Kultur og samfunn

Her finner du informasjon om hvordan du som leder kan tilnærme deg ansatte med ulik kulturell bakgrunn. Arbeidsplasser med kulturell diversitet kan også medføre visse utfordringer, som du som leder bør forholde deg aktivt til.

Kultur og kultursensitivitet

Nedenfor finner du litt informasjon om ulike lands etikette, lokal sedvane, kultur og hva som bør vites dersom man skal samarbeide.

Annerledeshet, rasisme og diskriminering

Her kan du lære litt om diskriminering og rasisme og finne fram til lover og regler som angår dette.

Til distribusjon til ansatte

På denne siden finner du informasjon du kan dele med personer som ønsker å vite litt om kultur og samfunn i Norge.