Anne-Karin Furunes om kunstnerisk utviklingsarbeid

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitet- og høgskolesektor arrangerte nettverkskonferanse ved Nord universitet i Levanger 29.- 30.januar

Innleder ved nettverkskonferansen var Anne-Karin Furunes, professor i billedkunst ved NTNU. Furunes forteller at hun begynte med forsøk der hun “fremkalte” bilder gjennom å fjerne deler av flaten. Fra dette utviklet hun etter hvert en teknikk der små bilder ble transformert til store hullbilder. Dette r en manuell prosess der hun hugger ut hullene i lerret for hånd. Jobber med svært store formater, noe som gjør at hun hele tiden må veksle mellom å betrakte resultatet nært og på avstand. Continue reading «Anne-Karin Furunes om kunstnerisk utviklingsarbeid»

Kunstnermøte med Kim Hiorthøy

Kim Hiorthøy besøkte Høgskolen på Vestlandet og snakket omkring verketListe. Arrangementet kom i stand i forbindelse med KOROs førtiårsjubileum. Det følgende er noen notater fra denne kunstnersamtalen.

Hiorthøy innledet med å vise “The Los Angeles County Museum on Fire”, malt av Ed Ruscha. Kunst er på mange måter motsatsen til museer og det institusjonaliserte, og kunsten bør dermed være det som “brenner opp”museer. Kunst bør med andre ord være forstyrrende, noe som kan stille spørsmål ved seg selv og hele tiden være i forandring. Continue reading «Kunstnermøte med Kim Hiorthøy»

– Kunsten skal være i veien, ikke noe som passer inn

Kunstnersamtale med Kim Hiorthøy

Her finner du en oppsummering av arrangementet.

Da det nye høyskolebygget på Kronstad ble åpnet i 2014 ble det gjennomført flere store kunstprosjekt, og tirsdag 23. januar skal vi ha en samtale med en av kunstnerne: Kim Hiorthøy.

Han vil snakke om arbeidet med Liste, et kunstverk som strekker seg over en hel vegg inne på høyskolen. Hiorthøy har omtalt Liste som en oversikt over alt en har bruk for, alle valg en må ta, alle de tinga vi kan oppleve, huske eller glemme, mennesker vi møter – en form for inventaroversikt over livet.

I tillegg vil han sammen med Ellen Marie Fodstad fra KORO diskutere hva kunst i det offentlige rom kan være. Alle er velkomne til å være med på samtalen.

Møt opp ved lesesalen i biblioteket tirsdag 23. januar kl.12.00 på Høgskolen i Bergen, campus Kronstad.

Gratis inngang, ingen påmelding. Velkommen!

KHdele – Læringsressurser til kunst- og håndverksfag

Fem universitet og høyskoler knyttet til grunnskolelærerutdanningen deler sine undervisningsfilmer innenfor faget kunst og håndverk

Du finner nettstedet på khdele.no

Ressursene har blitt til gjennom et samarbeid som involverer fem UH-institusjoner: Høgskolen i Sørøst- Norge, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet og Nord Universitet.

Målet med prosjektsamarbeidet er å fremme kvalitet i kunst og håndverksfaget, knyttet til grunnskolelærerutdanningen. Ved å utnytte prosjektdeltakernes faglige – og didaktiske kompetanse, utvikles multimodale læringsressurser i form av filmer som deles gjennom denne nettsiden.