Siste Nytt

I den siste oppdateringen har det vært to nye forelesninger av professor Frode Fadnes Jacobsen om religion, kultur og identitet lagt til «Forelesninger» under « Etterutdanning i Mangfoldsledelse »

Mangfoldsledelse for kommunehelsetjenesten

Denne nettsiden er en del av Senter for omsorgsforskning Vest sitt forskningsarbeid knyttet  “Multicultural workforce in Nursing Homes: Contemporary challenges, opportunities and potentials for the future in the Norwegian municipal care sector” (MULTICARE). Prosjektet finansiers av Norges Forskingsråd (NFR) gjennom programmet HELSEVEL.

MULTICARE forsker på utvikling av, og arbeid i, de kommunale helse og omsorgstjenestene i Norge med særskilt fokus på arbeid som en integrering og inkluderingsarena for immigranter. Mer spesifikt ser vi på hvordan sykehjem organiserer omsorgsarbeidet, tjenestene sine og den multikulturelle staben. Sentrale spørsmål er:

  • Hvilke typer  utfordringer erfarast i multikulturelle arbeidsfelleskap ved sykehjem
  • Hvilke praksiser, rutiner eller tiltak finnes det på ulike nivå som er rettet direkte mot disse utfordringene?

Prosjektet har fire arbeidspakker med meir spesifikke forskingsfokus;

  1. Omsorgstjenester i rurale strøk
  2. Lederskap og praksiser for integrering av etniske minoriteter i arbeidsfellesskapene
  3. Kunnskap og etterutdanning av ledere for multikulturell stab
  4. Kryss-kulturell kommunikasjon av døden på sykehjem.

Denne nettsiden er et ledd i arbeidet med å utvikle en arbeidsplassrelatert etterutdanning i mangfoldsledelse i kommunehelsetjenesten