Religion, livssyn og skikker

Mange mennesker har et annerledes og/eller sterkere forhold til sin religion og sitt livssyn enn vi er vant til i Norge. Tradisjoner og skikker knyttet til religion og livssyn kan ha innvirkning på forskjellige måter, også på arbeidsplassen. Her får du et innblikk i noen ting som er verd å vite om religion, livssyn og skikker.

Generell informasjon om religioner

Her finner du noen enkle oversikter over verdensreligionene i tillegg til statistikk om religionstilhørighet generelt i Norge.

Høytider

Å markere høytidsdager er viktig for mange som følger en religion. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har derfor utarbeidet en høytidskalender for arbeidsgivere og institusjoner.

Perspektiver på kjønn og likestilling

Her finner du informasjon om hvordan ulike kulturer forholder seg til kjønn, kvinnesyn og likestilling.

Mat

På denne siden kan du blant annet lære litt om religiøse og kulturelle kostholdshensyn. Du vil dessuten finne en oversikt over ulike tradisjoner og ritualer knyttet til faste.

Klær/kleskoder

Hva sier det norske lovverket om bruk av religiøse plagg på arbeidsplassen? Hvordan skal du som leder forholde deg til ulike klær og kleskoder?

Livets siste fase

Her finner du informasjon om ritualer knyttet til dødsfall og begravelser, og litt om hvordan vi kan kommunisere rundt disse tingene på tvers av kulturer.

Fagartikler og fordypningsmateriale

Denne siden gir deg kvalitetssikrede fagartikler og annet som er relevant i møtet med kolleger som har en annen kulturell bakgrunn enn deg selv.

Til distribusjon til ansatte

Mennesker fra et annet land med en annen kultur har liten forutsetning for å vite hva som er vanlig i Norge. På denne siden finner du informasjon du kan dele med personer som ønsker å vite litt om religion, livssyn og skikkeri Norge.