Læreplan for etterutdanning i Mangfoldsledelse

Høgskolen på Vestlandet tilbyr et pilotprosjekt i form av en etterutdanning i mangfoldsledelse for ansatte ved kommunale helsetjenester. Utdanningen er et nettstudium over ett år med hjemmeoppgaver, hjemmeeksamen og fire pliktige oppmøtesamlinger. I første omgang vil deltagelse i etterutdanningsløpet være begrenset til inviterte kommuner. Etter gjennomføring av pilotperioden vil etterutdanningen vurderes å åpnes opp for andre. Her finner du mer informasjon om etterutdanningen.

Form og innhold

Læringsmål

Tidsplan

Relevante verktøy

Etikk
Tavlemøter
Fadderordning
Samhandlingsverktøy – kollegabasert veiledning
Fravær/nærvær
Språkvenn
Refleksjonsgrupper (ulike verktøy)
Veileder til nyansattsamtale
Nyansattopplæring

Forelesninger og oppgaver

Dilemma og utfordringer – refleksjoner rundt erfarte situasjoner

Ressursbank/erfaringsdeling