Studer kunst og håndverk ved Høgskulen på Vestlandet

Er du interessert i kunst og håndverk bør du sjekke ut tilbudene nedenfor.

Søker du grunnskolelærerutdanningen, med oppstart i høst, kan du velge mellom utdanningsløp rettet mot 1-7 eller 5-10 klasse i skolen.

Velger du Grunnskolelærer 1-7 (i Bergen eller Stord) kan du ta MGBKH101 Kunst og handverk 1, emne 1 i høst. Senere bygger du videre med MGBKH201 Kunst og handverk 1, emne 2.

Velger du Grunnskolelærer 5-10 (Bergen eller Stord) kan du ta MGUKH101 Kunst og handverk 1, emne 1 i høst, og senere MGUKH201 Kunst og handverk 1, emne 2.

Du kan studere kunst og håndverk dersom du tar lærerutdanning i Sogndal (1-7 og 5-10) også, men her kan du ikke velge dette faget det første studieåret.

Ønsker du vil utdanne deg til barnehagelærer kan du velge Barnehagelærerutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet.

Hvorfor studere kunst og håndverk?
Vi skal være forsiktige med å betegne enkelte fag som mer skapende og kreative enn andre. Du kan absolutt være kreativ innenfor alle fag, men gjennom kunst og håndverk er det gjerne lettere å møte elevene på en annen måte enn i de mer teoretiske fagene. I kunst og håndverk kan elevene utvikle det vi litt upresist kan kalle praktisk intelligens. Andre vil kanskje kalle det evne til innovasjon. Ikke som en erstatning, men som et viktig supplement og en annen inngang til teorikunnskaper.

Fagets navn forteller at det handler mye om det vi kan skape med hendene, samt med egnede verktøy. Dette inkluderer mange forskjellige typer formgiving fra det som kan gjøres med høvelbenker eller stikkepinner, via symaskiner og dreieskiver til datamaskiner og 3D-printing.

Noe av det som gjør faget særlig spennende er at det tilbyr konkrete møtepunkter mellom tradisjonelle håndverksteknikker og ny teknologi. Kunst og håndverk er derfor perfekt å ha i verktøykasssen når du som fremtidig lærer skal nærme seg det tverrfaglige.

Les også: Tre gode grunner til å velge grunnskolelærerutdanning 

Fagene skal bli mer praktiske

I forslaget til nye kjerneelementer i faget skal kunsthistorien, for historiens skyld skal ut, til fordel for mer tid med arbeid i materialer. Hvordan man i tidligere tider uttrykte seg i materialer er imidlertid fremdeles sentralt.

Programmering kommer imidlertid inn, ifølge utvalgslederen. Kunst og håndverkslærere er ikke klare for programmering i sin rene form, men hvordan kan dette knyttes til det praktiske arbeidet som eleven skal gjøre i materialene.

Det tverrfaglige trekkes frem som sentralt. Hvordan kan kunst og håndverk knytte seg nærmere til de andre fagene.

Continue reading «Fagene skal bli mer praktiske»

Egne skoleveksted i alle grunnskoler

Roald Gulbrandsen, regiondirektør NHO Innlandet, skriver i et leserinnlegg i om den kommende satsingen på praktiske fag i grunnskolen. Han tar til orde for at alle grunnskoler må utstyres med et skoleverksted.

Teknologiskiftet og fokuset på teoretiske og digitale ferdigheter må ikke gå på bekostning av håndverksmessige ferdigheter, mekanisk og fysisk bearbeidelse av materialer ved bruk av klassiske manuelle verktøy. Stadig flere fagmiljøer er enige i at det er gjennom det praktiske arbeidet, ved å bruke hendenes skapende kraft, at hjernen utvikler seg. Continue reading «Egne skoleveksted i alle grunnskoler»