Elever eksperimenter med ny digital teknologi og læring

Utdanningsdirektoratet har etablert BetaLab, som skal være et sted for utprøving og eksperimentering med ny digital teknologi og læring. Dette er samtidig et utviklingsprosjekt som skal bidra til å bringe teknologien ut i klasserom, barnehager og lærerutdanninger. Siktemålet er å kommer fram til god praksis og gode eksempler.

For tiden er det mye snakk om programmering og algoritmisk tenkning. Programmering i skolen handler mye om å la elevene være kreative og skapende med teknologi, men algoritmisk tankegang er en problemløsningsmetode som dreier seg om å tilnærme seg problemer på en systematisk måte.

Programmering er ofte også en del av det tverrfaglige arbeidet som flere skoler gjør i sine skaperverksted. I et skaperverksted kombineres tradisjonelle håndtverksfag med nye teknologier som 3D-printing, laserkutting, e-tekstiler og programmerbar elektronikk.

Ved å kombinere teknologi, programmering og håndtverk, kan elevene få være utforskende og kreative med teknologi. I filmen nedenfor, fra skaperverkstedet på Oslo Vitensenter, ser vi hvordan elevene bygger og programmerer roboter.

Via Roboter i skolen.

Studer kunst og håndverk ved Høgskulen på Vestlandet

Er du interessert i kunst og håndverk bør du sjekke ut tilbudene nedenfor.

Søker du grunnskolelærerutdanningen, med oppstart i høst, kan du velge mellom utdanningsløp rettet mot 1-7 eller 5-10 klasse i skolen.

Velger du Grunnskolelærer 1-7 (i Bergen eller Stord) kan du ta MGBKH101 Kunst og handverk 1, emne 1 i høst. Senere bygger du videre med MGBKH201 Kunst og handverk 1, emne 2.

Velger du Grunnskolelærer 5-10 (Bergen eller Stord) kan du ta MGUKH101 Kunst og handverk 1, emne 1 i høst, og senere MGUKH201 Kunst og handverk 1, emne 2.

Du kan studere kunst og håndverk dersom du tar lærerutdanning i Sogndal (1-7 og 5-10) også, men her kan du ikke velge dette faget det første studieåret.

Ønsker du vil utdanne deg til barnehagelærer kan du velge Barnehagelærerutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet.

Hvorfor studere kunst og håndverk?
Vi skal være forsiktige med å betegne enkelte fag som mer skapende og kreative enn andre. Du kan absolutt være kreativ innenfor alle fag, men gjennom kunst og håndverk er det gjerne lettere å møte elevene på en annen måte enn i de mer teoretiske fagene. I kunst og håndverk kan elevene utvikle det vi litt upresist kan kalle praktisk intelligens. Andre vil kanskje kalle det evne til innovasjon. Ikke som en erstatning, men som et viktig supplement og en annen inngang til teorikunnskaper.

Fagets navn forteller at det handler mye om det vi kan skape med hendene, samt med egnede verktøy. Dette inkluderer mange forskjellige typer formgiving fra det som kan gjøres med høvelbenker eller stikkepinner, via symaskiner og dreieskiver til datamaskiner og 3D-printing.

Noe av det som gjør faget særlig spennende er at det tilbyr konkrete møtepunkter mellom tradisjonelle håndverksteknikker og ny teknologi. Kunst og håndverk er derfor perfekt å ha i verktøykasssen når du som fremtidig lærer skal nærme seg det tverrfaglige.

Les også: Tre gode grunner til å velge grunnskolelærerutdanning