Mat

Her finner du informasjon om hvordan ulike kulturer forholder seg til kjønn, kvinnesyn og likestilling.

Religiøse og kulturelle kostholdshensyn; informasjon fra Helsedirektoratet om matregler knyttet til religion, og matkultur i forskjellige land

Oversikt over ulike religioners tradisjoner og ritualer knyttet til faste

Mat i ulike kulturer/religioner – Helsedirektoratet

Religion og mat – Folkehelsesenteret (med anbefalt leseliste)

Undervisningsmateriale «Matkultur» – Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet