Ressursbank/erfaringsdeling

Her vil bidrag fra deltagere legges ut etter fullført etterutdanning. Disse kan anvendes som eksempler på forbedringsarbeid for senere deltagere, eller anvendes som verktøy innen praksisfeltet. Bidragene er åpne og tilgjengelige for alle.