Den norske autorisasjonsprosessen

I Norge gir Helsedirektoratet autorisasjon og lisens til helsepersonell. Her kan du lære litt om hvordan det foregår.

Autorisasjon

I Norge gir Helsedirektoratet autorisasjon og lisens til helsepersonell. Direktoratet administrerer også turnustjeneste for leger og gir spesialistgodkjenning til leger, tannleger og optikere.

Autorisasjonsordningen er regulert i helsepersonelloven kap. 9 og 10. Alle henvendelser om søknad osv. skal rettes dit.

Søknadsskjema, dokumentasjonskrav og informasjon om autorisasjon og spesialistgodkjenning

Kurs i nasjonale fag

Helsepersonell utdannet i land utenfor EU/EØS og Sveits må bestå kurs i nasjonale fag for å oppnå autorisasjon i Norge. Kurset består av følgende emner: oppbygningen og organiseringen av helsetjenesten, helse- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder

Helsepersonellregisteret

Helsepersonellregisteret (HPR) er helsemyndighetens register over alt helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, og veterinærer med autorisasjon eller lisens etter dyrehelsepersonelloven. Ved søk gis opplysning om gjeldende autorisasjon, lisens og forskrivningsrett, og evt. begrensning i disse, samt evt. spesialitet for leger, tannleger og optikere. Søk kan foretas her

Oppholdstillatelse til faglærte mv

Utenlandske arbeidstakere må søke oppholdstillatelse for å kunne arbeide i Norge. Ihht. UDI sitt regleverk har arbeidstakere som minst er fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå, har fagbrev eller har utdanning fra høyskole eller universitet eller har spesielle kvalifikasjoner, rett til oppholdstillatelse. Det er et vilkår at:

kompetansen anses som relevant for stillingen

det foreligger godkjenning eller autorisasjon fra relevant fagmyndighet i yrker hvor det er kvalifikasjonskrav i lov eller forskrift, og

arbeidstakeren omfattes av kvoten for faglærte, jf. § 6-12.

Se utdypende regler i UDI sitt regelverk her