Velkommen til Kunnskapshjertet – biblioteket!

Jeg er bibliotekar og har jobbet på høgskulebiblioteket siden 1994 så jeg var her da biblioteket hørte til Sogn og Fjordane Distriktshøgskule. og så ble distriktshøgskulen og lærerhøgskulen i Sogndal slått sammen med høgskulene i Førde og ble Høgskulen i Sogn og Fjordane. Nå er vi blitt med i HVL – Høgskulen på Vestlandet. Bergen, Førde, Haugestord, Sogndal og Stord, eller HIB (Bergen), HSH (Stord/Haugesund) og HiSF (Sogndal/Førde).

Mange forandringer har skjedd innenfor bibliotekssektoren fra 1994 til 2017. Først var det bare bøker og tidsskrift og kartotek. Så endret det seg da internett kom inn og biblioteket fikk Micromarc. Sogndal bibliotek var da i forfront og distrikthøgskulens bibliotek som ble HiSF – Biblioteket Fjøra og lærerhøgskulens biblioteket ble HiSF – Biblioteket Fosshaugane. Etterhvert fikk vi det nye fine bygget i Sogndal, Høgskulebygget, og vi flyttet sammen til 4.etasje og ble HiSF – biblioteket Sogndal. Og nå er vi  HVL-biblioteket Sogndal.

Vår jobb er som alltid å gi god service til tilsette og studenter ved Høgskulen. Nå har vi nettopp fusjonert med Bergen og Stord/Haugesund så jobber vi ekstra slik at studenter og tilsette til få et like bra tilbud samme hvor de er hen. Mange nye spørsmål dukker opp og vi jobber på tvers og lærer oss hverandre å kjenne. Skrekken ved en fusjon er å bli slukt opp og ikke bli ordentlig integret i den nye ordningen. Vil Bergen tåle å være en del av 3 eller 5 deler, alt ettersom man ser det? Vi er 3 organisasjoner og 5 steder som er spredt rundt i Vestlandsregionen.

Håpet nå er: Vi kommer til å bli bra sammen. Nå blir vi bedre!! Og det har alltid vært bibliotekarens kampsak!

Skrevet av Borghild Nordal, bibliotekar ved HVL-biblioteket i Sogndal. (PS Jeg er ikke på bildet)