6. klassinger fremfører med auditolocomotiver

Flere i forskergruppen har jobbet med 6. klasse i det vi kaller Auditolocomotiv-prosjektet. Denne klassen var nytt i aksjon under Nettverkskonferansen K&H i UH-sektor, arrangert ved Høgskulen på Vestlandet, denne uka.

 

Filmet av Henning Klafstad (SfNM) og Jon Hoem

Prosjektet har blitt til i samarbeid med Christi Krybbe skoler. Skolen har fått låne teknisk utstyr (Microbits og servoer) fra Etat for skole i Bergen kommune. Noe utsyr er en forutsetning for et slikt prosjekt, men ut over det klarer vi oss med gjenbruksmaterialer.

Under konferansen hadde Jeanett Goodwin, Erling Johan Hareide og Jon Hoem en presentasjon som tok for seg nettopp Auditolocomotiv-prosjektet:

Filmen ovenfor, som dokumenterer den siste fremføringen, har fått tittelen «Form og autonomi». Bakgrunnen er at vi blant annet vil forfølge noen tanker omkring ulike innganger til programmering.

Vi kan se på dette som tre trinn:

1. Kode funksjoner
2. Kode egenskaper
3. Et vesens (kodede) oppførsel

Poenget er at når vi kommer til oppførsel, altså hvordan en automaton forholder seg til sine omgivelser, så er dette besert på egenskaper, som igjen snakker med konkrete funksjoner. Egenskapene henger også svært tett sammen med hvordan elevene har valgt å formgi sine vesener, i fysiske materialer.

En kan muligens argumentere for at mye av den kodingen som skjer i skolen i litt for stor grad vektlegger funksjoner (altså en liste av konkrete oppgaver). Egenskaper er noe annet, og mer interessant som en tilnærming til autonome funksjoner.

Vi har et håp om at elever, som lærer seg og forstår at en kan kode for egenskaper, blir bedre rustet til å diskutere hvordan autonome systemer kan og bør fungere i fremtiden. Her kan de estetiske fagene gi svært verdifulle bidrag, på alle områder der autonome systemer møter de fysiske omgivelsene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *