Generell informasjon om religioner

Her finner du noen enkle oversikter over verdensreligionene i tillegg til statistikk om religionstilhørighet generelt i Norge.

Verdensreligion (hentet fra Store Norske leksikon)

Buddhisme (hentet fra Store Norske leksikon)

Hinduisme (hentet fra Store Norske leksikon)

Islam (hentet fra Store Norske leksikon)

Jødedom (hentet fra Store Norske leksikon)

Kristendom (hentet fra Store Norske leksikon)

Svært kort oversikt over religioner i Norge

Religioner og livssyn i Norge

Statistikk/oversikt religion i Norge hentet fra Statistisk Sentral byrå (SSB):

Hva forteller statistikkene om religion, tro og livssyn i Norge?