Perspektiver på kjønn og likestilling

Her finner du informasjon om hvordan ulike kulturer forholder seg til kjønn, kvinnesyn og likestilling.

Avisartikkel med intervju av Palle Storm, om betydningen av kjønn og hudfarge for ansatte innen eldreomsorgen

Artikkel om kvinnesyn med særlig fokus på bekledning blant muslimer, med lenke til forskningsrapport

Artikkel om likestilling i Norge i dag (som enda ikke oppnådd, fra arbeidslivet.no)

Statistikk om likestilling i Norge fra Statistisk sentralbyrå – SSB

Notat fra LO med fokus på likestilling

Grafisk oversikt kjønnsbalanse i arbeidslivet