Høytider

Å markere høytidsdager er viktig for mange som følger en religion. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har derfor utarbeidet en høytidskalender for arbeidsgivere og institusjoner.

Flerreligiøse høytidskalender

Sammendrag; Å markere høytidsdager er en viktig del av å følge en religion. For at arbeidsgivere og institusjoner best mulig kan ta hensyn til ulike personer, har STL utarbeidet en høytidskalender for det flerreligiøse Norge.

Denne høytidskalenderen gir ingen komplett oversikt over de høytidsdager som finnes i det flerreligiøse Norge, men de kalenderoppføringene som er med tar utgangspunkt i de høytidene der det kan være naturlig at arbeidsgiver og omgivelser viser oppmerksomhet eller må ta spesielle hensyn.

Flerreligiøs høytidskalender
Språk; Norsk
Format; Tekst
Utvikler; STL Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Søkeord; Høytid, Høytidskalender, Kalender

Internasjonale høytider

Sammendrag; Presentasjon av de største høytidene innenfor noen ulike hinduisme, buddhisme, jødedom, kristendom og islam.
Språk; Norsk
Format; Video Tid: 9,40 minutter
Utvikler; Jan Bråten
Søkeord; Høytid, Religioner

Oversikt vanlige høytider Norge, til distribusjon

Oppdatert høytidskalender for Norge vår 2018

Lovbestemmelse religiøse høytider – arbeidsmiljøloven:

§-12-15. Religiosehoytider

Artikkel om rett til fri ved religiøse høytider – fra Virke