Helseutdanninger og kompetanse

Her får du svar på spørsmål om utdanning og kompetanse. Er utdanningen til arbeidstakeren gyldig i Norge? Hvor skal det søkes om autorisasjon? Har voksne asylsøkere rett til omsorgstjenester fra kommunen?

Helse, rettigheter, plikter og lovverk

Hvor lenge kan hun egentlig jobbe her uten kontrakt? Hvor finner jeg en tolk som snakker arabisk?

Den norske autorisasjonsprosessen

I Norge gir Helsedirektoratet autorisasjon og lisens til helsepersonell. Her kan du lære litt om hvordan det foregår.

Oversikt over ulike kurs og utdanninger

Her finner du noen utvalgte kurs og utdanninger som kan være nyttige for ledere og ansatte i de kommunale omsorgstjenestene.

Fagartikler og fordypningsmateriell

Denne siden gir deg kvalitetssikrede fagartikler og annet som er relevant i møtet med kolleger som har en annen kulturell bakgrunn enn deg selv.

Til distribusjon til ansatte

På denne siden finner du informasjon du kan dele med personer som ønsker å vite litt om helseutdanninger og kompetansei Norge.