Fagartikler og fordypningsmaterialer

Denne siden gir deg kvalitetssikrede fagartikler og annet som er relevant i møtet med kolleger som har en annen kulturell bakgrunn enn deg selv.

Dahlen, K.j & Dahl, K (2016) Flerkulturelle sykepleiere

Sammendrag: Artikkelen «Flerkulturelle sykepleiere» beskriver funn fra en studie av flerkulturelle sykepleiere og utfordringene de møter i Norge. I tillegg til ulike språklige og kulturelle utfordringer, relateres utfordringene til det å arbeide som helsefagarbeider når man er utdannet sykepleier, og å arbeide i eldreomsorgen når praksis og erfaring fra hjemlandet er fra sykehus.

Språk: Norsk
Format: webartikkel – kan lastes gratis som pdf
Forfattere: Kirsti Jæger Dalen og Kari Dahl, Tidsskriftet Sykepleien 2016, nr 4
Søkeord: flerkulturelle sykepleiere, autorisasjon, sykepleiemigrasjon

Fagartikkel om autorisasjonsprosessen innen og utenfor EØS