«Jippi! Moro, moro, moro..!»

…kom det frå ein av deltakarane som kom fykande ned skibakken. Vi som tredjeårs vernepleiestudentar har som del av undervisning i nettverks- og frivilligheitsarbeid teke del i aktivitetsdag for personar med funksjonsnedsetjing ved Sogn Skisenter, Heggmyrane. Nav hjelpemiddelsentral, Sogn og Fjordane skikrins, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Sogndal United inviterte til aktivitetsdag 11.februar.

Tekst og foto av studentar ved Vernepleieutdanninga: Ida Kannelønning Engen, Anna Yttri, Kine Øvstetun, Morten Kleppe, Line Kristine Thorstensen. Hovudbilde: Elisabeth Tveit

Tema for undervisningsdagen var hjelpemiddel på snø for born og vaksne med funksjonsnedsetjingar. Målet for dagen var å auke kunnskapen om aktivitetshjelpemiddel, slik at brukarar i større grad kan få høve til deltaking og aktivitet med riktige hjelpemiddel. Vi begynte dagen med introduksjon og opplæring i ulike hjelpemiddel frå NAV hjelpemiddelsentral og ulike leverandørar. Vi fekk òg moglegheita til å teste utstyret sjølve med hjelparar.

10968153_10153004147996648_862825043_n

Alle som ville fekk prøve langrenn, alpint, mono- og duoski. Her fekk vi ei oppleving av å stå på ski i brukarane sine perspektiv. Sitteski er ei heilt fantastisk oppleving!
Kl. 11 kom dei inviterte frå ulike kommunar i indre Sogn. Vi delte oss inn i ulike grupper med ansvar for ulike aktivitetar. Aktivitetsgruppa sto for akebrett, snøballkasting og kast på blink.

 

IMG_3720 (2)

Friluftsgruppa laga bål, og matgruppa leverte ut mat vi kunne lage sjølve på grillen. Hjelpegruppa, saman med NAV hjelpemiddelsentral hjelpte brukarar opp og ned i skiheisen, og fotogruppa foreviga nokre fine minner frå denne kjekke dagen. Røde Kors arrangerte også snøscootertur for dei som ynskte å bli med på det.

10966505_10155177702550612_1722050447_n
Det heile vart avslutta med sosialisering rundt bålet med god mat. Stemninga var god, og det såg ut til at alle hadde ein kjekk dag. Alle deltakarane fekk også utdelt diplom for god innsats gjennom dagen!