Mangfoldighet og arbeidsmiljø

De fleste av oss har noe å lære av hverandre, og mangfoldighet kan være til stor berikelse både for samfunnet generelt og for arbeidsmiljøet. Som leder har du mye å vinne på å ha et bevisst forhold til mangfoldsledelse.

Hva er mangfoldighet?

I denne sammenhengen er mangfoldighet knyttet til arbeidslivet. Et mangfoldig arbeidsliv skal inkludere alle og gi alle like muligheter uavhengig av kjønn, alder, religiøs overbevisning, seksuell orientering, funksjonshinder, nasjonal, språklig og etnisk bakgrunn.

Hva er god mangfoldsledelse?

God mangfoldsledelse er ledelse som sørger for at variasjon i staben blir et fortrinn. At institusjonen blir et bedre sted å være for beboere og ansatte nettopp fordi man har variasjon og mangfold.

Fagartikler og fordypningsmateriale

Denne siden gir deg kvalitetssikrede fagartikler og annet som er relevant i møtet med kolleger som har en annen kulturell bakgrunn enn deg selv.

Til distribusjon til ansatte

På denne siden finner du informasjon du kan dele med personer som ønsker å vite litt om mangfoldighet og arbeidsmiljøi Norge.