VR og AR i planlegging av bygde omgivelser

Vi kan bruke AR (Augmented Reality) og VR (Virtual Reality) til en rekke forskjellige former for visualisering, noe som etter hvert har en ganske lang historie innenfor akademia til alt fra fremtidsbilder til historie.

Dette kan vi  gjøre med studenter ved hjelp av ganske enkle midler. I kunst og håndverk lager vi modellene i programmer som Sketchup og bruker deretter ulike løsninger får å visualisere disse i terreng: ren bildemanipulering, enkel VR, apper for AR og dels løsninger med 360-kameraer, som så å si lar oss tre inn i en fysisk modell.

Link til video fra DN.no

Teknologiene er i ferd med å bli såpass tilgjenegelige at dette er neo som vil finen veien ut i skolen.

DN.no har en reportasje om bruk av VR i planleggingen av nye bygg. Dette gir en helt annen innsikt, bokstavelig talt, i hvordan byggene vil arte seg under ulike forhold, sammenlignet med hva en kan oppnå med modeller og andre mer tradisjonelle metoder. Dette er samtidig teknologi som blir ganske lett tilgjengelig, også for undervisning.

Veidekke tar i bruk Microsoft Hololens for å framstiller et tredimensjonalt bygg som endrer seg over tid.

Fordelen med noen av disse løsningene, som riktignok ikke håndterer skygger på samme måte (men det kommer garantert) er at brukeren selv enkelt kan plassere og vende på en modell, for på den måten å teste ut ulike scenarier på bestemte steder.

Taktile roboter / skulpturer med Microbits

Kunst og håndverk møter andre fag på mange omåder, ikke minst knyttet til det digitale. Sist fredag tok Jon, fra kunst og håndverk, og Andrea, fra matematikk, turen til Ingvild og Øyvind på Knappskog skule. Her er HVL involvert i et prosjekt gjennom desentralisert kompetanseutvikling.

Tanken er å jobbe med dem for å utvikle et skaperveksted, både i skolen og ved HVL, så her er det bare å håpe at det blir fart i sakene ved HVL også.

Klassen til Øyvind bygger enkle roboter. Det var flere flotte utgaver, men denne var den eneste jeg tok en liten video av:

Mye annet gøy også:

   

Hald fram med å lese «Taktile roboter / skulpturer med Microbits»

Elever eksperimenter med ny digital teknologi og læring

Utdanningsdirektoratet har etablert BetaLab, som skal være et sted for utprøving og eksperimentering med ny digital teknologi og læring. Dette er samtidig et utviklingsprosjekt som skal bidra til å bringe teknologien ut i klasserom, barnehager og lærerutdanninger. Siktemålet er å kommer fram til god praksis og gode eksempler.

For tiden er det mye snakk om programmering og algoritmisk tenkning. Programmering i skolen handler mye om å la elevene være kreative og skapende med teknologi, men algoritmisk tankegang er en problemløsningsmetode som dreier seg om å tilnærme seg problemer på en systematisk måte.

Programmering er ofte også en del av det tverrfaglige arbeidet som flere skoler gjør i sine skaperverksted. I et skaperverksted kombineres tradisjonelle håndtverksfag med nye teknologier som 3D-printing, laserkutting, e-tekstiler og programmerbar elektronikk.

Ved å kombinere teknologi, programmering og håndtverk, kan elevene få være utforskende og kreative med teknologi. I filmen nedenfor, fra skaperverkstedet på Oslo Vitensenter, ser vi hvordan elevene bygger og programmerer roboter.

Via Roboter i skolen.