Kultur- og kultursensitivitet

Nedenfor finner du litt informasjon om ulike lands etikette, lokal sedvane, kultur og hva som bør vites dersom man skal samarbeide.

Julien S. Bourelle YouTube talk «How Culture Drives Behaviours»
Språk: engelsk
Varighet: 12,08 minutter

Julien S. Bourelle YouTube talk «Learn a new culture» TEDxArendal
Språk: engelsk
Varighet: 13,19 minutter

«Country guide & Profiles» – en kvikk guide til ulike lands tradisjoner og kultur

Nettsiden retter seg primært til næringsdrivende, og gir enkel og oversiktlig tilgang til ulike lands etikette, lokal sedvane, kultur og hva som bør vites dersom det ønskes å inngå business samarbeid.

Informasjonen kan være nyttig som utgangspunkt for samtale om hvilke forventninger som innvandrere vil møte fra brukere, pasienter, pårørende og kolleger her i Norge.

Språk: engelsk
Format: webside med ikon og lenke til de 47 land som er beskrevet
Forfattere: Kvintesssential Ltd. Translation House, London UK