Dilemma og utfordringer – refleksjoner rundt erfarte situasjoner

Hva gjør du som leder når:
  • Pårørende henvender seg for å si at de ikke ønsker at deres mor eller far skal stelles av noen med svarte hender?
  • Når ansatte forteller/du observerer at ansatte med innvandrerbakgrunn ikke inkluderes i arbeidsfellesskapet?
  • Når ansatte med innvandrerbakgrunn sitter taus i alle lunsjpauser, tar lunsjen sin alene eller utelukkende sammen med andre landsmenn, eller snakker eget morsmål seg imellom og utelukker etniske norske fra fellesskapet.
  • Når ansatte gir uttrykk for støtte til ekstremister, for eksempel i samtale på vaktrommet.
  • Når beboere opptrer rasistisk og trakasserende overfor ansatte med innvandrerbakgrunn.
  • Når ansatte opptrer rasistisk og trakasserende overfor beboere eller pårørende med innvandrerbakgrunn.
  • Når ansatte opptrer rasistisk og trakasserende overfor ansatte med innvandrerbakgrunn.
  • Når to ansatte med ulik bakgrunn gir uttrykk for at de overhode ikke kan jobbe på samme avdeling.
  • Når en ansatt med innvandrerbakgrunn sier at han/hun ikke ønsker å bidra i stell av beboere med annet kjønn enn seg selv.