Helse, rettigheter, plikter og lovverk

Hvor lenge kan hun egentlig jobbe her uten kontrakt? Hvor finner jeg en tolk som snakker arabisk?

Nyttige lenker for utenlandske arbeidssøkende og arbeidstagere rettet mot rettigheter og helse (fra www.helsenorge.no):

Rettigheter for arbeidstagere fra EU/EØS

EØS-borgere som ønsker helsehjelp

Rettigheter for arbeidssøkere/arbeidstagere utenfor EØS

Informasjon på engelsk

Om begrenset autorisasjon (fra Helsetilsynet)

Info fra Helsedirektoratet om Likeverdige helse- og omsorgstjenester til asylsøkere, flyktninger og innvandrere.

IMDI, finn fakta fra din kommune om nye innbyggere med mer.

Oversikt over rettigheter, plikter og muligheter for innvandrere

Lovbestemmelse religiøse høytider – arbeidsmiljøloven:

Arbeidsmiljoloven: §-12-15. Religiose hoytider

Artikkel om rett til fri ved religiøse høytider – fra Virke