Annerledeshet, Rasisme og diskriminering

Her kan du lære litt om diskriminering og rasisme og finne fram til lover og regler som angår dette.

Intervju/podcast med Palle Storm om diskriminering av ansatte innen eldreomsorgen

Om hvordan vi kategoriserer, generaliserer og forenkler: Forelesning BI av Laura E. Mercer Traavik om stereotyper

Film: «I møte med fienden» av Deyah Khan. Om ekstremisme.

Film: «Jihad- hellige krigere». Tett på ekstremisme.

Videoartikkel om myter og fakta om innvandrere fra Aftenposten (5 minutter)

Artikkel knyttet til video – om stereotypier og ansettelser

Om rasisme og statens rolle:
Kartlegging av diskriminering i statlig sektor – første trinn?

Rapport fra likestillings- og diskrimineringsombudet

 

Oversikt diskriminering fra SSB, med lenke til rapport

Diskriminering av eldre – alderisme – kort artikkel/nyhetssak

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet),

LOV 2013-06-21 nr 60,

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven),

LOV 2013-06-21 nr 61,

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering),

LOV 2013-06-21 nr 58,

 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven),

LOV 2017-06-16 nr 51,

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda(diskrimineringsombudsloven),

LOV 2017-06-16 nr 50,