Oversikt ulike kurs (utdanninger)

Her finner du noen utvalgte kurs og utdanninger som kan være nyttige for ledere og ansatte i de kommunale omsorgstjenestene.

«Ulikhet er ikke problemet, det er vår manglende evne til å håndtere ulikhet som er problemet.»

Folkeuniversitetet – flerkulturell omsorg

Kurset passer for deg som jobber eller ønsker å jobbe i hjemmetjenesten eller på sykehjem. Det er like aktuelt enten du er norsk eller har vokst opp i utlandet.

Det er  ingen formelle opptakskrav for å delta i undervisningen, men det er en fordel at du har erfaring fra pleie- og omsorgsarbeid.

 

Yrkesrettet språkopplæring og kulturforståelse og arbeidskultur i helsefag – USHT Gjøvik

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland samarbeidet med Karriere Oppland, Gjøvikregionen, Gjøvik Læringssenter og NAV fra 2014 – 2015 om å utvikle og gjennomføre et kurs i yrkesrettet språkopplæring for helsefagarbeidere. Kurset ble godt evaluert; deltakerne rapporterte om økt trygghet i jobben sin og flere har påbegynt eller ønsker å gjennomføre utdanning til helsefagarbeider.

Partene har videreutviklet kurset til også å omfatte et trinn 2 som tilbys de som deltok på trinn 1, og som parallelt har påbegynt utdanning til helsefagarbeider. Kulturforståelse og arbeidskultur innen helse- og omsorg står sentralt. Det vil gjennom kurset og de ulike tema være opplæring i språk og begrep som brukes i helse- og omsorg, og som er relevant på helsefagarbeider-nivå. Rapport fra prosjektet og kontaktdata finnes her.

Oversikt over ulike tiltaksprogrammer for å komme i jobb (fra NAV)

Oversikt kurs og programmer knyttet til norskopplæring (fra IMDI)