«Make it Together» – København 2022

Forskergruppen var godt representert under den nordiske nettverkskonferansen Make it Together, i regi av Nordfo. Totalt ble det presentert fire paper, samtidig som årets masterstudenter var med og fikk kjenne litt på konferansestemningen.

Irene Fanebust Eknes (NLA) presenterte «Mot til å samskap». Dette arbeidet undersøker samskapande læringsformer og i kva grad dei kan være med å utvikle transformativ undervisningskompetanse hos lærarstudentar i Kunst og handverk. 

Liv Mildrid Gjernes (HVL) og Pauliina Maapalo: «Praksisfortellinger fra den nordlige Vestkyst – en rødlistet verden», utforsker mulighetene den lange kysten tilbyr som en poetisk, nærværende og inspirerende performativ agent. Gjennom et didaktisk utviklingsarbeid arbeider de med tradisjonskniver og prosjekterer modeller av tradisjonsbygninger.

Ingvard Bråten (HVL) presenterte artikkelen «Gutta 2.0: Hva er det med menn i kunst og håndverk». Mindre fokus på spesifikke materialområder skulle en tro kunne legge til rette for en ny generasjon med lærere i kunst og håndverk, «Generasjon 2.0», en generasjon som kan se hele faget under ett, slik som læreplanen har gjort siden 1960. Det mest påfallende når en ser på dagens generasjon av lærere i faget er at det er få menn. Vi har intervjuet mannlige lærere i grunnskolen, samt mannlige studenter for å få mer kunnskap om individuelle og kontekstuelle forhold som kan hatt betydning for utdannings- og yrkesvalg. 

Jon Hoem (HVL) presenterte med utgangspunkt i lydskulpturen «Auditomosjon», utviklet for Festspillene i Bergen. Auditomosjon er en fysisk og lydlig installasjon, der publikum interagerer med femten tekstile lydskapninger. Presentasjonen vil bruke eksempler fra Auditomosjon og erfaringer fra møter med publikum for å eksemplifisere og diskutere hvordan undervisningen i kunst og håndverk kan nærme seg forholdet mellom lyd, tredimensjonal form og haptikk. Videre sloydfeltets plass i skolen med særlig vekt på det faktum at lyd og haptikk er fraværende i (de norske) læreplanene i kunst og håndverk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *