innlegg, september 2016

Instagram

Vi har fått ca 100 nye følgere på Instagram i løpet av september og har nå 2743 følgere. De mest populære innleggene denne måneden er 1) bilde av to sykepleiestudenter og Britt Moene Kuven ved Institutt for sykepleie iført historiske sykepleieruniformer (134 liker), 2) en filmsnutt av to studenter som titter opp fra de splitter nye skilleveggene på leseplassene ved biblioteket (115 liker) og 3) en selfie av Ruth Donovan og Agnes Giertsen som var i hageselskap hos kongen (112 liker).

Snapchat

Vi fortsetter å låne ut kontoen vår «hibfolk» til HiB-studentene. Målet er å låne den ut minst én gang i uken. Denne måneden har vi fått bakom-blikk fra kokkelering i Kronstadskogen med barnehagelærerstudenter og barnehagebarn ifm kunstprosjektet Luftballet, simulering på jordmorutdanningen, konkurranser og aktiviteter under AIØ-lekene og Kronbar-jam.

Om bruk av Google Analytics

Google Analytics er en viktig del av arbeidet med nettsidene til HIB og vi bruker Google Analytics aktivt for å ta avgjørelser om videreutvikling av nettsidene våre og nye hvl.no. Ett av spørsmålene vi fikk var om vi ønsket støtte for Internet Explorer 9 (IE9) og enda eldre versjoner. IE9 er en nettleser fra 2010, og det å ha støtte for eldre nettlesere krever mye utvikling og spesialtilpasninger av kode. Når vi ser på nettleser-distribusjon på webben ser vi at IE 11 fra 2013 er den mest brukte nettleseren på våre sider: ca 96% av brukere som bruker ulike Internet Explorer-versjoner bruker IE 11 og IE10-brukere utgjør 2,6%. Ca 1% bruker IE9 og var det lett å si til vår leverandør at det ikke er nødvendig med støtte for eldre nettlesere.

Distribusjon av ulike Internet Explorer-versjoner
Distribusjon av ulike Internet Explorer-versjoner

Analysetall for august 2016

Webben

Hvis via var en kommersiell aktør ville jubelen stått i taket på grunn av den kraftige økningen i antall sesjoner og besøkende, fra 75000 i juli til 214000 i august. For oss betyr det bare at studentene har kommet tilbake og normalsituasjonen er gjenopprettet. Andelen nye brukere er sunket fra 35% i juli til 23% i august. Både årets ferske studenter og eksisterende studenter går under merkelappen «returnerende brukere» hvis de har besøkt siden vår ila de siste måned.

Forsidenyheten vår er blitt klikket på 7220 ganger i august. Mest populær her er saken om studiestart. 53% av alle som har klikket har kikket på denne siden og med topp i antall besøkende den 14. og 15.august med drøye 2000 besøkende. Saken er lest flere ganger, men da via andre innganger. Siden er vist 13172 ganger, og de aller fleste (63%) har funnet den via Google eller en annen søkemotor, nesten 600 kom via Facebook og noen har fått en lenke på epost.

Vi har hatt drøye 1300 visninger av nyhetssakene på forsiden. De mest populære der er

Mest brukte søketermer er endret fra tidligere og reflekterer at det er nytt studieår og mange nye studenter som skal sette seg inn i sin studenthverdag. «Timeplan» er det mest brukte søkeordet på nettsidene, etterfulgt av «politiattest», «pensum» og «studentweb». Andelen som søker på nettsidene er fremdeles lav, 7%,  noe som er en økning fra tidligere med ca 0,5-1%.

Akkurat nå har vi 107 besøkende på nettsidene våre. Alle sider som besøkes er studierelaterte sider med unntak av en; siden om institutter ved AIØ. 3 av disse kommer fra Facebook, mens 1 kommer fra afterschoolafrica.com, 1 fra uhr.no og 1 fra vernepleierportaler.no. De aller feste kommer fra Vestlandet og bergensområdet, men det sitter en stakkar i Trondheim og titter på nettsidene våre mens dette blir skrevet. Teknologifordeling er 70% mobil, 26% desktop og 4% nettbrett.

Fusjonsinfo har vi hatt 2630 økter med 8142 sidevisninger. Lesere ser i snitt 3.1 sider og dette bruker de nesten 3 minutter på. Det er 3 som leser fusjonsinfo akkurat nå, 2 av dem leser om det nye interimstyret.

Rektoratet.hib.no har hatt 667 sidevisninger på 452 brukere. Lesere ser ca 1.24 sider, 80% ser bare en side før de forsvinner igjen. 84% av leserne kommer fra Allmenningen, mens nesten 13% kommer via hib.no. Den 30 august og påfølgende dag var det et hopp i besøkstall, med nesten 200 av sidevisningene på disse to dagene. 30.august var dagen rektor blogget om at planleggingen av den nye høgskolen var i gang.

Utvekslingsbloggen (utveksling.hib.no) har hatt 555 besøkende i perioden, med drøye 1600 sidevisninger. Brukerne leser i snitt 3 sider pr besøk. Den mest populære posten er saken om to studenters første måned i Australia (http://utveksling.hib.no/forste-maned-i-australia/), etterfulgt av bloggpostene til Emilie og Marit (http://utveksling.hib.no/author/emiliemarit/) og Hanna og Lotte (http://utveksling.hib.no/author/hannalotte/)

Sosiale medier

Facebook

Her finner du vår facebook-side.

August bærer preg av studiestart og er en travel måned i sosiale medier. Vi har en jevn økning av følgere på HiBs Facebook-side. Rekkevidden pr. dag øker også i takt med økningen av følgere. I august har vi produsert flere videoer en normalt, noe som har vært en suksess. Vi har produsert to korte omvisningsvideoer som begge har vært svært populære. I tillegg har vi testet live-videosending for første gang. Dette var også svært populært og er noe vi kommer til å fortsette med.

Rekkevidde for interaksjon
Rekkevidde for interaksjon
Antall videovisninger på HiBs facebook-side
Antall videovisninger på HiBs facebook-side

 

Antall følgere på Facebook - utvikling over tid
Antall følgere på Facebook – utvikling over tid

 

Instagram

Også på Instagram er det omvisningsvideoene som har vært mest populære denne måneden med 898 og 804 visninger. Vi har 2649 følgere på Instagram.

Snapchat

Også i august har vi lånt ut Snapchat kontoen vår til studenter. Denne måneden har fadderuken og en gjeng BLU-studenter lånt kontoen. Det har vært svært populært og innholdet har nær 100% rekkevidde til våre følgere. Vi har økt rekkevidden vår fra 350/400 til ca 600 denne måneden, og ser at det fortsetter å stige.

Analysetall for juli 2016

Juli-analysen kommer litt tidlig, men neste anledning er medio august – noe som er litt seint igjen. Først en liten oppsummering:

 

Så til månedens tall:

Nedgangen fortsetter, fra 137000 sesjoner i juni til drøye 75000 (så lang) i juli. Siden studentene vår største brukergruppe og de fremdeles er på sommerferie gir en halvering av antall sesjoner ingen grunn til panikk.

Det er tydelig at brukergruppen også er annerledes enn det vi ser i skoleåret: andelen nye brukere har økt ytterligere, fra 27% i juni til 35,3% i juli. Siden nye studenter er vår viktigste brukergruppe er sistnevnte tall gledelig. Det betyr at brukere som ikke har besøkt oss før snuser på vårt innhold. Mange av disse er nok nye studenter, for sider som «studiestart», «timeplan» og «om studentweb» er kommet inn på topp 10-listen.  Sommer-brukerne våre bruker i større grad mobil: 35,5% bruker mobil mens 58% bruker datamaskin. De resterende bruker tablets. Av mobile enheter bruker 50%  av ikke-datamaskinbrukerne iPhone, 11% bruker iPad, 6,3% bruker Samsung-enheter og de resterende 33% fordeles på 592 ulike enheter. 248 ulike enheter har hatt ett besøk hver.

Nyhetssiden vår har blitt besøkt 1538 ganger i juli, med mellom 40 og 100 daglige besøk. Unntaket er 19.juli, hvor vi publiserte nyheten om søkertall, hvor besøkstall hoppet opp til 564 for å så dale som en stein dagen etterpå. Totalt er det 680 brukere som har sett sistnevnte nyhet. Deling i sosiale medier er en av årsakene til høye besøkstall. Av de 680 som har sett saken kommer 478 fra Facebook. Brukere som kommer fra LinkedIn er primært interessert i våre ledige stillinger, mens Twitter-brukerne ser på hovedsiden vår (hib.no) og nyhetssiden. Fra Twitter er det saken om Duke-samarbeid som er mest besøkt.

På fusjonsinfo.no har vi hatt 447 sesjoner, fordelt på 316 brukere. Dette er en ganske stor nedgang fra sist periode, med 3 ganger så mange sesjoner. Forklaringen er trolig så enkel som at fusjon er vedtatt, interesserte har lest nyheten og det er publisert få saker på siden etter 1.juli. Mariannes Vestlands-quiz har hatt 233 sesjoner, mens utlysning til rektorstilling fra 8.juli er blitt sett av 66 personer i perioden.

Merk at tallene er fra perioden 1.juli til 26.juli – noe som gjør at månedstallene er litt for lave. Webredaktør Nina planlegger ikke å publisere noen kioskvelter denne uken, så endringen vil trolig ikke bli dramatisk.