Klær/kleskoder

Hva sier det norske lovverket om bruk av religiøse plagg på arbeidsplassen? Hvordan skal du som leder forholde deg til ulike klær og kleskoder?

Ressurs/informasjonsside om ulike former for religiøse hodeplagg

Artikkel «Dette sier loven om bruk av religiøse plagg på jobben»

Artikkel om EU-domstol og mulig forbud mot religiøse hodeplagg i arbeidssituasjon

Debattinnlegg om religiøse symboler i helsesektoren

Artikkel fra Kjønnsforskning.no om «kleskoder»

Debattinnlegg med utgangspunkt i bruk av hijab og politiunform «Kjønn, etnisitet og likestilling» i Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Spørsmålene belyses ift forståelse av majoritets- og minoritetsbefolkning. Forfattere Berit Gullikstad og Ragnhild Tønnesen