VR og AR i planlegging av bygde omgivelser

Vi kan bruke AR (Augmented Reality) og VR (Virtual Reality) til en rekke forskjellige former for visualisering, noe som etter hvert har en ganske lang historie innenfor akademia til alt fra fremtidsbilder til historie.

Dette kan vi  gjøre med studenter ved hjelp av ganske enkle midler. I kunst og håndverk lager vi modellene i programmer som Sketchup og bruker deretter ulike løsninger får å visualisere disse i terreng: ren bildemanipulering, enkel VR, apper for AR og dels løsninger med 360-kameraer, som så å si lar oss tre inn i en fysisk modell.

Link til video fra DN.no

Teknologiene er i ferd med å bli såpass tilgjenegelige at dette er neo som vil finen veien ut i skolen.

DN.no har en reportasje om bruk av VR i planleggingen av nye bygg. Dette gir en helt annen innsikt, bokstavelig talt, i hvordan byggene vil arte seg under ulike forhold, sammenlignet med hva en kan oppnå med modeller og andre mer tradisjonelle metoder. Dette er samtidig teknologi som blir ganske lett tilgjengelig, også for undervisning.

Veidekke tar i bruk Microsoft Hololens for å framstiller et tredimensjonalt bygg som endrer seg over tid.

Fordelen med noen av disse løsningene, som riktignok ikke håndterer skygger på samme måte (men det kommer garantert) er at brukeren selv enkelt kan plassere og vende på en modell, for på den måten å teste ut ulike scenarier på bestemte steder.