På denne nettsiden skal ledere i kommunale helsetjenester finne kunnskap, verktøy, oversikter og spørsmål til refleksjon som kan være nyttige i ledelse av det flerkulturelle fellesskapet i staben. Via nettsiden tilbys også en etterutdanning for ledere (Les mer på «Om oss»).